Hoogleraar Digitalisering en de Democratische Rechtsstaat

Hoogleraar Digitalisering en de Democratische Rechtsstaat

Geplaatst Deadline Locatie
21 jul 21 aug Heerlen

Functieomschrijving

De leerstoelhouder is een originele denker over uitdagingen van digitalisering voor constitutionele verhoudingen in de democratische rechtsstaat. Hij/zij heeft een vernieuwende onderzoeksagenda die zich leent voor meerdere promotie- en/of postdoconderzoeken. Hij/zij is een bruggenbouwer die samenwerkt met onderzoekers uit verschillende faculteiten en een actieve rol speelt in relevante initiatieven van de OU op de Brightlands Campus in Heerlen. Hij/zij is goed zichtbaar in het Nederlandse constitutionele en maatschappelijke debat en in relevante politieke en bestuurlijke gremia en is daardoor een boegbeeld van de faculteit RW en de OU. Hij/zij geeft enthousiasmerend leiding aan een van de twee pijlers van het sectorplanonderzoek van de faculteit (verschuivingen in de trias politica) en draagt bij aan het succes van initiatieven van samenwerking met de andere sectorplanuniversiteiten. Hij/zij is bereid post-initieel onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen op het terrein van de leerstoel. De leerstoelhouder heeft affiniteit met hybride onderwijs met een accent op online onderwijs en zet ad hoc en structurele samenwerkingsverbanden op met collega’s aan andere faculteiten en met de rechtspraktijk.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

De hoogleraar die we zoeken:

 • beschikt over een gedegen kennis van uitdagingen van digitalisering voor constitutionele verhoudingen in de democratische rechtsstaat in Nederland, blijkend uit aansprekende en in het vakgebied gewaardeerde publicaties;
 • heeft een vernieuwende eigen onderzoekslijn, waarin verbindingen worden gelegd tussen constitutioneel recht en de sociale- en geesteswetenschappen;
 • heeft aantoonbaar wervend vermogen, dan wel potentie, in de vorm van competitieve voorstellen voor externe financiering;
 • heeft ervaring met dan wel bewezen potentie voor het verzorgen van postinitieel onderwijs.
 • heeft ervaring/bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van (promotie)onderzoek;
 • heeft goede leidinggevende en organisatorische vaardigheden en capaciteiten;
 • is een teamplayer die kansen creëert voor medewerkers;
 • werkt samen met collega’s binnen en buiten het eigen vakgebied;
 • heeft een uitgebreid relevant netwerk van collega’s aan andere faculteiten en in de rechtspraktijk en in bestuurlijke en politieke gremia;
 • heeft ervaring met de ontwikkeling van (online) onderwijs in de bachelor en masteropleiding en is een goed gewaardeerde docent;
 • beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden en kan collega’s inspireren en verbinden;
 • treedt graag naar buiten om resultaten van onderzoek te delen met een breed publiek; en
 • bezit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of is bereid deze binnen korte tijd te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

 • Schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten.
 • Maximaal € 8.881,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.
 • Van de hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij op regelmatige basis (bij een voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig kan zijn.

De Open Universiteit heeft prima secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken, een dertiende maand en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van de Nederlandse universiteiten. Hetzelfde geldt voor de faculteit Rechtwetenschappen ten opzichte van de zusterfaculteiten. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

 

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen (RW) heeft ruim 90 medewerkers en groeit en vernieuwt sterk. Binnen deze dynamische omgeving worden initiatief en doortastendheid op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën over bijvoorbeeld toegepast en fundamenteel onderzoek, de bama en postinitieel onderwijs. Er zijn twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. De faculteit start in september 2022 met een nieuwe masteropleiding aan te bieden: Gegevensbescherming en Privacyrecht.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats (master) en tweede plaats (bachelor) in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl,  en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr.mr. R. Janse, decaan faculteit Rechtswetenschappen, ronald.janse@ou.nl.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Het structuurrapport en het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’ kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de faculteit Rechtswetenschappen, e-mail: Secretariaat.RW@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website www.ou.nl

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 30.4—38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/RW/22085

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl

De gesprekken vinden naar verwachting plaats in week 35.

 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl

De gesprekken vinden naar verwachting plaats in week 35.

 

Solliciteer uiterlijk op 21 aug. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).