Universitair docent

Universitair docent

Geplaatst Deadline Locatie
11 mei 1 jun Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte universitair docent. Onze nieuwe collega draagt (pro-) actief bij aan zowel het onderzoeksprogramma “Leren en innoveren met ICT” als aan de Master Onderwijswetenschappen.

Binnen de Master Onderwijswetenschappen verzorgt u een substantieel deel van uw tijd onderwijs, met name op het gebied van de onderwijstechnologie. Deze opleiding is een interdisciplinaire, wetenschappelijke masteropleiding die de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie bundelt. Invalshoek is het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, inrichten en/of verbeteren van leersituaties en leeromgevingen. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij een belangrijke component bij het inrichten van leer-en begeleidingsprocessen. De master richt zich op het onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief en is competentie- en productgericht. In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van (Masterthesis)studenten in de master Onderwijswetenschappen.
U draagt daarnaast met uw onderzoek bij aan het onderzoeksprogramma “Leren en innoveren met ICT’. Binnen de vakgroep kijken we naar de mogelijke meerwaarde die zowel nieuwe, ‘opkomende’ als al breed geaccepteerde technologie kan hebben voor leer-en begeleidingsprocessen. Daartoe verricht de vakgroep geïntegreerd ontwerp- en ontwikkelingsgericht onderzoek met docenten en studenten, naar de effecten van op theorie gebaseerde en met technologie-verrijkte onderwijsmethoden-en-innovaties op de efficiëntie, effectiviteit en attractiviteit van het onderwijs. Door middel van het onderzoek draagt u actief bij aan de innovatie van het (Hoger) onderwijs in Nederland. U heeft daarom oog voor het maatschappelijk uitdragen en valoriseren van de opgedane kennis. Uw onderzoek profiel ligt minimaal binnen één van de onderzoeksgebieden van de vakgroep: 1) mobiel (seamless) leren, 2) multimodale interactie, 3) serious gaming en (AR/VR) simulaties, 4) artificiële intelligentie of 5) learning analytics binnen het onderwijs. U verricht onderzoek dat (inter)nationaal relevant is. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de planning, realisatie en coördinatie van onderzoeksprojecten, binnen minimaal één van de onderzoeksthema's. Dit omvat niet alleen onderzoek, maar ook het ontwerp en de ontwikkeling van educatieve oplossingen en de valorisatie daarvan.

U krijgt de standplaats Heerlen. Vanuit deze standplaats bent u voor de begeleiding van studenten flexibel inzetbaar op diverse plekken in het land, en vindt u het geen bezwaar om daarbij af en toe in de avonduren te werken.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar iemand die:

 • gepromoveerd is in een relevant vakgebied (bijv. onderwijstechnologie, cognitieve wetenschappen, informatica, onderwijskunde, leerpsychologie);
 • aantoonbaar (online) onderwijservaring heeft;
 • in het bezit is van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid is deze kwalificatie op korte termijn te behalen;
 • lid is van een relevante onderzoekschool (bijv.ICO, SIKS);
 • aantoonbaar succesvol is in het (bege)leiden van (extern gefinancierde) onderzoeksprojecten op zowel nationaal als Europees niveau;
 • een (nationaal en internationaal) netwerk heeft op het gebied van onderwijstechnologisch onderzoek;
 • gedegen kennis heeft van statistische analyses en regelmatig publiceert in SSCI-tijdschriften;
 • zowel de Nederlandse als de Engelse taal (in woord en geschrift) uitstekend beheerst;
 • een open en transparante communicatiestijl heeft en bijdraagt aan de informele sfeer en samenwerking binnen de afdeling;
 • pro-actief is en initiatief neemt;
 • in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken;
 • beschikt over goede organisatorische vaardigheden en een resultaatgericht werkwijze.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.978,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek. waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs en onderzoek op het gebied van leren en doceren in online Hoger onderwijs. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen en professionele cursussen. De faculteit speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van het onderwijs.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs
 • max. 30.4 uur per week
 • Universitair
 • AC/FAC/OW/20047

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps