Promotie, onderzoeker in opleiding | RIVM

Promotie, onderzoeker in opleiding | RIVM

Geplaatst Deadline Locatie
5 aug 19 sep Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 sep 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij een MSc diploma met een achtergrond in de sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, gedragswetenschappen of biomedische wetenschappen? Ben je geïnteresseerd in hoe we mensen kunnen helpen bij het maken van beslissingen als het gaat om vaccinatie en screening? Vind je het leuk om met mensen hierover in gesprek te gaan, vragenlijsten te ontwikkelen en creatief bezig te zijn voor nieuwe interventies? En wil jij graag een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de besluitvorming ter voorkoming van baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen? Ambieer je een wetenschappelijke carrière en wil je graag een promotietraject op dit onderwerp doen? Dan zoeken we jou!

Functieomschrijving

Het ontwikkelen en evalueren van audiovisuele materialen om Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen[GV1] [NH2] te ondersteunen bij het maken van beslissingen omtrent de HPV-vaccinatie en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Doel van het onderzoek

Vergeleken met vrouwen zonder een migratieachtergrond komt baarmoederhalskanker vaker voor onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen, terwijl zowel hun deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker als de vaccinatiegraad tegen het humaan papillomavirus (HPV) lager is. Dit is vooral zorgelijk, omdat het huidige voorlichtingsmateriaal niet (grondig) wordt gelezen door deze vrouwen en gericht is op feitelijke medische informatie, terwijl deze vrouwen de behoefte hebben aan informatie over praktische, emotionele, culturele en religieuze aspecten. Deze voorlichtingsmaterialen zijn daarom niet afgestemd op de behoeften van deze vrouwen.

In een eerder onderzoek hebben we geëvalueerd of en in hoeverre cultureel sensitieve educatieve video's, die we met de vrouwen ontwikkelden, de geïnformeerde besluitvorming voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verbeterde. Marokkaans-Nederlandse vrouwen die nog nooit eerder aan het bevolkingsonderzoek hadden deelgenomen en die zowel de huidige informatiebrochure als onze video kregen aangeboden, stonden positiever tegenover het bevolkingsonderzoek dan degenen die alleen de brochure kregen aangeboden. Daarnaast vonden meer Marokkaans-Nederlandse respondenten in de interventiegroep de zelfafnameset gemakkelijk uit te voeren dan in de controlegroep en vonden minder respondenten in de interventiegroep dat de zelfafnameset pijnlijk zou zijn in vergelijking met de controlegroep. Daarnaast was onder zowel Turks- als Marokkaans-Nederlandse vrouwen het bekijken van de video veel populairder dan het lezen van de brochure.

Vergeleken met op informatie gebaseerde materialen zijn op verhalen gebaseerde materialen even effectief, zo niet effectiever, in het verbeteren van kennis en houdingen en het bevorderen van gedragsverandering, zoals ook bewezen in ons eerder onderzoek. Met betrekking tot de wijze van aanbieden werd onze video veel vaker bekeken dan de brochure door Turks- en Marokkaans-Nederlandse interventierespondenten waarbij beide werden aangeboden. Daarom beogen we in dit nieuwe onderzoek audiovisuele, op verhalen gebaseerde interventies te ontwikkelen om Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen beter te bereiken en te informeren over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de HPV-vaccinatie. In dit onderzoek zal worden geëvalueerd hoe vrouwen deze interventies ervaren, en of en in hoeverre deze interventies effectief zijn om deze vrouwen te bereiken en te informeren over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de HPV-vaccinatie.

Dit onderzoek zal conform het Intervention Mapping Protocol (IMP) uitgevoerd worden, dat het iteratieve proces beschrijft van probleemidentificatie tot probleemoplossing. IMP is een systematisch proces dat gericht is op het nemen van effectieve stapsgewijze beslissingen bij het plannen, implementeren en evalueren van gezondheidsbevorderende interventies. Dit onderzoeksproject zal eindigen met een evaluatieonderzoek, waarin de effectiviteit wordt beoordeeld van twee audiovisuele, op verhalen gebaseerde interventies.

Om deze onderbelichte, moeilijk te bereiken immigrantenpopulaties te bereiken, zullen we gebruik maken van een methodiek genaamd ‘respondent-driven sampling’ waarbij via het sociale netwerk anderen benaderd kunnen worden. In de toekomst kunnen onze opgedane expertise en ontwikkelde methodieken worden gebruikt voor andere groepen en voor andere preventieprogramma's.

Werkzaamheden en taken

Als PhD-kandidaat voer jij promotieonderzoek uit onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30 tot 60 jaar (zij worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker) en onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen die een uitnodiging thuis gestuurd krijgen om hun dochter(s) te laten vaccineren tegen HPV. Met verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviews en focusgroepen) breng je de informatiebehoeften van deze vrouwen in kaart, maar spreek je ook stakeholders om interventies te kunnen ontwikkelen die in de praktijk toegepast kunnen worden. Vervolgens ga je een creatief ontwikkeltraject in om passende, op verhalen gebaseerde audiovisuele interventies te ontwikkelen. Deze interventies worden in een evaluatiestudie zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd door middel van focusgroepen en vragenlijsten.

Je start met het je eigen maken van het project door het uitvoeren van een literatuurstudie en het schrijven van een gedetailleerd onderzoeksvoorstel voor het uitvoeren van de eerste stappen van het onderzoek. Je werkt nauw samen met verschillende experts van het RIVM. Als promovendus bij het RIVM heb je mogelijk ook een rol in de begeleiding van studenten tijdens dit project.

We verwachten een actieve houding waarbij je bijdraagt aan de doelen van dit project, maar zelf ook vorm en invulling weet te geven aan de vraagstukken die daarbinnen van belang kunnen zijn. Je gaat daarbij analytisch, creatief en oplossingsgericht te werk. Tijdens het promotietraject zijn er (in overeenstemming) mogelijkheden tot het volgen van cursussen om jouw kwaliteiten als onderzoeker verder te ontwikkelen. De voortgang zal periodiek besproken worden, gebruikmakend van tussentijdse rapportages en/of presentaties. Gedurende jouw promotietraject zul je minimaal vijf wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften schrijven en jouw onderzoeksresultaten tevens op nationale en/of internationale conferenties presenteren. Het project resulteert uiteindelijk in een proefschrift.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Je bent een flexibele, creatieve en gemotiveerde onderzoeker. Je bent sociaal, communicatief vaardig, kunt snel schakelen en overzicht houden over het project. Je werkt graag in een multidisciplinair team en bent een collegiale samenwerkingspartner. Je werkt nauwkeurig en efficiënt. Je kunt goed netwerken en hebt overtuigingskracht. Je vindt het leuk om met Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen in gesprek te gaan, vragenlijsten af te nemen en creatief bezig te zijn met het ontwikkelen van audiovisuele materialen. Je bent nieuwsgierig naar de informatiebehoeften van deze vrouwen en hoe, gelet op de logistiek van de vaccinatie- en  screeningsprogramma’s, informatiematerialen op maat kunnen worden gemaakt. Je zet je graag in om de publieke volksgezondheid te verbeteren.

Daarnaast beschik je over:

 • Een universitaire studie (MSc) in de sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, gedragswetenschappen, biomedische wetenschappen of vergelijkbaar.
 • Aantoonbare ervaring met en een goede beheersing van zowel kwalitatieve (bijvoorbeeld door middel van interviews of focusgroepen) als kwantitatieve onderzoeksmethoden, analysetechnieken en analyse softwarepakketten.
 • Uitstekende taal- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Een goede beheersing van het Turks, Berbers en/of Marokkaans-Arabisch (je kunt in minstens één van deze talen interviews/focusgroepen afnemen).
 • Affiniteit met de doelgroepen en het onderwerp baarmoederhalskanker, vaccinatie en/of screening.

De volgende competenties zijn een pré voor deze functie:

 • Kennis van hoe informatie/communicatie het beste ontwikkeld kan worden
 • Ervaring met werken binnen een projectteam
 • Ervaring met creatieve ontwikkeltrajecten
 • Ervaring met het schrijven van internationale wetenschappelijke publicaties

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met uitzicht op 4 jaar.

 • Salarisomschrijving: Het salaris (36-urige werkweek) wordt vastgesteld op grond van de salarisschalen CAO Rijk (hoofdstukken 6,17 en 19) en loopt in 4 stappen op van schaal 8, trede 0 (per 1 juli 2021 € 2.675,-, bruto per maand) naar schaal 8, trede 8 (per 1 juli 2021 € 3.344,- per maand) in het vierde jaar
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contractduur: Voor de duur van 48 maanden
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

De beoogde startdatum is januari 2023. In totaal duurt het promotietraject 4 jaar. Het dienstverband is  voor 4 jaar. Aan het einde van het eerste jaar vind er volgens de standaard procedure een evaluatie plaats. Als deze evaluatie positief is, wordt het dienstverband voortgezet. Het salaris is conform de PhD salarisschaal van de Rijksoverheid.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aanstelling

Het dienstverband is bij het RIVM bij het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) en als externe PhD-kandidaat aan het Radboudumc te Nijmegen.

Het team van supervisors bestaat in ieder geval uit: Prof. dr. Aura Timen (Radboudumc, promotor), Dr. Nora Hamdiui (RIVM, co-promotor) en Dr. Mart Stein (RIVM, co-promotor).

Werkgever

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is een onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM.

De taak van de LCI is om de infectieziektebestrijding soepel te laten verlopen, zowel in de dagelijkse praktijk, als tijdens grootschalige uitbraken van infectieziekten.

Vast ankerpunt voor infectieziektebestrijding vormen de meer dan 150 richtlijnen, draaiboeken en verpleegkundige stappenplannen van de LCI. De richtlijnen worden ontwikkeld door de LCI in samenwerking met deskundigen uit het veld en vastgesteld door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI). Onderwerpen variëren van COVID-19 tot scabiës en van de bof tot syfilis.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; PhD
 • Gedrag en maatschappij; Gezondheid; Natuurwetenschappen
 • max. 36 uur per week
 • €2675—€3344 per maand
 • Universitair
 • AT RY 20220805-2

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou