Junior onderzoeker Wijkpreventieketen (1,0 FTE)

Junior onderzoeker Wijkpreventieketen (1,0 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
11 jan 7 feb Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 feb 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De junioronderzoeker gaat samen met het projectteam na hoe de wijkpreventieketen precies vorm krijgt in de praktijk, wat de ervaringen van betrokken professionals en burgers zijn met deze integrale wijkaanpak en wat cruciale succes- en faalfactoren zijn die van invloed zijn op de effectiviteit en doorontwikkeling van dit integrale samenwerkingsconcept? Indien succesvol zal deze aanpak over alle wijken in Rotterdam worden uitgerold wat potentieel zal bijdragen aan het terugdringen van hardnekkige gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden in Rotterdam.

Functieomschrijving

De Gemeente Rotterdam is momenteel bezig met het ontwikkelen van een preventieve infrastructuur in de wijk de zogenaamde Wijkpreventieketen. Zij wil de ontwikkeling van deze aanpak graag samen met onderzoekers van de Erasmus School of Health Policy & Management verder vormgeven en evalueren voordat deze vervolgens opgeschaald kan worden. Het hoofddoel van de wijkpreventieketen is om Rotterdammers met een ongezonde leefstijl en/of gezondheidsklachten eerder bij passend preventief aanbod aan te laten komen of op tijd door te verwijzen voor onderliggende problematiek. Het biedt een kans om sociaal-economische gezondheidsverschillen in achterstand wijken terug te dringen.

Drie experiment wijken gaan aan de slag met deze integrale samenwerking. Deze drie experiment wijken zijn zeer verschillend kijkend naar de context waarin de wijkpreventieketen tot stand komt; denk aan sociaal-economische omstandigheden, leefomgeving, zorg- en welzijnsaanbod en samenwerking in de wijk. Er is bewust gekozen om de drie pilots in een verschillende context te laten plaatsvinden om zo ook te leren hoe een integrale wijkaanpak mogelijk anders werkt afhankelijk van de context. De eerste ‘pilot’ wijk waar een preventieve infrastructuur ontwikkeld wordt start in januari 2022. De leidende vraag die binnen de pilot verder wordt uitgewerkt is Hoe kan een integrale wijkaanpak bijdragen aan preventie, gezond gedrag en welzijn van burgers?

De voorbereiding van gedegen actieonderzoek vergt meekijken in de praktijk maar ook deskresearch en het verkennen van mogelijkheden van het gebruik van bestaande gegevens (denk aan de gezondheidsmonitor die in 2022 en 2024 wordt uitgevoerd) om te kijken naar het effect van veranderingen in de wijk op leefstijl, gezondheid en welzijn van de bewoners.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een (research)master in de sociologie of gezondheidswetenschappen afgerond;
 • is ervaren in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek;
 • heeft ervaring met actie-onderzoek;
 • kan goed samenwerken en heeft affiniteit met de zorgpraktijk maar is ook theoretisch geïnteresseerd;
 • is de Nederlandse en Engelse taal goed machtig, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

De onderzoeker krijgt een aanstelling van 1.0 FTE, voor 1 jaar. Streven is om na dit jaar een volledig promotietraject aan te bieden aan de kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO van de Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt 2846 euro per maand (schaal 10) voor een fulltime aanstelling van 38 uur per week.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening. Medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek. Tevens zijn er ruime mogelijkheden voor opleidingen en congresbezoek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

 

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs.

Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus University Rotterdam. Bij ESHPM studeren 1300 studenten en werken 160 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.

Sociaal-Medische Wetenschappen 

De junior onderzoeker zal worden aangesteld bij de sectie Sociaal-Medische Wetenschappen (SMW). De sectie bestaat uit circa 15 medewerkers en geeft onderwijs en doet onderzoek naar sociaal medische thema’s als patiëntenervaringen, kwaliteit van zorg en de gevolgen van zorg(vernieuwing) voor de gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. Inzichten vanuit public health, (sociale) epidemiologie, medische sociologie en gezondheidspsychologie worden toegepast om uitdagingen op deze gebieden het hoofd te bieden.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • max. €2846 per maand
 • Universitair
 • ESHPM11012022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou