Jurist arbeidsrecht / beleidsadviseur

Jurist arbeidsrecht / beleidsadviseur

Geplaatst Deadline Locatie
16 jun 27 jun Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De werkzaamheden
Als jurist arbeidsrecht/beleidsadviseur adviseer je over uiteenlopende arbeidsrechtelijke en beleidsmatige kwesties. Je pakt zaken zelfstandig en proactief op en fungeert als rechtspositioneel en arbeidsjuridisch expert binnen en buiten de HRM-kolom. Je volgt ontwikkelingen in jurisprudentie en (internationale) wet- en regelgeving en weet deze te vertalen naar praktische universitaire regelgeving en beleid, inclusief optimale uitvoering. Je bent in staat helder, praktisch en toegankelijk te adviseren en dito memo's en regelingen te schrijven. We zoeken een echte teamspeler, die gaat voor een gezamenlijk resultaat.

Je bent werkzaam binnen het team Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsrelaties (A&A). Het team bestaat uit drie juristen arbeidsrecht/beleidsadviseurs (waaronder de teamleider), een beleidsadviseur financiële arbeidsvoorwaarden, een medewerker arbeidsvoorwaarden (vacature) en twee specialisten op het gebied van grensoverschrijdende arbeid/international mobility. Parallel aan deze vacature werven wij ook voor nieuwe collega op het gebied van grensoverschrijdende arbeid/international mobility.

Het team A&A is onderdeel van de centrale Directie HRM, samen met team Beleid, team Learning & Development en team Service Center International Staff. De Directie HRM werkt nauw samen met de HRM adviseurs in de faculteiten en expertisecentra.

De werkzaamheden als jurist arbeidsrecht/beleidsadviseur bestaan verder uit:
 • Voor een aantal faculteiten en expertisecentra ben je accounthouder. Voor hen ben je het aanspreekpunt voor rechtspositionele en arbeidsjuridische vragen. Daarnaast adviseer je het College van Bestuur op arbeidsjuridisch vlak bij complexe casuïstiek;
 • Je adviseert over de toepassing van arbeidsvoorwaarden in het algemeen, organisatievraagstukken en bij individuele casuïstiek. Samen met je collega's binnen het team A&A zorg je voor eenheid in de advisering. Waar nodig, voer je procedures bij UWV en kantonrechter;
 • Je volgt jurisprudentie en wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en internationalisering. Jij bent medeverantwoordelijk voor de juiste implementatie binnen de organisatie, zowel in beleid als in juridische advisering. Je neemt initiatief om wijzigingen vorm te geven en in te bedden in de organisatie;
 • Kennisoverdracht binnen en buiten de HR-kolom is een belangrijk aspect van de functie, waaronder ook informatievoorziening richting medewerkers. Je draagt bij aan de expertiseontwikkeling van de HRM-organisatie;
 • Je staat voor samenwerking en een integrale werkwijze binnen HRM en met de HRM-partners in faculteiten en expertisecentra, met het Administratief Shared Service Center en de brede bedrijfsvoering in de organisatie;
 • Ook participeer je in (inter)universitaire werk- en projectgroepen. Je onderhoudt een actief netwerk met collega's in andere universiteiten.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Profiel
 • Je bent een ervaren jurist, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en met ruime ervaring in vergelijkbare functies (minimaal 5 jaar);
 • Je hebt ervaring met het schrijven van en adviseren over (juridische aspecten van) beleid en het vertalen van wet- en regelgeving naar praktisch beleid en regelgeving, inclusief optimale uitvoering;
 • Daarnaast heb je ruime ervaring met advisering in rechtspositionele en arbeidsjuridische vraagstukken;
 • Ervaring met medezeggenschap is een pre, evenals kennis van fiscale wet- en regelgeving;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, waarbij je in staat bent om jouw vakkennis op een heldere, aansprekende wijze in diverse situaties over te brengen;
 • Je bent in staat met de diverse bestuurlijke lagen te acteren. Je bent proactief met een stevige persoonlijkheid. Je hebt plezier in het werken in een complexe organisatie;
 • Je hebt een brede, interdisciplinaire blik en een open, collegiale en constructieve stijl van samenwerken;
 • De gevraagde competenties zijn: analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, pragmatisme, resultaatgerichtheid, integriteit.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
Dienstverband vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3821,- en maximaal € 5230,- bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kan je nalezen op de website.

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je - bij een vast dienstverband - in de functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en hun al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij ons onderwijs en onderzoek verrijken en versterken.

Werkgever

Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Directie HRM

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau kan je vinden op http://organisatie.leidenuniv.nl/bestuursbureau/over/bestuursbureau.html.

De Directie Human Resource Management geeft in opdracht van het College van Bestuur vorm en inhoud aan het HRM-beleid binnen de Universiteit Leiden. Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in werkbare beleidslijnen en - regels voor de hele universiteit.

Specificaties

 • Beleid- en staf; HRM; Juridisch personeel
 • €3821—€5230 per maand
 • Universitair
 • 11956

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou