Docent / Huisartsbegeleider (HAB) in Eindhoven (0.4 fte), vakgroep Huisartsgeneeskunde, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Docent / Huisartsbegeleider (HAB) in Eindhoven (0.4 fte), vakgroep Huisartsgeneeskunde, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Geplaatst Deadline Locatie
23 sep 9 okt Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, bestaat per 1 november 2022 (start opleidingsgroep per 1 december 2022) een vacature voor een:
Docent-2: Huisartsbegeleider (HAB), jaar 3, in Eindhoven, 0.4 fte.

Functieomschrijving

Doel van de functie:
Het begeleiden van en het geven van onderwijs aan artsen in opleiding tot huisarts (Aios-H) en huisartsopleiders alsmede het ontwikkelen van onderwijs in de driejarige opleiding tot huisarts. De vacante functie heeft betrekking op begeleiden van aios die in het derde, afrondende jaar van de opleiding gedurende een jaar stagelopen in een huisartspraktijk. De aios onderwijs terugkomdag voor deze functie is de dinsdag en vindt plaats in Eindhoven. De tweede beoogde werkdag van de begeleider is bij voorkeur op donderdag.

Plaats in de organisatie
De Huisartsopleiding maakt onderdeel uit van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht. De Huisartsopleiding is een driejarige opleiding na het artsexamen en bereidt de arts in opleiding tot specialist (aios) voor op het veelzijdige beroep van huisarts. Het eerste en het derde jaar bestaan regulier uit huisartsstages, het tweede jaar bestaat uit externe stages die gevolgd worden in ziekenhuizen, verpleeghuizen of bij geestelijke gezondheidzorg (GGZ) instellingen. De docent werkt samen met de Gedragswetenschappers en andere Huisartsbegeleiders (HAB’s) in de begeleiding van aios en huisartsopleiders.

De docent wordt begeleid door een ervaren collega met wie regelmatig alle aspecten ten aanzien van inhoud, programma en opzet van het betreffende opleidingsdeel van het aios-curriculum worden doorgesproken. Daarnaast vinden maandelijks werkbesprekingen (zgn. MOM-besprekingen) van alle stafleden van het betreffende opleidingsjaar plaats. De formele werkbaas t.a.v. verloven, ziekte/ARBO is één van de adjunct-hoofden.

Functiebeschrijving
U verzorgt de vastgestelde en specifieke onderwijsprogramma's, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van toetsing en voortgangsadvisering en begeleidt de aios en het koppel aios-huisartsopleider. U werkt als huisartsbegeleider samen met een gedragswetenschappelijk docent.
Daarnaast ontwikkelt, organiseert en verbetert u het onderwijs en neemt, afhankelijk van omvang aanstelling, deel aan werkgroepen en commissies.

Uitgebreidere beschrijving kernactiviteiten

1) Onderwijsuitvoering
Het verzorgen van onderwijs aan aios en huisartsopleiders.
De docent:

 • Verzorgt, evt. samen met de gedragswetenschapper of externe docenten het - deels zelf ontwikkelde -  onderwijs aan aios met betrekking tot de o.b.v. het Landelijke Opleidingsplan ontwikkelde leerlijnen;
 • Integreert nieuwe vakinhoudelijke en onderwijskundige “evidence” in het onderwijs;
 • Bereidt onderwijsbijeenkomsten met aios voor en voert deze uit;
 • Creëert een krachtige leeromgeving en past daarbij verschillende didactische werkvormen toe;
 • Coacht en beoordeelt aios en huisartsopleiders t.a.v. hun leerproces en competentieontwikkeling op individueel-, koppel- en groepsniveau (supervisie en intervisie);
 • Begeleidt en beoordeelt aios en huisartsopleiders t.a.v. het uitvoeren van praktijkopdrachten.

2) Onderwijsevaluatie
Het evalueren van het onderwijs op het niveau van proces en uitkomsten.
De docent:

 • Verdiept zich in het e-portfolio van de aios;
 • Evalueert de vorderingen van de aios en huisartsopleiders, signaleert stagnaties in hun ontwikkeling en stemt wat aios betreft zn. af met de coördinator begeleiding en beoordeling;
 • Adviseert de coördinator begeleiding en beoordeling en het Hoofd van de huisartsopleiding ten behoeve van de beslissing over de voortgang van aios conform de lokale procedure toetsing en beoordeling;
 • Adviseert de huisartsopleider-coördinator met betrekking tot diens beslissing over de inzet en ontwikkeling van de huisartsopleider;
 • Bezoekt periodiek de opleidingspraktijken t.b.v. begeleiding van aios en huisartsopleiders;
 • Neemt deel aan interne werkgroepen en besprekingen inzake onderwijsevaluaties;
 • Analyseert de uitvoering van onderwijsonderdelen met aios, opleiders en andere docenten en levert een bijdrage aan de rapportage daarvan en stemt evaluatiegegevens af met de kwaliteitscoördinator;
 • Levert desgevraagd informatie aan t.b.v. visitaties, audits etc..

3) Onderwijsontwikkeling
Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en materialen t.b.v. aios en huisartsopleiders.
Het formuleren van diverse vormen van opdrachten, zowel vakinhoudelijk als didactisch.
De docent:

 • Signaleert benodigde aanvullingen en verbeteringen van het curriculum i.h.a. en onderwijsprogramma’s in het bijzonder i.s.m. de andere staf van het betreffende jaar en zo nodig de kwaliteitscoördinator;
 • Ontwikkelt nieuwe programma’s;
 • Expliciteert de functionele eisen vastgelegd in het Competentieprofiel van de Huisarts en de thema’s en kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) van het landelijke opleidingsplan voor de toegewezen delen van het aios- curriculum;
 • Stemt deze eisen af met andere delen van het aios-curriculum en het curriculum voor de huisartsopleiders;
 • Stelt een plan van aanpak op voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s inclusief onderwijsmateriaal en voert het uit;
 • Publiceert onderwijsmateriaal t.b.v. de onderwijs-WIKI.

4) Organisatie
De docent is verantwoordelijk voor zijn competentieontwikkeling en draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie.
De docent:

 • Neemt deel aan deskundigheidsbevordering en intervisie voor docenten (docentprofessionalisering) gegeven het competentieprofiel van de docent en het UFO-profiel’;
 • Neemt deel aan werkgroepen, commissies, projectteams en reguliere overlegvormen (MOM-overleg, stafoverleg, stafdagen, bijeenkomsten met huisartsopleiders) binnen de afdeling en z.n. aan werkgroepen op landelijk niveau.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij vragen een RGS geregistreerde huisarts met minimaal 3 jaar ervaring als praktiserend huisarts en minimaal 1,5 dag per week werkzaam in een huisartspraktijk.

Ervaring met onderwijs aan professionals (bijvoorbeeld als huisartsopleider, supervisor en/of een gevolgde kaderopleiding) strekt tot aanbeveling. De kandidaat moet aantoonbaar kunnen samenwerken, leidinggeven en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,4 fte (38-urige werkweek). De aanstelling is tijdelijk voor de duur van een studiejaar. Bij goed functioneren volgt een contract voor onbepaalde tijd.

Het salaris bedraagt, bij een fulltime aanstelling, maximaal € 6.181,- bruto per maand (schaal 12 CAO NU) en een arbeidsmarkttoelage (AMT maximaal tot schaalniveau 15.8 CAO-NU). Beide zijn afhankelijk van opleiding, een eventuele promotie en (praktijk-)ervaring.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Voor meer informatie zie: http://www.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

 • Lector
 • Gezondheid
 • 15.2—16 uur per week
 • €4814—€6181 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT2022.412

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyeplein 1, 6229 HA, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou