Promovendus Orthopedagogiek V/M “Veroudering en Sociale relaties”

Promovendus Orthopedagogiek V/M “Veroudering en Sociale relaties”

Geplaatst Deadline Locatie
9 mei 30 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Achteruitgang' heeft een grote impact op sociale relaties en vervolgens ook op de kwaliteit van leven. Niet alleen wordt iemand afhankelijker van een ander (anderen), maar ook wordt het netwerk van sociale relaties kleiner. Een kleiner netwerk kan weer...

Functieomschrijving

Met een mixed-methods methode onderzoeken wij:
 1. achteruitgang in functioneren en de impact daarvan op mensen met een visuele-en-verstandelijke beperking, en de implicaties hiervan voor zorgverlening
 2. de morele dilemma's van ouders (indien niet beschikbaar: andere naasten) en professionele zorgverleners die te maken hebben met achteruitgang in dagelijks functioneren van mensen met een visuele-en-verstandelijke beperking, inclusief de rol die experts in ethiek, zoals geestelijk verzorgers hierbij innemen
 3. de kennis en ondersteuning die ouders / naasten en professionals nodig hebben om mensen met visuele-en-beperking op een passende manier te kunnen ondersteunen
Ben je een onderzoeker die zich wil inzetten voor de zorg voor mensen met een beperking? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Jouw taken
 • Uitwerken van het onderzoeksvoorstel tot een onderzoeksprotocol
 • Voorleggen van het project aan een ethische toetsingscommissie
 • Contacten leggen, onderhouden en samenwerken met participanten, co-onderzoekers, ouders/verwanten, participerende organisaties en opleidingscentra
 • Uitvoeren van een literatuurstudie
 • Coördineren van dataverzameling
 • Begeleiden van (WO, HBO en/of MBO) studenten die werken ten behoeve van het project
 • Databeheer, dataverwerking en data-analyse
 • Schriftelijk rapporteren in de vorm van een Engelstalig proefschrift, bestaande uit wetenschappelijke publicaties, publicaties in Nederlandstalige vaktijdschriften en praktijkgerichte verslagen
 • Mondeling rapporteren in de vorm van presentaties op wetenschappelijke congressen en voor mensen met een verstandelijke-en-visuele beperking en/of hun familieleden, en hun zorgverleners
 • Vormgeven en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van verspreiding en gebruik van de uitkomsten

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • Afgestudeerd in de (ortho)pedagogiek, psychologie of theologie
 • Affiniteit met praktijkgericht onderzoek
 • In team- en netwerkverband kunnen werken, maar ook een grote mate van zelfstandigheid bezitten
 • Gebleken wetenschappelijke ambitie
 • Kennis van en ervaring met het doen van (bij voorkeur zowel kwantitatief als kwalitatief) wetenschappelijk onderzoek en daarover rapporteren
 • Goede communicatievaardigheden, inclusief beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Goede sociale en organisatorische vaardigheden
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Creativiteit en flexibiliteit

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar €2.443 (PhD) oplopend tot €3.122 (PhD) bruto per maand in het vierde jaar bij een voltijds dienstverband.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur 1 jaar en bij voldoende perspectief verlengd tot een totaal van 4 jaar. Aan het einde van het vierde jaar wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten met een dissertatie.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband, 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering, ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling, bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer, keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) richt zich op het brede domein van gedrag en gezondheid. Met ons onderwijs en onderzoek spelen we actief in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Van gezond ouder worden tot e-health, van jeugdcriminaliteit tot de aanpak van depressiviteit, van training voor topsporters tot social media als onderwijstool. Uniek is dat we drie disciplines combineren: psychologie, bewegingswetenschappen en pedagogiek.

Werken bij Gedrags- en Bewegingswetenschappen is werken bij een ambitieuze organisatie die zich kenmerkt door een informele sfeer en korte communicatielijnen. BIJ FGB krijg je alle ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. De faculteit telt ongeveer 3.400 studenten en ca 600 medewerkers.

Over afdeling, instituut, project
Subsidie voor dit project hebben we ontvangen van ZonMW Inzicht. Het is een gezamenlijk project van de academische werkplaats 'Sociale relaties en gehechtheid' - Bartiméus, Ons Tweede Thuis, en de Vrije Universiteit Amsterdam en de Protestantse Theologische Universiteit.

Het doel van de academische werkplaats 'Sociale relaties een gehechtheid' is verhoging van de kwaliteit van kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van 'sociale relaties en gehechtheid' ter bevordering van welzijn bij mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking. Wij richten ons op het bevorderen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de praktijk. Wij zijn op zoek naar een promovendus met affiniteit voor mensen met een visuele-en-verstandelijke beperking.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), waar de onderzoeker deelneemt aan onderzoeksbijeenkomsten, waarin expertise rondom geestelijke verzorging, ethiek en veroudering wordt gedeeld. Als docent neemt de onderzoeker tevens (beperkt) deel aan onderwijs voor studenten geestelijke verzorging en/of nascholing voor geestelijk verzorgers. Het onderzoek naar (ethiek binnen) geestelijke verzorging staat onder leiding van dr. Erik Olsman (PThU).

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gepromoveerd
 • 10025

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou