Projectcoördinator Leven Lang Leren

Projectcoördinator Leven Lang Leren

Geplaatst Deadline Locatie
10 jul 17 aug Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Leven Lang Leren. Dat is wat de Universiteit van Amsterdam (UvA) wil faciliteren. Zo geven we werkenden de kans om kennis en vaardigheden blijvend te ontwikkelen binnen de snel veranderende samenleving. Voor het programma Leven Lang Leren (LLL) zoeken wij een projectcoördinator (WO, 20-24 uur per week), die de kaders voor LLL verder vormgeeft.

Als projectcoördinator maak je onderdeel uit van de Bestuursstaf van de UvA. De Bestuursstaf adviseert het College van Bestuur op strategisch en tactisch niveau en draagt verantwoordelijkheid voor de operationalisering van genomen besluiten. De hierin belegde taken zijn direct afgeleid van de taken van het College. De Bestuursstaf bestaat uit drie clusters: Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Bedrijfsbureau en Beleid- en Strategieontwikkeling.

De UvA is op zoek naar een projectcoördinator Leven Lang Leren. Je draagt in samenwerking met de UvA-brede werkgroep bij aan de ontwikkeling van een UvA-breed kader voor LLL, die richtlijnen geeft over positionering, financiering, risico’s en organisatie. De kaders moeten erop gericht zijn om de decentrale uitvoeringspraktijk te ondersteunen voor de UvA als geheel. In je rol van coördinator wordt van je verwacht dat je naast een inhoudelijke bijdrage, zorg draagt voor de praktische projectcoördinatie en de uitvoering van diverse deelprojecten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om (markt)verkenningen, uitwerken van beleidskaders (voor kwaliteitszorg, huisvesting, digitalisering, marketing) en diverse implementatietrajecten. Je voert je werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met collega’s binnen de faculteiten, stafdiensten en andere afdelingen binnen de Bestuursstaf.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

 • Een afgeronde academische opleiding.
 • goede projectmanagementvaardigheden; in staat om gestructureerd en planmatig te werken;
 • ervaring met beleidsmatige werkzaamheden (ontwikkeling en implementatie) in het hoger onderwijs;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, ook in het Engels;
 • het vermogen om overzicht te houden en een netwerk te ontwikkelen in een grote en uitdagende organisatie;
 • persoonskenmerken: analytisch, initiatiefrijk, overtuigend, besluitvaardig, verbindend en, sturend op resultaat.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

Aanstelling vindt plaats conform de Cao Nederlandse Universiteiten, voor de duur van 2 jaar, met een proeftijd van 2 maanden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van werkervaring, minimaal €3.637 tot €4.978 bruto per maand, op basis van 38 uur per week (schaal 11).

De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de UvA uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en worden medewerkers gestimuleerd om zich blijvend te professionaliseren.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling

Bestuursstaf – Afdeling Academische Zaken

Leven Lang Leren. Dat is wat de Universiteit van Amsterdam (UvA) wil faciliteren. Zo geven we werkenden de kans om kennis en vaardigheden blijvend te ontwikkelen binnen de snel veranderende samenleving. Voor het programma Leven Lang Leren (LLL) zoeken wij een projectcoördinator (WO, 20-24 uur per week), die de kaders voor LLL verder vormgeeft.

Als projectcoördinator maak je onderdeel uit van de Bestuursstaf van de UvA. De Bestuursstaf adviseert het College van Bestuur op strategisch en tactisch niveau en draagt verantwoordelijkheid voor de operationalisering van genomen besluiten. De hierin belegde taken zijn direct afgeleid van de taken van het College. De Bestuursstaf bestaat uit drie clusters: Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Bedrijfsbureau en Beleid- en Strategieontwikkeling.

Academische Zaken

De afdeling Academische Zaken (een afdeling met 13 mensen) maakt deel uit van het cluster Beleid- en Strategieontwikkeling en omvat de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en internationalisering. Van onze medewerkers verwachten wij dat ze over deskundigheid beschikken op meerdere onderdelen binnen deze beleidsterreinen en in hun werk de samenhang tussen de verschillende onderdelen tot uitdrukking brengen.

Leven Lang Leren (LLL)

In het Instellingsplan van de UvA staat als doelstelling ‘de ontwikkeling van een (modulair) programma voor Leven Lang Leren’ (LLL). Deze doelstelling past in een bredere strategie gericht op valorisatie (het delen en benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk). Het onderwijs aan de UvA is een belangrijke vorm van valorisatie, niet alleen voor (jonge) studenten, maar ook als onderdeel van permanente educatie voor afgestudeerden. Aan de UvA wordt dit onder meer vorm gegeven door gehele opleidingen, zoals een Master in Business Administration of een deeltijdmaster Health Informatics, maar ook in losse modules, zoals korte trajecten over specifieke wetgeving bij de faculteit Rechten of masterclasses en summer schools over digitalisering en media of de leefbaarheid van steden bij de faculteit FMG. De universiteit ziet het als maatschappelijke taak om de permanente scholing te faciliteren. De ambitie van de UvA is om LLL de komende jaren verder te ontwikkelen, aansluitend bij de behoeften van bedrijven, maatschappelijke organisaties en werkenden. Met het oog daarop heeft het College van Bestuur een werkgroep geïnstalleerd om de kaders hiervoor verder uit te werken. Het gaat daarbij om een goede match tussen vraag en aanbod, evenals de daarvoor benodigde investeringsruimte in de ontwikkeling van menskracht en anderzijds in passende faciliteiten, zoals onderwijsruimtes, gebouwen en ICT-infrastructuur en –tools.  De verschillende faculteiten van de UvA zijn eveneens bezig om hun eigen strategie voor LLL te ontwikkelen en te implementeren.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • 20—24 uur per week
 • €3637—€4978 per maand
 • Universitair
 • 19-466

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Spui 21, 1012WX, Amsterdam

Bekijk op Google Maps