Twee promovendi (AIO / PhD) posities Biodiversiteit- en Ecosysteemherstel

Twee promovendi (AIO / PhD) posities Biodiversiteit- en Ecosysteemherstel

Geplaatst Deadline Locatie
31 mei 24 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij een passie voor wetenschap? wil je maatschappelijk betrokken onderzoek doen naar verandering in het beheer van veenweiden en biodiversiteit- en ecosysteemherstel? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Functieomschrijving

De secties Ecology and Evolution en Systems Ecology van het Amsterdam Institute for Life and Environment (A-LIFE) van de VU bieden twee AIO/PhD-posities aan in het project "Towards a sustainable and dynamic landscape for farmer, nature manager, citizen and biodiversity (VeenVitaal)". VeenVitaal is een project binnen de Nationale Wetenschapsagenda, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). VeenVitaal is een uniek samenwerkingsverband van wetenschappers, natuurbeheerders/organisaties, (natuur-inclusieve) boeren en diverse beleidsorganen. Ons gezamenlijk doel is de verduurzaming van het veenweidegebied in de regio Amsterdam. VeenVitaal onderzoekt vormen van natuur-inclusief landgebruik in het karakteristieke Nederlandse laagveenlandschap. Dit moet zorgen voor herstel van biodiversiteit, minder veenafbraak, betere waterkwaliteit, een rendabele bedrijfsvoering voor grondbezitters en boeren, en een inspirerend landschap. Het consortium bestaat uit 10 universiteiten en onderzoeksinstellingen, en 20 ondernemingen en partnerorganisaties in Nederland. Samen creëren wij een platform voor het onderzoeken van de duurzaamheid van veenweidegebruik, biodiversiteit en ecosysteemprocessen.

De eerste AIO-positie, in de sectie Ecology and Evolution van VU A-LIFE onderzoekt de invloed van veranderingen in landgebruik van veenweiden op het herstel van biodiversiteit in water en op het land, met een sterke focus op insecten en weidevogels. De tweede AIO-positie, in de sectie Systems Ecology van VU A-LIFE, onderzoekt de invloed van veranderingen in landgebruik op ecosysteemprocessen, zoals koolstofopslag, nutriëntcycli, broeikasgasemissies en waterkwaliteit.
Met deze twee AIO-posities wil VeenVitaal nieuwe kennis aandragen door integratie en analyses van bestaande en nieuwe biodiversiteit-, ecosysteem- en bedrijfsdata. Verder willen we een integrale set objectieve, eenvoudige en betrouwbare indicatoren ontwikkelen die gezamenlijk de mate van landschapsherstel kwantificeren waarmee we de transitie naar een duurzaam laagveenlandschap kunnen monitoren.

Jouw taken

We verwachten dat je wetenschappelijke artikelen schrijft voor (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften, je werk presenteert op (inter)nationale conferenties en het project afrondt met een proefschrift. Afhankelijk van je voorkeuren draag je ook bij aan onderwijsactiviteiten die aansluiten bij je expertise (tot 0,2 fte). Dit kan bijvoorbeeld gaan om het assisteren bij vakken in de BSc Biologie of de MSc Ecology and Evolution. We vinden de integratie van onderzoek en onderwijs belangrijk, en we willen studenten graag verbinden aan het VeenVitaal-project. De onderzoeks- en onderwijstaken vullen elkaar dus goed aan. Je werkt nauw samen met een derde AIO die onderzoek doet naar duurzame voedselproductie en -consumptie.

AIO 1: Monitoring van de effecten van landschapsherstel op biodiversiteit
 • Je inventariseert en analyseert bestaande biodiversiteitsdata afkomstig uit natuurgebieden en natuur-inclusieve boerenbedrijven.
 • Je meet biodiversiteit in het water, op het land en in de bodem, met een sterke nadruk op insecten, en daarnaast het voorkomen van weidevogels, vleermuizen en woelmuizen.
 • Je meet en verzamelt soort-specifieke kenmerken die je gebruikt om een ecologische vingerafdruk van een gebied te maken.
 • Je ontwikkelt indicatoren waarmee het herstel van biodiversiteit na ingreep in het landschap gevolgd kan worden.
 • Je geeft onderwijs en begeleiding aan studenten in de BSc Biologie of MSc Ecology and Evolution.
AIO 2: Monitoring van de effecten van landschapsherstel op ecosysteemprocessen
 • Je inventariseert en analyseert bestaande ecosysteemdata afkomstig uit natuurgebieden en natuur-inclusieve boerenbedrijven.
 • Je meet ecosysteemprocessen, zoals koolstofopslag, nutriëntcycli en broeikasgasemissies, deels via remote sensing technieken, in het water en de bodem na ingrepen in het landschap.
 • Je maakt een ecosysteem vingerafdruk gebaseerd op procesmetingen en koppelt deze aan ecosysteemdiensten.
 • Je ontwikkelt indicatoren waarmee het herstel van het ecosysteem na ingreep in het landschap gevolgd kan worden.
 • Je geeft onderwijs en begeleiding aan studenten in de BSc Biologie of MSc Ecology and Evolution.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • MSc in Ecology of een vergelijkbare opleiding, met een sterke affiniteit met vraagstukken rond biodiversiteit en/of ecosysteemherstel.
 • Onderzoeksinteresse in een of meer van de volgende thema's/methoden: biodiversiteit, ecosysteemprocessen, levensgemeenschappen, landschapsbeheer, natuurbescherming, biologische indicatoren.
 • Interesse in multidisciplinair onderzoek.
 • Goede statistische vaardigheden en kunnen werken met grote datasets.
 • Zelfstandig kunnen opereren en kunnen samenwerken met anderen, sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • We vragen je nadrukkelijk ook te solliciteren als je niet aan alle gevraagde vereisten en kwalificaties voldoet.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar €2.443 (PhD) oplopend tot €3.122 (PhD) bruto per maand in het vierde jaar bij een voltijds dienstverband.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur 1 jaar en bij voldoende perspectief verlengd tot een totaal van 4 jaar. Aan het einde van het vierde jaar wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten met een dissertatie.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
 • kinderdagverblijf aanwezig op VU campus
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • collectiviteitskortingen op ziekte- en autoverzekering
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken meer dan 5.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Bètawetenschappen
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Nationaal en internationaal delen wij kennis en ervaring met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven.

Werken bij Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun vak én een brede blik op de wereld. De faculteit telt ongeveer 5.750 studenten en er werken ruim 1.250 medewerkers.

Over afdeling, instituut, project
De A-LIFE secties Ecology and Evolution en Systems Ecology (www.amsterdamecology.nl) bieden een stimulerende internationale onderzoekomgeving met een academische reputatie van wereldklasse en uitstekende state-of-the-art faciliteiten. Onderzoek in de secties omvat een breed scala aan fundamentele en toegepaste onderzoeksthema's, waaronder stress-ecologie, interacties tussen soorten, evolutionaire adaptatie, symbiotische interacties, klimaatverandering en het functioneren van levensgemeenschappen en ecosystemen. Onze kracht ligt in het vermogen om studies van adaptieve veranderingen te integreren over het hele scala van biologische organisatieniveaus. De secties hechten veel belang aan gelijkwaardigheid en diversiteit.dit blok verwijderen.
De secties Ecology and Evolution en Systems Ecology van het Amsterdam Institute for Life and Environment (A-LIFE) van de VU bieden twee AIO/PhD-posities aan in het project "Towards a sustainable and dynamic landscape for farmer, nature manager, citizen and biodiversity (VeenVitaal)". VeenVitaal is een project binnen de Nationale Wetenschapsagenda, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). VeenVitaal is een uniek samenwerkingsverband van wetenschappers, natuurbeheerders/organisaties, (natuur-inclusieve) boeren en diverse beleidsorganen. Ons gezamenlijk doel is de verduurzaming van het veenweidegebied in de regio Amsterdam. VeenVitaal onderzoekt vormen van natuur-inclusief landgebruik in het karakteristieke Nederlandse laagveenlandschap. Dit moet zorgen voor herstel van biodiversiteit, minder veenafbraak, betere waterkwaliteit, een rendabele bedrijfsvoering voor grondbezitters en boeren, en een inspirerend landschap. Het consortium bestaat uit 10 universiteiten en onderzoeksinstellingen, en 20 ondernemingen en partnerorganisaties in Nederland. Samen creëren wij een platform voor het onderzoeken van de duurzaamheid van veenweidegebruik, biodiversiteit en ecosysteemprocessen.

Specificaties

 • PhD
 • Landbouw
 • max. 32 uur per week
 • €2443—€3122 per maand
 • Universitair
 • 11837

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou