Ambtelijk secretaris ondernemingsraad/studentenraad

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad/studentenraad

Geplaatst Deadline Locatie
13 jun 27 jun Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In de functie van ambtelijk secretaris OR/SR verzorgt u de inhoudelijke voorbereiding en advisering van vergaderingen van OR en SR. In overleg met de voorzitters van beide overleggremia en de Gezamenlijke vergadering van OR en SR  stelt u de conceptagenda's op. U verzorgt de inhoudelijke afstemming van stukken, verzamelt zo nodig aanvullende informatie, stelt vergaderdossiers samen en verspreidt deze onder de leden. Daarnaast concipieert u notities over voor de medezeggenschap relevante thema’s in relatie tot beleids- en besluitvorming. Tevens neemt u deel aan voorbesprekingen, zet u actiepunten uit, bewaakt en rappelleert u met betrekking tot uit te voeren acties. U toetst advies- en instemmingsverzoeken aan de WOR, de WHW en reglementen en bewaakt de naleving van de procedures en verzorgt de informatieverstrekking binnen de Open Universiteit met betrekking tot de stand van zaken van aangelegenheden die in de OR of SR aan de orde zijn. Tevens neemt u deel aan werkgroepen of projectgroepen die voortkomen uit de OR of SR. In samenwerking met de secretaresse OR/SR draagt u zorg voor het opzetten en bijhouden van een archief- en documentatiesysteem voor de organisatie, verslaglegging en logistiek van de vergaderingen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U beschikt over een afgeronde academische opleiding. U heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met medezeggenschap. U beschikt over goede sociale en organisatorische vaardigheden. Juridische kennis strekt tot aanbeveling. U bent proactief, flexibel, creatief en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Bovendien heeft u goede kennis van het Windows Office-pakket en heeft u affiniteit met het gebruik van sociale media.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: vooralsnog voor een periode van 1 jaar, met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Het salarisniveau van deze functie is vastgesteld overeenkomstig schaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.490,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.
 

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Bureau van de universiteit

Het Bureau van de universiteit richt zich op de organisatie en inrichting van bestuurlijke processen binnen de OU en draagt zorg voor beleidsmatige, ambtelijke, communicatieve en secretariële ondersteuning van de Raad van toezicht, het College van bestuur en andere gremia, zoals het overleg van College van bestuur met het management van de OU. Daarnaast adviseert het Bureau van de universiteit het College van bestuur en andere interne stakeholders over relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het hoger onderwijs. Het Bureau van de universiteit neemt deel aan instellingsbrede programma’s en projecten. Andere taakgebieden zijn woordvoering en corporate communicatie, de organisatie van instellingsbrede evenementen, en de ambtelijke en secretariële ondersteuning van de centrale medezeggenschapsorganen en van het Lokaal overleg.
 

Specificaties

  • Onderwijs
  • max. 22.8 uur per week
  • Universitair
  • AC/BU/22074

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou