Drie promovendi 'Multilingual voices in STEM education' (0,8 fte)

Drie promovendi 'Multilingual voices in STEM education' (0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
1 apr 2 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 mei 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het project Multi-STEM heeft tot doel de participatie van meertalige kinderen te bevorderen bij het leren van rekenen, wetenschap en techniek.

Functieomschrijving

De afdeling Pedagogiek van Diverse Samenlevingen van de faculteit Sociale Wetenschappen zoekt drie promovendi. De beoogde startdatum is 1 september 2021.


Je gaat werken in het project ‘Multilingual voices in STEM education (Multi-STEM)’, dat tot doel heeft de participatie van meertalige kinderen te bevorderen bij het leren van rekenen en wetenschap & techniek.


De Nederlandse samenleving wordt door migratie steeds diverser en meertaliger. In het onderwijs worden de stemmen van meertalige kinderen met een migratieachtergrond echter nog niet voldoende gehoord. Omdat instructie in het Nederlands wordt gegeven, worden deze kinderen voor een dubbele uitdaging geplaatst: zij leren nieuwe vakinhoud in een taal die zij ook nog aan het leren zijn. Hun kennis en vaardigheden in de thuistaal blijven onaangeroerd. Als gevolg hiervan voelen meertalige leerlingen zich minder betrokken bij de lessen en blijven prestaties achter, met name op het gebied van wetenschap & techniek- en rekenonderwijs (ook wel STEM-onderwijs genoemd). Multi-STEM beoogt een innovatieve aanpak, waarin meertalige kinderen hun thuistalen gebruiken om beter te kunnen participeren en leren. Drie leeromgevingen staan centraal: thuis, school, en wetenschapsmusea. Het eerste doel van Multi-STEM is om te begrijpen hoe meertalige aanpakken in STEM-onderwijs inclusie en leren kunnen bevorderen binnen de drie leeromgevingen, maar ook in de overgang van de ene naar de andere leeromgeving. Het tweede doel van Multi-STEM is om samen met maatschappelijke partners nieuwe strategieën en materialen te ontwikkelen die onderwijsprofessionals en ouders in staat stellen om meertalige leerlingen te ondersteunen in STEM.

 

Multi-STEM is gebaseerd op recente ideeën over pedagogical translanguaging (het gebruik van meerdere talen als onderwijsmethode) en boundary crossing (het oversteken van “grenzen”, in dit geval de beweging tussen leeromgevingen). Deze twee concepten komen in Multi-STEM samen en vormen het kader: kinderen komen zowel binnen elke leeromgeving als bij de overgang van de ene naar de andere leeromgeving grenzen of (taal)barrières tegen en pedagogical translanguaging kan een effectieve manier zijn om deze te doorkruisen of verhelpen.  

 

In het onderzoek zal gebruikgemaakt worden van ontwerpgericht implementatieonderzoek, waarin theorieontwikkeling en praktijkverbetering hand in hand gaan. Hierbij wordt samengewerkt met een breed netwerk van partners zoals leerkrachten, ouders, onderwijsadviesdiensten, en wetenschapsmusea. Het verspreiden van de opgedane kennis en de implementatie van de resultaten gebeurt direct gedurende het onderzoek.

 

De onderstaande drie deelprojecten starten gelijktijdig. Voor elk van deze projecten wordt een promovendus gezocht:

 • Deelproject ‘school’ is gericht op het ondersteunen van leerkrachten bij de inzet van thuistalen in STEM-onderwijs op school.
 • Deelproject ‘wetenschapsmusea’ is gericht op het stimuleren van het gebruik van thuistalen in wetenschapsmusea en het verbinden van museumactiviteiten met het leren op school.
 • Deelproject ‘thuis’ is gericht op de inzet van thuistalen bij STEM-activiteiten die ouders en kinderen thuis ondernemen, en die activiteiten te verbinden met het leren op school.


Je taken:

 • uitvoeren van studies binnen het deelproject (inventarisatie, ontwerponderzoek, evaluatie);
 • communiceren en samenwerken met netwerkpartners;
 • organiseren en uitvoeren van de dataverzameling;
 • analyseren van de verkregen kwalitatieve en kwantitatieve data;
 • rapporteren van de resultaten in wetenschappelijke artikelen voor internationale tijdschriften die gebundeld worden tot een academisch proefschrift;
 • presenteren van de resultaten naar netwerkpartners en op (inter)nationale congressen;
 • volgen van relevante cursussen;
 • geven van onderwijs (10%).

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

 • Je hebt een research of academische master in de onderwijswetenschappen, (ortho)pedagogiek, psychologie, linguïstiek, bètawetenschappen of een andere relevante opleiding.
 • Je hebt affiniteit en, zo mogelijk, ervaring met meertaligheid en STEM-onderwijs.
 • Daarnaast heb je affiniteit en, zo mogelijk, ervaring met (interventie)onderzoek.
 • Je hebt kennis van de (basis)onderwijspraktijk, ouderbetrokkenheid bij onderwijs en/of wetenschapsmusea.
 • Je hebt ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en analysetechnieken.
 • Je bezit een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
 • Je hebt communicatieve vaardigheden (op academisch niveau/gericht op de praktijk).
 • Je hebt kwaliteiten met betrekking tot samenwerking (o.a. sociale vaardigheden, flexibiliteit) en organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,8 fte) volgens het UFO-profiel (universitair functie ordenen) promovendus voor de duur van zestig maanden. Het dienstverband geldt eerst voor twaalf maanden en bij goed functioneren wordt het contract verlengd met 48 maanden. De arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt wanneer de consortiumovereenkomst door alle deelnemende organisaties van dit project getekend is. Het salaris bedraagt bij aanvang € 2.395,- (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Sociale Wetenschappen verricht kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek en verzorgt uitdagend academisch onderwijs op het gebied van menselijk gedrag en samenleving. Onderwijs en onderzoek dragen bij aan een kritische reflectie op maatschappij, menselijk gedrag en de samenhang daartussen. Ruim 5.800 studenten volgen een breed palet aan bacheloropleidingen en academische en onderzoeksmasterprogramma's. Door de brede variëteit aan programma’s en innovatief en baanbrekend onderzoek van de faculteit, worden zo’n 850 medewerkers in de gelegenheid gesteld om te profiteren van elkaars kennis en expertise.


Multi-STEM valt onder het facultaire onderzoeksprogramma Onderwijs en Leren. Onderwijs is de sleutel tot duurzame sociale en economische ontwikkeling. In alle leeftijdsfasen is leren belangrijk, voor de maatschappelijke en de persoonlijke ontwikkeling. Leren doe je elke dag, thuis, op school, via internet en sociale media, en op het werk. Met dit onderzoeksprogramma willen we inzicht krijgen in deze leerprocessen, hoe ze verbeterd kunnen worden en afgestemd op verschillen tussen lerenden. Om dit doel te bereiken werken onderzoekers bij Pedagogiek en Onderwijskunde samen in Onderwijs en Leren.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 30—32 uur per week
 • max. €2395 per maand
 • Universitair
 • 1146788

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou