Hoofd Afdeling Bestuurlijke Informatie

Hoofd Afdeling Bestuurlijke Informatie

Geplaatst Deadline Locatie
15 jul 19 aug Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Omdat het huidige hoofd binnen afzienbare tijd met pensioen gaat, zoekt de UvA een nieuw afdelingshoofd Bestuurlijke Informatie die samen met de medewerkers vorm gaat geven aan de volgende stap.

Als hoofd van de afdeling Bestuurlijke Informatie geef je leiding aan de afdeling en het onderzoeksprogramma, en besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de aspecten werkcultuur en samenwerking.

Je onderhoudt samenwerkingsrelaties met de andere stafafdelingen en met collega’s in faculteiten en diensten, en beheert het budget voor de taken van de afdeling.

Verder geef je vorm aan de ontwikkeling op het gebied van statistische analyse, en zorg je voor monitoring en rapportage over het effect van beleid en over meerjarige trends die belangrijk zijn voor de beleidsontwikkeling.

Je bent verantwoordelijk voor het programma van enquêtes onder studenten, medewerkers en alumni dat de UvA uitvoert, voor de externe datalevering, en voor het programma van institutional research van de UvA

Het nieuwe hoofd krijgt ook de opdracht om een visie uit te werken op de ontwikkeling van het werkveld: een visie op het toenemend gebruik van een veelheid aan data binnen de universiteit (voor veel verschillende doeleinden) doordat analysetools steeds laagdrempeliger beschikbaar komen en ook doordat de universiteit steeds vaker gebruik maakt van voorspellende analyses als ondersteuning van strategie en beleid. Dat betekent dat het huidige takenpakket van BI moet worden aangevuld om te zorgen dat de afdeling voor de UvA als geheel een kenniscentrum kan zijn, dat een coördinerende rol op het gebied van datagedreven besluitvorming vervult. Het centrale vraagstuk daarin draait om het combineren van kwaliteitseisen die gesteld worden aan gegevens en analyse op het niveau van de instelling, met analyse-vraagstukken binnen de faculteiten en diensten. Dat brengt de afdeling in een verbreed speelveld (denk bijvoorbeeld aan student analytics). Om deze opdracht goed te vervullen, is het van belang dat BI goed aansluit bij en begrip heeft van de vragen vanuit andere (beleids)afdelingen.

Het hoofd van de afdeling rapporteert aan de Secretaris van de Universiteit. De afdeling is onderdeel van de Bestuursstaf, samen met beleidsafdelingen en overige bestuursondersteunende afdelingen.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

Je straalt overtuigingskracht en gezag uit en beschikt over een universitaire doctors- of mastergraad, je bent expert op gebied van methoden en technieken van (kwantitatief) sociaalwetenschappelijk onderzoek en bent een teamspeler met aantoonbare leidinggevende en communicatieve capaciteiten.

Je hebt een passie voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en hebt brede ervaring met het gebruik van datasystemen en institutionele data en met een scala aan beleidsterreinen, lopend van de kwaliteitszorg en strategisch beleid tot allocatie en verantwoording van middelen. Je hebt gevoel voor de daarbij behorende bestuurlijke verhoudingen. En je hebt visie op informatieontwikkeling.

Je hebt ook ervaring met het gebruikmaken van data ten behoeve van beleidsontwikkeling en bent geïnteresseerd in de organisatie, maar ook in de drive en de informatievraag van zowel onderzoekers als docenten, studenten en bestuurders.

Je hebt een coachende stijl van leidinggeven die professionals in hun kracht zet.

Je positioneert de afdeling binnen de UvA, en binnen de Bestuursstaf, als open en toegankelijk en gericht op integrale samenwerking met faculteiten, diensten en stafafdelingen.

Je bent flexibel en samenwerkingsgericht, hebt het nodige doorzettingsvermogen en kunt uitstekend mondeling en schriftelijk rapporteren, zowel in het Nederlands als Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

De functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Wij bieden aan een externe kandidaat in beginsel een dienstverband voor een jaar voor 38 uur per week. Bij een positieve evaluatie van je functioneren behoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Je bezoldiging is afhankelijk van je professionele achtergrond en ervaring en uiteraard in harmonie met de inhoudelijke zwaarte van de functie (in principe maximaal schaal 14 Cao NU).

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling

Bestuursstaf

Afdeling Bestuurlijke Informatie

Kerntaak van de afdeling Bestuurlijke Informatie (BI), waar op dit moment 8,5 fte werken, is de organisatie, productie en analyse van informatie voor gebruik als decision support voor bestuurders en managers in de universiteit, en ook voor verantwoording, verslaggeving en institutional research. In dat kader heeft de afdeling in de afgelopen jaren twee systemen opgezet: UvAdata, het datawarehouse in SAP van de UvA, en UvA Q, het systeem voor het geharmoniseerd evalueren van het UvA-onderwijs. BI onderhoudt en ontwikkelt beide systemen.

De afdeling BI analyseert enquêtes en data uit concernsystemen en externe bronnen, en begeleidt beleidsonderzoek door derden. Zij presenteert de uitkomsten hiervan in heldere en compacte analyses en helpt stafafdelingen en faculteiten met informatie die het beleid ondersteunt. BI levert verder een bijdrage aan het transparant maken en houden van de UvA voor de eigen academische gemeenschap en voor de stakeholders en belangstellenden daarbuiten. De afdeling levert ook data over de UvA aan landelijke en internationale instituten.

De afdeling is op het punt gekomen waarop een volgende stap gezet kan worden in het benutten van de data en systemen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De afdeling heeft het statistisch analyseren van deze data als belangrijk ontwikkelpunt gekozen, en daarvoor een plan opgesteld.

Bestuursstaf

De afdeling BI maakt binnen de UvA deel uit van de Bestuursstaf. De Bestuursstaf van de UvA ondersteunt het College van Bestuur. We adviseren het College op strategisch en tactisch niveau en zorgen dat genomen besluiten worden uitgevoerd. De Bestuursstaf heeft drie clusters: Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Bedrijfsbureau en Beleid- en Strategieontwikkeling.

In de Bestuursstaf zijn diverse beleidsterreinen, het stroomlijnen van bestuurlijke besluitvorming en UvA-brede activiteiten bij elkaar gebracht.  Dit maakt dat collega’s met verschillende expertises nauw met elkaar samenwerken. Die integrale aanpak is kenmerkend voor de samenwerking binnen de Bestuursstaf en daar zijn we trots op. Vanzelfsprekend wordt er ook nauw samengewerkt met faculteiten, diensten en externe partijen.

Aan het hoofd van de Bestuursstaf staat de Secretaris van de Universiteit, Calluna Euving. Zij is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de Bestuursstaf.

Momenteel is de standplaats van de Bestuursstaf het monumentale Maagdenhuis. Middenin de historische binnenstad met metrohalte Rokin en tramhalte Spui naast de deur. Naar de Bestuursstaf zijn ook de diensten Bureau Communicatie, Bureau Alumnirelaties en het Universiteitsfonds gevestigd in het Maagdenhuis.

Specificaties

  • Management; Beleid- en staf
  • max. 38 uur per week
  • €5294—€6738 per maand
  • Universitair
  • 19-477

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Spui 21, 1012 WX, Amsterdam

Bekijk op Google Maps