Promovendus Smart Technology use for Resilient Healthcare

Promovendus Smart Technology use for Resilient Healthcare

Geplaatst Deadline Locatie
27 nov 7 jan Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 jan 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Binnen het multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Innovating for Resilience’ van de Open Universiteit (zie voor meer informatie bij werkgever) is de volgende functie vacant.

We zoeken een promovendus voor het project “Smart Technology Use for Resilient Healthcare: Developing an Intervention Toolbox to Stimulate Smart Use of Electronic Health Records in Hospitals Using a Multidisciplinary Approach”. Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) ontwikkelt zich razendsnel. ‘Smart Use’ van EPDs kan bijdragen aan lagere zorgkosten en hogere kwaliteit van zorg. Werken met EPDs vereist echter veel veerkracht van zorgpersoneel en -organisaties: constante aanpassing aan nieuwe EPD systemen en functionaliteiten. In dit multidisciplinaire project worden kritische individuele, organisatorische en technologische succesfactoren onderzocht voor ‘Smart Use’ van het EPD door verschillende groepen zorgmedewerkers. Op basis van deze kennis wordt een interventie toolbox op maat ontwikkeld en getest om ‘Smart Use’ van het EPD te stimuleren in een ziekenhuis-setting. Het project betreft een samenwerking tussen de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de faculteit Psychologie en drie andere faculteiten van de OU (Bètawetenschappen, Managementwetenschappen en Onderwijswetenschappen) en wordt gefinancierd vanuit het OU fonds voor interdisciplinair onderzoek.

Van u wordt verwacht dat u het onderzoeksvoorstel verder uitwerkt en verschillende studies uitvoert, waaronder een scoping review, een interviewstudie (kwalitatief), een survey-onderzoek (kwantitatief) en een interventiestudie. De resultaten van dit onderzoek presenteert u in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Eisen

 • U heeft een (Research) Master Psychologie of een andere afgeronde academische opleiding in een onderzoeksveld relevant voor het project (zoals Psychologie en Technologie, Human Resource Studies). Bij voorkeur heeft u relevante kennis in de Arbeids- en organisatiepsychologie.
 • U heeft affiniteit en/of ervaring met de volgende thema’s: (technologische) innovatie in de gezondheidszorg, zelfeffectiviteit, intrinsieke motivatie, proactief werkgedrag, werkplekleren.
 • U heeft kennis van en ervaring met verschillende sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en data-analysetechnieken (bij voorkeur ook multilevel analyses). Ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek wordt als een voordeel gezien.
 • U heeft een positieve houding ten aanzien van multidisciplinair, praktijkgericht onderzoek.
 • U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling.
 • U kunt zowel zelfstanding als in teamverband werken.
 • U beschikt over goede organisatorische en sociale vaardigheden.
 • U vindt het geen bezwaar om regelmatig te reizen voor uw werk (bijvoorbeeld voor het afnemen van interviews).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: De aanstelling van de promovendus geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 5 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.395,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen. 

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (https://www.ou.nl/rankings).

Multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Innovating for Resilience’
Naast het vakinhoudelijke onderzoek op acht wetenschapsgebieden, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma, genaamd Innovating for Resilience. Dit onderzoeksprogramma bevat verschillende thema's die gegroepeerd kunnen worden langs drie programmalijnen:

- Safety and Resiliency in Urban Environments. Veiligheid is een hot item. Zeker op plekken waar veel mensen wonen, werken, leven en verblijven. Plekken zoals onze steden. De veiligheid komt er regelmatig in het nauw. Denk aan aanslagen, schietpartijen, roofovervallen en andere vormen van misdaad en geweld, ongelukken, branden, instortende gebouwen en dergelijke.

- Learning and Innovation in Resilient Systems. Deze lijn integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen. Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen, en tot slot omgevingssystemen

- Innovation in Education. Onderwijs dat houdbaar is voor de toekomst. Een veerkrachtige samenleving vraagt om onderwijs dat inspeelt op de snel veranderende technologieën en de nieuwe vaardigheden die verwacht worden op de arbeidsmarkt. Bovendien moet het onderwijs niet alleen kennisdoelen nastreven, maar ook sociale samenhang en wereldburgerschap. Innovatief onderwijs kan lerenden helpen om deze doelen te bereiken.

 

Specificaties

 • Promotiestudent; Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • AC/PSY/20113

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou