Promovendus 'Morele weerbaarheid en Moreel leren'

Promovendus 'Morele weerbaarheid en Moreel leren'

Geplaatst Deadline Locatie
28 jan 20 feb Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 feb 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Achtergrond en doel van het promotieonderzoek Morele weerbaarheid en Moreel leren

De aandacht voor de morele nood die professionals in verschillende beroepscontexten kunnen ervaren groeit. Met name binnen de zorg en bij geüniformeerde beroepen is er in toenemende mate aandacht voor morele worstelingen van werknemers die ontstaan wanneer beroepsuitoefening niet strookt met eigen morele kernovertuigingen. Morele weerbaarheid lijkt dan belangrijk, maar wat is dat nu eigenlijk en hoe kan deze worden versterkt? Ook in situaties waarin geen sprake is van morele nood, doen zich morele vragen voor en is moreel leren aan de orde. In dit promotieonderzoek worden processen van morele weerbaarheid en moreel leren langs twee lijnen onderzocht.

De eerste lijn heeft betrekking op begeleiding door geestelijk verzorgers van veteranen met morele verwonding. Doel van het onderzoek in deze lijn is om werkwijzen van deze geestelijk verzorgers te beschrijven en inzicht te krijgen in de werkzaamheid daarvan m.b.t. morele weerbaarheid. Dit vindt enerzijds plaats binnen een leernetwerk van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging (zie Kenniswerkplaats geestelijke verzorging). Hiermee verbonden is een onderzoek naar een existentieel-narratieve interventie in de veteranenzorg, met subsidie van het Landelijke Zorgsysteem Veteranen.

De tweede lijn binnen het promotieonderzoek is het moreel leren dat plaatsvindt tussen professionals (geestelijk verzorgers en andere professionals uit het domein van zorg en welzijn) binnen een aantal leernetwerken die zich richten op ‘goede zorg of ondersteuning’ van een specifieke groep cliënten of rondom een bepaalde thematiek. De vraag is welke gedaanten dit leren aanneemt, hoe deelnemers dit zelf ervaren en beschrijven en hoe dit moreel leren geleerd kan worden. Het betreft hier onder meer een leernetwerk gericht op nieuwe afstemmingspraktijken in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de thuissituatie, als onderdeel van de Kenniswerkplaats.

Werkzaamheden

 • Verrichten van literatuuronderzoek en (hoofdzakelijk kwalitatief) empirisch onderzoek naar morele weerbaarheid en moreel leren;
 • Schrijven van een proefschrift op basis van Engelstalige peer-reviewed artikelen;
 • Schrijven van voortgangsrapportages en onderzoeksrapporten voor de onderzoeksprojecten waarin het promotieonderzoek is ingebed;
 • Onderhouden van contacten met relevante actoren in deze onderzoeksprojecten;
 • Voorbereiden en organiseren van en notuleren bij werkbijeenkomsten van deze onderzoeksnetwerken;
 • Organiseren van werkconferenties waarop de resultaten en producten van het onderzoek gepresenteerd worden;
 • Verzorgen van onderwijs op de UvH. 

Specificaties

Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Functie-eisen

 • Masterdiploma Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of aanverwante gebieden;
 • Aantoonbare belangstelling voor morele weerbaarheid en moreel leren en in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een visie hierop;
 • Bij voorkeur kennis van literatuur op het gebied van morele weerbaarheid en moreel leren;
 • Aantoonbare affiniteit met het doen van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur blijkend uit publicaties;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goed kunnen werken in teamverband;
 • Flexibel, proactief en procesmatig werkend;
 • In staat onderzoek te doen op het snijvlak van wetenschap en praktijk;
 • Affiniteit met de humanistische levensbeschouwing.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op verlenging voor de resterende duur van het promotietraject.

Wij bieden een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging voor de resterende duur van het promotietraject. De functie is ingedeeld als Promovendus in het Nederlandse Universitaire functieordeningsysteem UFO (salarisschaal P van CAO Nederlandse Universiteiten). Over het salaris betalen wij ook een eindejaarsuitkering (13e maand). 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren o.a. pensioenregeling bij het ABP, een ruime verlofregeling, ontwikkel/opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn aan te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Het onderzoek en onderwijs van de UvH is gericht op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een zorgzame en rechtvaardige wereld. Het onderzoek van de UvH is transdisciplinair en integreert filosofische, historische en sociaalwetenschappelijke benaderingen.

De UvH kent een bacheloropleiding en drie masteropleidingen: de bachelor Humanistiek, de master Humanistiek, de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven en de master Zorgethiek en Beleid. Ook is er een Graduate School voor PhD-studenten. De wetenschappelijke staf is verdeeld over 5 leerstoelgroepen. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.

De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website www.uvh.nl

Afdeling

de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies

Plaats in de universitaire organisatie
De promovendus gaat werken binnen de leerstoelgroep Humanistisch Geestelijke Verzorgingsstudies en wordt begeleid door prof. dr. Gaby Jacobs en dr. Carmen Schuhmann. Deze leerstoelgroep verzorgt onderwijs over en verricht onderzoek naar existentiële en morele begeleiding, in de bestaande werkvelden van de geestelijke verzorging (gezondheidszorg, justitie, defensie) en op nieuw opkomende gebieden (bijvoorbeeld in de eerstelijns gezondheidszorg, bij de politie en in vluchtelingencentra). Voor meer informatie over het onderzoek van de leerstoelgroep, zie Humanistisch geestelijke verzorging studies

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Patiëntenzorg: overig
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • 30.4—38 uur per week
 • max. €2443 per maand
 • Universitair
 • AT 2022/1

Werkgever

Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou