Promovendus Ontwikkeling en implementatie van een school-brede interventie om pesten op basis van racisme in het basisonderwijs te bespreken en aan te pakken

Promovendus Ontwikkeling en implementatie van een school-brede interventie om pesten op basis van racisme in het basisonderwijs te bespreken en aan te pakken

Geplaatst Deadline Locatie
2 jun 29 jun Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Binnen het multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Innovating for Resilience’ van de Open Universiteit zoeken wij een promovendus voor het project ‘Playground Heroes: Een educatief programma voor leerlingen van de basisschool om racisme te begrijpen en herkennen en veilig in te grijpen op racisme gebaseerde pestsituaties’.

Kinderen met een migratieachtergrond lopen het risico gepest te worden vanwege hun huidskleur of culturele/religieuze achtergrond. Hoewel er binnen het primaire onderwijs over het algemeen veel aandacht is voor het aanpakken van pestgedrag, wordt er hierbij onvoldoende onderscheid gemaakt tussen interpersoonlijk pesten en pesten op basis van racisme. Het aanpakken van pesten op basis van racisme behoeft een unieke benadering, waarbij er ingespeeld wordt op sociaal psychologische factoren als ingroup bias, intergroep attituden en groepsnormen.

Als promovendus bouwt u verder op door Erasmus+ gefinancierde GATE-BULL project (using a GAmes approach to TEach children about discriminatory BULLying). In dit project is een serious game met bijbehorend lesmateriaal en een lerarentraining ontwikkeld om pesten op basis van discriminatie met kinderen tussen de 9-13 jaar te bespreken en ze te leren dit beter te herkennen en veilig en effectief in te grijpen. Voor aanvullende informatie en materialen, zie: www.ou.nl/web/gate-bull.

Het doel van het promotietraject is om de Playground Heroes interventie verder door te ontwikkelen. Hierbij wordt een schoolbrede aanpak gehanteerd, waarbij zowel leerlingen, leerkrachten, schoolhoofden en ouders betrokken worden. U ontwikkelt de game en lesmaterialen door, waarbij ook aandacht aan de omgang met controversieel cultureel erfgoed wordt besteed; breidt de lerarentraining uit; stelt een adviesrapport op voor schoolbestuur; en ontwikkelt een werkboekje voor ouders om pesten op basis van racisme te bespreken met hun kind.

De ontwikkeling en evaluatie van de interventie gebeuren aan de hand van minimaal vijf studies:

 1. Kwalitatief focusgroepen onderzoek onder kinderen van 9-13 jaar waarbij de ervaringen en  reacties met betrekking tot pesten op basis van racisme worden geïdentificeerd;
 2. Diepte-interviews onder leerkrachten waarbij u inventariseert op welke manier hedendaags racisme reeds wordt besproken in het primaire onderwijs en op welke manier dit wordt gelinkt aan cultureel erfgoed;
 3. Een protocolstudie waarbij je de systematisch ontwikkeling van de interventiematerialen, de meetinstrumenten en het plan van evaluatie beschrijft;
 4. Een kwantitatief onderzoek naar de effecten van de Playground Heroes interventie;
 5. Een kwantitatief onderzoek naar de werkingsmechanismen van de Playground Heroes interventie.

Op basis van deze studies wordt een proefschrift geschreven.

Binnen dit project werkt u samen in een interdisciplinair team bestaande uit experts binnen de Psychologie, Onderwijswetenschappen en Cultuurwetenschappen. Hierbij doet u kennis op binnen deze drie domeinen en integreert u deze kennis tot een multidisciplinair eindproduct. U zorgt ervoor dat het project enerzijds systematisch wetenschappelijk opgezet is, en anderzijds past binnen de behoeften van het primaire onderwijs. Hierbij kunt u kennis putten uit een adviesgroep – bestaande uit professionals in het primaire onderwijs en onderzoekers op het gebied van sociale vraagstukken – die aangesloten is bij dit project.

 

 

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • U heeft een relevante master Psychologie of Onderwijswetenschappen, of andere afgeronde academische opleiding in het bedoelde onderzoeksveld. U heeft aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, met relevante kennis op het gebied van het systematisch ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies.
 • U heeft affiniteit met de thematiek rondom stigma, racisme, discriminatie en inclusie of cultureel erfgoed educatie.
 • U heeft affiniteit met game-ontwikkeling en design.
 • U bent in staat om met jonge kinderen (9-13 jaar) te communiceren en in hun belevingswereld te treden.
 • U beschikt over zeer goede communicatievaardigheden (schrijven, presenteren en spreken) zowel in het Nederlands als Engels en u voelt zich comfortabel met het bediscussiëren van gevoelige thematiek rondom discriminatie en racisme.
 • U heeft kennis van sociaalwetenschappelijke methoden van dataverzameling en analyse, zowel kwalitatief als kwantitatief, en bent bereid zich op dit gebied verder te professionaliseren. In het kader van Open Science zijn vaardigheden in R een pre.
 • U kunt in grote mate zelfstandig het onderzoek vormgeven: vragenlijst en interviews-scripts ontwikkelen, interviews afnemen en interventies ontwikkelen en evalueren.
 • U werkt gestructureerd en beschikt over goede, sterke organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden.
 • U beschikt over goede ICT vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.443,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt dit verlengd tot 4 jaar.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Standplaats
Heerlen. U werkt minimaal twee dagen per week op onze campus in Heerlen. Voor de overige dagen geldt dat u in overleg kunt bepalen of u op de campus of vanuit huis werkt. In de periode van werving van scholen en afname van onderzoek bent u bereid hiervoor te reizen of vaker dan twee dagen per week op kantoor aanwezig te zijn.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings).  Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra).  De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Innovating for Resilience’

Naast het vakinhoudelijke onderzoek op acht wetenschapsgebieden, kent de Open Universiteit één multidisciplinair programma, genaamd Innovating for Resilience. Dit onderzoeksprogramma bevat verschillende thema's die gegroepeerd kunnen worden langs drie programmalijnen:

Safety and Resiliency in Urban Environments
Veiligheid is een hot item. Zeker op plekken waar veel mensen wonen, werken, leven en verblijven. Plekken zoals onze steden. De veiligheid komt er regelmatig in het nauw. Denk aan aanslagen, schietpartijen, roofovervallen en andere vormen van misdaad en geweld, ongelukken, branden, instortende gebouwen en dergelijke.

Learning and Innovation in Resilient Systems
Deze lijn integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen. Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen, en tot slot omgevingssystemen

Innovation in Education
Onderwijs dat houdbaar is voor de toekomst. Een veerkrachtige samenleving vraagt om onderwijs dat inspeelt op de snel veranderende technologieën en de nieuwe vaardigheden die verwacht worden op de arbeidsmarkt. Bovendien moet het onderwijs niet alleen kennisdoelen nastreven, maar ook sociale samenhang en wereldburgerschap. Innovatief onderwijs kan lerenden helpen om deze doelen te bereiken.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • FAC/PSY/22068

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou