3 fulltime PhD-onderzoeksposities op het gebied van cyber security & recht bij Erasmus School of Law

3 fulltime PhD-onderzoeksposities op het gebied van cyber security & recht bij Erasmus School of Law

Geplaatst Deadline Locatie
24 dec 13 feb Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 feb 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Erasmus School of Law is op zoek naar 3 ambitieuze PhD-onderzoekers op het gebied van cyber security & recht (M/V 1.0 FTE, duur: 4 jaar, start in april of mei 2022)

Functieomschrijving

De PhD-projecten zijn geïnitieerd door CLECS, Centre for the Law and Economics of Cyber Security, in samenwerking met Ahold Delhaize en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De PhD-onderzoekers zullen werkzaam zijn bij de Erasmus School of Law en deel uitmaken van de Erasmus Graduate School of Law. Daarnaast zullen de PhD-projecten worden ingebed in het LDE (strategische alliantie Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam), meer specifiek het LDE- Cyber Security programma. Deze strategische alliantie brengt de expertise van de drie partners samen in een nieuw cyber security-programma, dat zich richt op multidisciplinair onderzoek en onderwijs en samenwerkingsverbanden met overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland.

Het betreft de volgende drie PhD-projecten:

1.       Stimulering van informatieverspreiding over cyber security op industrieniveau, met Ahold Delhaize.
Dit onderzoeksproject richt zich op cyber security in de context van de dynamische bedrijfsomgeving van Ahold Delhaize. Het onderwerp van het onderzoek is de toenemende stimulering van de verspreiding van informatie over cyber security op bedrijfstakniveau. Het doel in dat verband is het vergroten van het inzicht in de manier waarop de industrie momenteel informatie transformeert naar alle actoren langs de toeleveringsketen (inclusief onderaannemers) om een optimaal niveau van cyber security te bereiken, rekening houdend met de marktdynamiek in een multidisciplinaire setting. 

2.       Optimale cyber security op systeemniveau, met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Dit onderzoeksproject is onderdeel van een samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het richt zich op het bevorderen van optimale cyber security op systeemniveau en op het bestuderen van (het wegnemen van) barrières die ervoor zorgen dat optimale cyber security in het systeem als geheel nog niet wordt bereikt. De focus van het promotieonderzoek ligt op de sectoren die vallen onder de volgende beleids-DG's: Luchtvaart en Maritieme Zaken, Mobiliteit, Water & Bodem en Milieu & Internationaal.

3.       Theoretisch en empirisch kader van het recht en de economie van cyber security, in nauwe samenwerking met Ahold Delhaize/het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het derde project zal in nauwe samenwerking met de twee PhD-projecten met respectievelijk Ahold Delhaize, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LDE verder bouwen op het theoretische en empirische kader van de wet en de economie van cyber security. De projectbeschrijving van de projecten van samen met Ahold-Delhaize en het Ministerie van Infrastructuur geven dan ook een goede indicatie van het uitgangspunt van het promotieonderzoek. Ook zal rekening worden gehouden met de rol en verantwoordelijkheid van publieke en private actoren. 

De precieze focus van deze projecten wordt bepaald door de PhD onderzoekers in samenwerking met de promotoren. Uitgebreidere projectbeschrijvingen zijn te vinden op de website van het CLECS en van EGSL.

Tijdens deze promotietrajecten specialiseer je je in het recht en de economie van cyber security. Binnen dit vakgebied is er een groot tekort aan personeel dat academische kennis kan vertalen naar praktische oplossingen. De vaardigheden die je opdoet door samen te werken met de Erasmus Universiteit, Ahold Delhaize, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het LDE programma Cyber Security, zullen je dan ook een goede uitgangspositie geven voor een succesvolle carrière in het zeer relevante en actuele onderwerp cyber security.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar kandidaten die:

- in het bezit zijn van een masterdiploma in Rechten, Criminologie of een andere discipline die relevant is voor de PhD positie. Een achtergrond in recht en economie is een voordeel;

- aantoonbaar beschikken over relevante wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, bijvoorbeeld aangetoond door academische publicaties of door de kwaliteit van uw masterscriptie

- aantoonbare affiniteit hebben met/bij voorkeur kennis hebben van recht en economie, gedragswetenschappen, en/of (technische) governance vraagstukken gerelateerd aan cyber security;

- ambitieus, energiek en flexibel zijn

- uitstekend werk kunnen leveren

- beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (vereisten: zie het sollicitatieformulier). Voor project 2 zijn ook uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands vereist.

Huidige masterstudenten, die hun master zullen afronden voor de beoogde startdatum, kunnen ook solliciteren. Houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele eis is voor tewerkstelling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden tot 4 jaren.

De posities zijn voor 4 jaar, met ingang van 1 april of 1 mei 2022. De PhD-onderzoekers zullen deel uitmaken van de Erasmus Graduate School of Law. De positie start met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze eerste periode bestaat uit een onderwijsprogramma en individueel onderzoek en houdt in dat de voortgang van het onderzoek na een jaar wordt geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode van 30 maanden richten PhD onderzoekers zich op hun onderzoek en de voltooiing van hun proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding geboden door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van de Erasmus Graduate School of Law.

Wij bieden een aantrekkelijke functie met goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het maandsalaris bedraagt € 2.443 bruto voor een fulltime functie van 38 uur per week gedurende het eerste jaar (CAO NU schaal promovendus), dat jaarlijks zal stijgen tot € 3.122 bruto per maand in het vierde jaar.  

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 400 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Binnen Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van ESL om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht ESL internationalisering en interdisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid. Meer informatie over ESL onderzoeksprogramma’s kunt u vinden op: www.esl.eur.nl/research/directory/programmes/.

Specificaties

  • PhD
  • Recht
  • max. 38 uur per week
  • €2443—€3122 per maand
  • Universitair
  • AT2021.12/PHD

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou