Postdoc onderzoeker VCC project ‘Doing Diversity’ (DoDive).

Postdoc onderzoeker VCC project ‘Doing Diversity’ (DoDive).

Geplaatst Deadline Locatie
11 jul 15 aug Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor het Vital Cities and Citizenship (VCC) project ‘Doing Diversity’ (DoDive) zoeken we een postdoc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Functieomschrijving

Voor het Vital Cities and Citizenship (VCC) project ‘Doing Diversity’ (DoDive) zijn we op zoek naar een postdoc onderzoeker.

Als postdoc onderzoeker heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • zelfstandig opzetten en uitvoeren van kwalitatief veldwerkonderzoek, alsmede het genereren en analyseren van data;
 • publiceren van de onderzoeksresultaten in internationale peer-reviewed academische tijdschriften;
 • presenteren van de onderzoeksresultaten in workshops en op conferenties;
 • organiseren van de outputgerichte activiteiten en het onderhouden van contacten met de stakeholders in het project, samenwerken in interdisciplinair team, en ondersteunen bij publiekelijk toegankelijk maken van bevindingen.

Je werkt nauw samen met een interuniversitair en interdisciplinair team van wetenschappers die op deze thematiek onderzoek doen. Je werkt voor het Department of Public Administration and Sociology (DPAS) – Research Group Governance of Migration and Diversity (EUR) en de afdeling Media en Communicatie van de Erasmus School of History Culture and Communication (ESHCC).

Het project ‘Doing Diversity’
De omgang met diversiteit is een van de meest complexe en interessante maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Daarom is het van groot belang om beter te begrijpen hoe er met diversiteit wordt omgegaan. Met name in superdiverse steden, zoals Rotterdam, worden professionele organisaties, publieke professionals en stedelijke practitioners geconfronteerd met diversiteitsvraagstukken. Culturele instellingen worstelen bijvoorbeeld met de vraag hoe ze gemarginaliseerde gemeenschappen kunnen benaderen, sportorganisaties worden uitgedaagd hoe ze inclusieve teams kunnen ontwikkelen, terwijl middelbare scholen improviseren hoe ze discriminerende praktijken van leerlingen en ouders kunnen aanpakken. In verschillende sectoren worden organisaties dus geconfronteerd met diversiteitsvraagstukken.

Dit project ‘Doing Diversity’ stelt een state-of-the-art benadering voor door te bevragen hoe diversiteit wordt ingevuld door organisaties die in hun dagelijkse beroepspraktijk met diversiteitsvraagstukken geconfronteerd worden. Door middel van een vergelijkend en cross-sectoraal case study design gaan we onderwijs-, cultuur- en sportorganisaties in Rotterdam Noord en Zuid bestuderen waarbij co-creatie en praktijkgericht leren worden gestimuleerd. De volledige projectbeschrijving is te verkrijgen bij dr. Mark van Ostaijen (vanostaijen@essb.eur.nl) of prof.dr. Susanne Janssen (s.janssen@eshcc.eur.nl).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • PhD in sociale of geesteswetenschappen;
 • Ervaring met de bovengenoemde kwalitatieve onderzoeksmethodes;
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
 • Zeer zelfstandige werkhouding en aantoonbare ervaring om in teamverband te werken.
 • Aantoonbare ervaring met het samenwerken met externe partijen buiten de wetenschap en publieke kennisdisseminatie;
 • Ervaring met onderwijs is een pre;
 • Ervaring in de acquisitie van externe onderzoeksaanvragen is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De beoogde startdatum van deze functie is 1 oktober 2022, en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Science / Department of Public Administration and Sociology. De functie bedraagt 0.8 FTE. Je krijgt een contract voor een periode van 12 maanden, bij goed functioneren wordt het contract verlengd met 16 maanden. Het betreft in totaal een periode van 28 maanden. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974,- en € 5.439,- bruto per maand (schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni. De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Departement Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

De Erasmus School of History, Culture and Communication

De Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) biedt onderwijs en onderzoek op het gebied van Media en Communicatie, Geschiedenis en Kunst- en Cultuurwetenschappen. De faculteit heeft ongeveer 2500 studenten en 220 medewerkers.

Afdeling Media en Communicatie

De afdeling Media en Communicatie is een dynamische, internationaal georiënteerde afdeling binnen de ESHCC. De afdeling biedt vijf internationale opleidingen aan: de International Bacheloropleiding Communication and Media (IBCoM), vier internationale masteropleidingen Media Studies (Media & Business, Media & Creative Industries, Media, Culture & Society, Digitalisation, Surveillance & Society) en de onderzoeksmaster Sociologie van Cultuur, Media en Kunsten. Het onderzoek van de afdeling vindt plaats in het kader van het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC), het belangrijkste onderzoeksinstituut van de EUR op het gebied van Media, Communicatie en Cultuur.

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESSB/DPAS/11072022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou