AIO / Promovendus (antimicrobiële resistentie) | RIVM

AIO / Promovendus (antimicrobiële resistentie) | RIVM

Geplaatst Deadline Locatie
25 jul 16 aug Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben je geïnteresseerd in werken over de grens en houd je van een uitdaging? Heb je affiniteit met onderzoek naar antimicrobiële resistentie in een One-Health setting? Dan is deze positie als AIO/Promovendus (antimicrobiële resistentie) bij het RIVM echt iets voor jou!

Functieomschrijving

Doel van de functie

Antibiotica zijn essentieel voor de bestrijding van infectieziekten, maar het veelvuldig gebruik van deze middelen heeft ook geleid tot selectie en verspreiding van resistente bacteriën. Mensen kunnen deze bacteriën bij zich dragen zonder er ziek van te worden, maar in sommige gevallen kunnen de bacteriën infecties veroorzaken die moeilijk te behandelen zijn.

Het vóórkomen van resistentie bacteriën bij de mens kan het gevolg zijn van de introductie van resistente bacteriën of resistentiegenen, zoals bijvoorbeeld extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-producerende bacteriën, vanuit niet-humane reservoirs, bijvoorbeeld landbouwhuisdieren of het milieu. Het is onduidelijk wat de relatieve bijdrage is van de verschillende transmissieroutes, zoals bijvoorbeeld vlees of contact met dieren in de overdracht van ESBL-producerende bacteriën/genen naar de mens en wat de hieraan gekoppelde volksgezondheidsrisico’s zijn.

Werkzaamheden en taken

 • Je assisteert bij het opzetten van studies, helpt bij de logistiek van deze studies, analyseert informatie uit deze studies over potentiële risicofactoren en transmissieroutes.
 • Jij brengt de prevalentie van en risicofactoren voor dragerschap van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s) in de Nederlandse bevolking en (indien mogelijk) ook in Suriname in kaart en probeert op basis hiervan de attributie door niet-humane reservoirs en transmissieroutes van resistente bacteriën te kwantificeren. In dit project worden monsters verzameld en geanalyseerd uit bevolkingsstudies en/of van specifieke studiepopulaties zoals dieren en mensen.
 • Je voert bacteriologische analyses uit op het laboratorium en analyseert informatie omtrent potentiële risicofactoren en transmissieroutes. Met behulp van internationale samenwerking zal de focus liggen in het Caribisch gebied, vooral Suriname. Hierbij zal een OneHealth aanpak gekozen worden. Er is nog weinig bekend over BRMO’s in dit gebied en het heeft relevantie voor het beleid in Nederland.

Je rondt het werk af in de vorm van wetenschappelijke artikelen en een academisch proefschrift.

Uniek aan deze baan

In deze functie krijg je veel ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng. Je werkt in een multidisciplinaire samenwerking, met een intertionale oriëntatie.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Dit neem je mee:

Wij zoeken een flexibele, gemotiveerde, creatieve collega met een voltooide MSc opleiding (Diergeneeskunde, Biologie, Dierwetenschappen of aanverwante opleiding) met een uitstekende kennis van en affiniteit met tenminste twee of meer van de volgende gebieden: dierhouderij (landbouwhuisdieren), antibioticaresistentie, epidemiologie of microbiologie. Jij beschikt over een goed analytisch denkvermogen.

Jij bent stressbestendig, kunt omgaan met feedback, hebt uitstekende contactuele eigenschappen, kunt de bevindingen helder formuleren en opschrijven in het Nederlands en Engels, kunt creatieve oplossingen bedenken voor logistieke knelpunten, kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Jij hebt ervaring met en/of het uitwerken van analyses in statistische programma’s (zoals R, sas, spss, stata) en werkt graag in een multidisciplinair team waarbij jij ieders bijdrage op waarde weet te schatten. Jij bent bereid te reizen naar het Caribisch gebied/ Suriname.

Dit is jouw kracht:

 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

 • Salarisomschrijving Het salaris (36-urige werkweek) wordt vastgesteld op grond van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, en loopt in 4 stappen op van schaal 8, salarisnummer 0 (€ 2675,81 bruto per maand) naar schaal 8, salarisnummer 8, (€ 3344,91 bruto per maand) in het vierde jaar.
 • Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contractduur Voor de duur van 48 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Afdeling

Centrum voor infectieziekenbestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Centrum voor infectieziekenbestrijding (CIb) ondersteunt en coördineert de infectieziektebestrijding vanuit een nationale en internationale optiek. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Daarnaast formuleert het CIb het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid en geeft advies aan de overheid en de professionals in de praktijk. Het verricht hiertoe zelf wetenschappelijk onderzoek. Ook draagt het CIb bij aan de expertiseontwikkeling, kwaliteit en uniformiteit van de infectieziektebestrijding. Het zorgt voor heldere en betrouwbare communicatie naar publiek en professionals en voor een effectieve internationale samenwerking.

Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie van het CIb bestaat uit de vier afdelingen: Dier en Vector, Voedsel, Milieu en Rioolwatersurveillance. Binnen al deze afdelingen wordt onderzoek gedaan naar antibioticumresistentie. Het speerpunt van dit onderzoek ligt op het grensvlak mens-dier. Mensen kunnen resistente bacteriën binnen krijgen door direct contact met dieren, door het eten van besmet voedsel en/of door blootstelling via het milieu. Wij brengen deze verschillende transmissieroutes in kaart en proberen deze te kwantificeren. Het onderzoek bestaat uit microbiologisch, moleculair biologisch, epidemiologisch onderzoek en modellering. Met deze aanpak willen wij de risico's voor de volksgezondheid schatten en de effectiviteit van eventuele interventiemaatregelen vaststellen.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid; Natuurwetenschappen
 • max. 36 uur per week
 • €2675—€3344 per maand
 • Universitair
 • AT RY 20220725

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou