Hoogleraar materieel strafrecht

Hoogleraar materieel strafrecht

Geplaatst Deadline Locatie
6 apr 19 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De sectie strafrecht maakt onderdeel uit van de vakgroep publiekrecht. De sectie bestaat uit twee voltijdhoogleraren: strafprocesrecht en materieel strafrecht (vacature). Daarnaast bestaat de sectie uit vijf deeltijdhoogleraren (strafrecht, criminologie, Empirical Legal Studies, politiewetenschappen en rechtsantropologie), drie universitair docenten, drie docenten, twee docent-onderzoekers, vier promovendi en de nodige buitenpromovendi.

Het doel van de leerstoel is de ontwikkeling van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs en fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van het materieel strafrecht.
De leerstoelhouder is een ervaren specialist of een erkend talent op het gebied van het materieel strafrecht. Hij/zij geeft inhoudelijk leiding aan een deel van het onderwijs van de sectie strafrecht. Hij/zij ontwikkelt een nieuwe onderzoekslijn binnen de sectie die aansluit bij het RW-onderzoeksprogramma Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving (en draagt bij aan de herijking van dat programma in 2022), bij OU-thema’s duurzaamheid, digitalisering of diversiteit & inclusie en/of het speerpunt ‘Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland‘ binnen het Sectorplan. Ook aansluiting bij de Empirical Legal Studies-expertise in de faculteit is een optie. De leerstoelhouder betrekt medewerkers van de sectie bij het aantrekken en verrichten van toegepast en fundamenteel onderzoek. Hij/zij is bereid post-initieel onderwijs te verzorgen. De leerstoelhouder heeft affiniteit met hybride onderwijs met een accent op online onderwijs en zet ad hoc en structurele samenwerkingsverbanden op met collega’s aan andere faculteiten en met de rechtsprakti

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

De hoogleraar die we zoeken:

 • beschikt over een gedegen kennis van het materieel strafrecht, blijkend uit aansprekende en in het vakgebied gewaardeerde publicaties;
 • heeft een eigen onderzoekslijn die past bij grote juridische en maatschappelijke uitdagingen;
 • heeft goede leidinggevende en organisatorische vaardigheden en capaciteiten;
 • werkt samen met collega’s binnen en buiten het eigen vakgebied;
 • heeft een goed netwerk van collega’s aan andere faculteiten en in de rechtspraktijk;
 • heeft ervaring met de ontwikkeling van (online) onderwijs in de bama en is een goed gewaardeerde docent;
 • heeft aantoonbaar wervend vermogen, dan wel potentie, in de vorm van competitieve voorstellen voor externe financiering;
 • heeft ervaring/bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van (promotie)onderzoek;
 • is een teamplayer die kansen creëert voor medewerkers;
 • bezit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of is bereid deze binnen korte tijd te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

 • Schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten.
 • Maximaal € 8.539,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.
 • Van de hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig kan zijn.

De Open Universiteit heeft prima secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken, een dertiende maand en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van de Nederlandse universiteiten. Hetzelfde geldt voor de faculteit Rechtwetenschappen ten opzichte van de zusterfaculteiten. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen (RW) heeft ruim 90 medewerkers en groeit en vernieuwt sterk. Binnen deze dynamische omgeving worden initiatief en doortastendheid op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën over bijvoorbeeld toegepast en fundamenteel onderzoek, de bama en postinitieel onderwijs. Er zijn twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. De faculteit is vergevorderd om per september 2022 een nieuwe masteropleiding aan te bieden: Gegevensbescherming en Privacyrecht.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl,  en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

 

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderwijs
 • Recht
 • 30.4—38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/RW/22043

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou