Universitair Docent Organisatie en/of Organisatieverandering en –ontwikkeling

Universitair Docent Organisatie en/of Organisatieverandering en –ontwikkeling

Geplaatst Deadline Locatie
25 mei 27 jun Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair docent bent u breed inzetbaar en verzorgt u vooral onderwijs voor de vakgroep Organisatie, voor BaMa en executive programma’s voor professionals, zoals yOUr MBA.

U levert een actieve en zelfstandige bijdrage aan het ontwerp, de ontwikkeling en begeleiding van het onderwijs, in een digitale leeromgeving, binnen het vakgebied Organisatie en bij voorkeur in het bijzonder met een focus op Organisatieverandering en –ontwikkeling. U werkt in een team met enthousiaste en betrokken collega’s. Op dit moment is scriptiebegeleiding een belangrijke taak. Deze vindt groepsgewijs plaats aan de hand van relevante onderzoeksthema’s voor de vakgroep, Daar kunt u vanuit uw expertise aan bijdragen.

U heeft een passie voor onderzoek en besteedt 30% van uw aanstellingstijd aan wetenschappelijk onderzoek uitmondend in (inter)nationale publicaties op het terrein van Organisatiestudies, Organisatiegedrag en/of Organisatieverandering en –ontwikkeling. Hiermee levert u een bijdrage aan het facultaire onderzoeksprogramma, de werving van onderzoeksgelden en valorisatie van onderzoeksgegevens. In overleg behoren ook het verrichten van bestuurlijke en organisatorische taken tot uw pakket.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Wij zoeken een gemotiveerde collega met een voor de functie relevante academische opleiding, die  (aantoonbaar en minstens bijna) gepromoveerd is in een voor de functie relevant vakgebied, zoals Organisational Behaviour, of Organisation Studies.
U heeft belangstelling voor innovatieve ontwikkelingen in het hoger onderwijs, zowel vakinhoudelijk als onderwijskundig. U beschikt over goede communicatieve en contactuele eigenschappen. U heeft relevante onderzoekservaring, blijkend uit artikelen in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften.
Ervaring met de ontwikkeling van elektronisch (afstands-) onderwijs voor Bachelor en Master of science niveau strekt tot aanbeveling. Wij vragen ervaring in het universitaire onderwijs, maar ook met doelgroepen van werkende professionals en een voor de functie relevant netwerk. De kandidaat zal in het bezit moeten zijn van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), danwel bereid moeten zijn de BKO te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 1 jaar met mogelijkheden voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt minimaal € 3.821,= - maximaal € 5.230,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats: Heerlen. De Open Universiteit faciliteert het ‘hybride werken’, waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Over uw aanwezigheid op de campus in Heerlen worden in onderling overleg nadere afspraken gemaakt.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Managementwetenschappen

De faculteit Managementwetenschappen(MW) is één van de 6 faculteiten van de Open Universiteit. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de hoofdtaken binnen de faculteit. MW biedt wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van management aan, evenals een MBA opleiding, en korte programma’s ten behoeve van professionals die hun kennis willen verdiepen (certified professional programs). Het onderzoeksprogramma (Learning and Innovation in Resilient Systems) kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak en samenwerking met andere faculteiten. Aan de faculteit is een groot aantal promovendi verbonden die op diverse actuele thema’s binnen het onderzoeksprogramma onderzoek doen. MW participeert bovendien samen met de faculteit Betawetenschappen in het onderzoeksinstituut CAROU (Center for Actionable Research Open Universiteit) (https://www.ou.nl/carou) en is onderdeel van de Brightlands Smart Services Campus (http://www.brightlands.com). De CAROU onderzoeksgroep verricht toegepast onderzoek rondom de centrale thema’s big data en sociale innovatie.

Bij de faculteit MW kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun werksituatie. De organisaties waar zij werkzaam zijn worden vaak betrokken bij het uitvoeren van opdrachten en onderzoek in het kader van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Door de interdisciplinaire visie op onderwijs en onderzoek en de verbinding met bedrijfsleven is wetenschappelijk werk aan de faculteit MW vernieuwend en uitdagend.

Vakgroep Organisatie De vakgroep organisatie verzorgt onderwijs en doet onderzoek op de terreinen van organisatieverandering en -ontwikkeling en strategisch en duurzaam HRM en loopbanen. Ze draagt hiermee bij aan de bachelor of science in Management, de master of science in Management (BaMa), alsook een nieuwe online MBA (yOUr MBA) en diverse andere commerciële programma’s. Het onderzoek situeert zich in het facultaire onderzoeksprogramma ‘Learning & Innovation in Resilient Systems’, en draagt hieraan bij op individueel, team- en (trans)organisationeel niveau.

Het onderzoek is multi-disciplinair en ingebed in een sterk en breed netwerk van nationale en internationale samenwerkingsverbanden. De faculteit heeft de kwaliteit van haar onderzoek hoog in het vaandel staan.

Specificaties

  • Universitair docent; Onderwijs
  • max. 40 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/MW/22064

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou