Data scientist Externe databronnen

Data scientist Externe databronnen

Geplaatst Deadline Locatie
14 jul 28 sep Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 sep 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zijn op zoek naar een ervaren data scientist externe databronnen die er een uitdaging in ziet om onze informatiepositie te verbeteren.

Functieomschrijving

Ons werk richt zich op voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en –welzijn, tabaksontmoediging, plantgezondheid en een aantal aspecten uit de natuurwetgeving. Jij wilt je graag inzetten voor deze belangrijke onderwerpen.

Als data scientist externe databronnen kom je te werken bij Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) en binnen de afdeling Kennis & Onderzoek (K&O). Voor de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is kennis en informatie van belang om tijdig te kunnen anticiperen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen én kennisgedreven en risicogericht te kunnen werken. Deze kennis en informatie wordt onder andere gecreëerd door het benutten van data en toepassen van data science. Binnen de afdeling K&O vindt de ontwikkeling van data science plaats en zijn we op zoek naar een ervaren data scientist die een belangrijke en grote rol gaat spelen met betrekking tot het verbeteren van onze informatiepositie.

Binnen de afdeling K&O zijn we onlangs gestart met het strategisch thema Dataprogrammering om onze data- en informatiepositie structureel te verbeteren. Hiermee willen we de informatie- en databehoeftes in beeld brengen en geprioriteerd acties uitvoeren die gericht zijn op het ter beschikking krijgen van waardevolle data en informatie. Hierbij gaat het over het beter (kunnen) benutten van onze interne data maar vooral over het experimenteren met en beschikbaar krijgen van externe data. Als data scientist externe databronnen ga je een prominente rol spelen binnen dit thema.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de explorerende- en voorspellende analyses neemt de behoefte aan goede databronnen sterk toe. Als data scientist externe databronnen zorg jij ervoor dat we nu nog onbenutte databronnen veel meer en beter kunnen benutten waardoor we ons toezicht meer data gedreven kunnen maken.

Je functioneert als tussenpersoon die partijen intern en extern met elkaar verbindt. Binnen het thema Dataprogrammering werken we vraaggestuurd, met een geprioriteerde backlog. Als data scientist externe databronnen onderzoek en verken je de meerwaarde van de (externe) databronnen. Hierbij werk je nauw samen met andere data scientists en business analisten, en vervul jij een voortrekkersrol. Je maakt voor geprioriteerde vraagstukken scherp wat de businessbehoefte is, brengt in beeld welke (externe) databronnen waardevol kunnen zijn, legt contacten met externe partijen en data-eigenaren en haalt proefbestanden binnen waarmee de betreffende databronnen via exploratieve data-analyse getoetst kunnen worden. Hierbij vervul je zelf een actieve rol. Je stelt de toegevoegde waarde van de databron vast en adviseert over de waarde van de databron (ook in termen van kwaliteit, metadata, format etc.). Je zorgt ervoor dat waardevolle (externe) databronnen periodiek ontsloten, vastgelegd en beschikbaar worden gesteld en dat afspraken worden vastgelegd. Daarbij hou je rekening met relevante wetgeving, zoals de AVG, en werk je ook nauw samen met de data governance expert.

Een belangrijke externe organisatie is daarnaast de European Food Safety Authority (EFSA). Het is nadrukkelijk de wens ook internationaal te komen tot een betere samenwerking op het gebied van data, in het bijzonder wat betreft de data uitwisseling. Als data scientist lever je hieraan tevens een actieve bijdrage.

Jouw werk is strategisch/tactisch van aard en heeft betrekking op vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van risicobeoordeling, handhaving, toezicht en opsporing. Je werkt dan ook intensief samen met veel opdrachtgevers en materiedeskundigen binnen de NVWA, maar bijvoorbeeld ook met andere interne stakeholders zoals juristen en afdelingen die actief zijn op het gebied van compliancy, data beleid en data management.

De NVWA is continu bezig data science te versterken en professionaliseren. Onze afdeling is volop in ontwikkeling. Hierdoor kom je niet in een gespreid bedje, maar in een omgeving waar veel ruimte is voor eigen inbreng en initiatief. Met jouw pioniersgeest pas je daar perfect bij.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante studie gevolgd ten behoeve van onderzoek- en analyse vraagstukken zoals bijvoorbeeld wiskunde, econometrie, criminologie of informatietechnologie en beschikt over een afgeronde WO opleiding.
 • Je hebt tijdens je studie ervaring opgedaan met onderzoeks- en analysevraagstukken en veel affiniteit met data science en analyse en tools op het gebied van data science/analyse.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol en speelveld en ervaring met het regelen van de uitwisseling van gegevens/data.
 • Je kunt je goed verplaatsen in zowel de business als data scientists en kunt zeer goed hun belangen vertegenwoordigen.
 • Je bent in staat om als tussenpersoon te functioneren en de diverse partijen met elkaar te verbinden.
 • Je hebt zeer sterke advies/consultancy vaardigheden en business analyse vaardigheden, bent een teamplayer en doorzetter.
 • Je hebt basiskennis van databestanden, systemen en databases en bent bekend met API’s, web services, data-formats, metadata management en master data management.
 • Je hebt kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee samenhangende juridische en ethische vraagstukken.
 • Je hebt relevante contacten ten behoeve van samenwerkingsverbanden met externe partijen en organisaties en bent in staat deze te onderhouden en dit netwerk verder uit te bouwen.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Creativiteit
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 12

Maandsalaris: Min €3.919 – Max. €5.825 (bruto)

Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week: 32

Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Afdeling

Kennis en Onderzoek (K&O)

Je komt te werken in het data science cluster van de afdeling Kennis en Onderzoek (K&O). K&O is onderdeel van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) en ingebed in de directie Strategie.

De afdeling draagt zorg voor state-of-the-art kennis binnen de NVWA en is de kennis-, onderzoeks- en datamanager van de NVWA. Informatieanalyse, onderzoeksprogrammering en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en kennisnetwerken staan centraal. De afdeling verzamelt gegevens van werkzaamheden op het gebied van inspecties en handhaving en combineert dit met informatie van de wetenschap en onderzoek om trends en signalen te identificeren. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld risicobeoordelingen uitgevoerd worden. Ook kunnen de trends en signalen beschikbaar gesteld worden aan verschillende directies om vernieuwing en verbeteringen van toezichtarrangementen en de praktijk van het toezicht te verbeteren. De afdeling K&O ondersteunt hiermee de onderlinge cyclische samenhang binnen de NVWA die bestaat uit signalering, risicobeoordeling, toezicht en risicocommunicatie. Binnen de afdeling ligt onder meer de focus op het leveren van kennis en informatie die ten dienste staat van de taken en te leveren producten van verschillende directies en afdelingen. K&O versterkt de retrospectieve data analyse en bouwt de explorerende en voorspellende data analyse verder op.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • 32—36 uur per week
 • €3919—€5825 per maand
 • Universitair
 • AT315263

Werkgever

Locatie

Catharijnesingel 59, 3511 GG, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou