3 Postdoc posities op het snijvlak van praktijkgeïnformeerd onderwijsonderzoek en integratie-expertise (0,8 fte)

3 Postdoc posities op het snijvlak van praktijkgeïnformeerd onderwijsonderzoek en integratie-expertise (0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
20 okt 17 nov Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Postdoc positie op het snijvlak van praktijkgeïnformeerd onderwijsonderzoek en integratie-expertise.

Functieomschrijving

Het UU-brede programma ‘Interdisciplinair Onderwijs’ (IDO) zoekt, in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Subjects in Interdisciplinary Learning and Teaching’ (SILT) binnen de faculteit Geesteswetenschappen, drie postdocs die praktijkgeïnformeerd onderwijsonderzoek willen doen binnen de Universiteit Utrecht in breedste zin. 
De UU ambieert dat studenten tijdens hun studieloopbaan in aanraking komen met verschillende disciplines en dat ze hun profileringsfase volop buiten de eigen opleiding kunnen volgen. Dit kan alleen gerealiseerd worden aan een universiteit die een duidelijke visie heeft op interdisciplinair onderwijs ontwikkelen en verzorgen, die interfacultaire samenwerking stimuleert en die daarvoor een adequate ondersteunings- en governancestructuur heeft ingericht.

Het programma IDO spant zich in om deze doelstellingen te bereiken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van ‘integratie-expertise’. Integratie-expertise, een begrip van Hoffmann et al. (2022), is essentieel voor het slagen van interdisciplinaire (onderwijs)projecten en -programma’s, maar wordt in theorie, praktijk en bestuurlijk nog vaak over het hoofd gezien. Integratie-experts zijn “academics who lead, administer, manager, monitor, assess, accompany, and/or advise others on integration, ideally from the outset to the end of an ITD project or program” (Hoffmann, p. 3).

Ze bouwen bruggen en zijn vaak intrinsiek gemotiveerd om theorie naar de praktijk te vertalen. Een goede integratie-expert heeft specialistische kennis, waardeert de specialistische kennis van anderen en stelt vragen over integratief werken. In deze postdoc positie werk je als integratie-expert vanuit een discipline (elke discipline is mogelijk) en doe je onderwijsonderzoek vanuit een paradigma dat past bij jouw vooropleiding en promotieonderzoek. Je stelt de vragen over wat hebben integratie-experts nodig om interdisciplinariteit succesvol over het voetlicht te brengen voor deze doelgroepen, en wat heeft een organisatie in transitie naar meer onderwijs en werk over de grenzen van disciplines heen nodig van integratie-experts. Hierbij draag je bij aan de ontwikkeling van materiaal voor studenten (postdoc 1), docenten (postdoc 2) en managers, beleidsmedewerkers of ondersteunend personeel (postdoc 3).

Je praktijkervaring met en onderzoek naar interdisciplinair onderwijs en integratie-expertise vindt neerslag in wetenschappelijke artikelen en toolkits die aan de UU gebruikt kunnen worden voor onderwijsontwikkeling, -verbetering, -uitvoering, -evaluatie en -ondersteuning. Je werkt ook mee aan de organisatie van een internationale wetenschappelijke conferentie op het gebied van praktijkgeïnformeerd onderzoek naar interdisciplinair onderwijs.

Het takenpakket is het:
 • definiëren en positioneren van integratie-expertise in relatie tot organisatieverandering en interdisciplinair onderwijs;
 • analyseren van best practices op het gebied van integratie-expertise in wetenschappelijke en grijze literatuur, aan de UU en daarbuiten;
 • inventariseren van wensen m.b.t. de integratie-expertise binnen de UU;
 • theoretisch en praktijkgeïnformeerd onderzoeken van succes- en faalfactoren van integratie-expertise en hoe de inzet van integratie-experts kan worden verbeterd voor de doelgroepen studenten, docenten en managers, beleidsmedewerkers of ondersteunend personeel;
 • hiertoe uitvoeren van integratieve taken en volgen van integratie-experts binnen en buiten het programma IDO en de onderzoeksgroep SILT, gesprekken aangaan met de ‘ontvangers’ van de integratie-expertise binnen een doelgroep;
 • coördineren van en bijdragen aan een toolkit voor studenten, docenten of managers, beleidsmedewerkers of ondersteunend personeel;
 • publiceren van het onderliggende onderwijsonderzoek;
 • mede organiseren van conferenties.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

 • In het bezit van een afgeronde promotie in een relevant vakgebied.
 • Affiniteit met interdisciplinair onderwijs, onderwijsonderzoek en integratie-expertise.
 • Kennis en/of ervaring met evaluatieonderzoek, het opzetten van vragenlijsten, kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals focusgroepen en observatieonderzoek strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare ervaring met interdisciplinair onderwijs in de rol van docent en/of student.
 • Je bent een bruggenbouwer, en kunt gemakkelijk schakelen binnen multidisciplinaire en interprofessionele teams.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in Nederlands en Engels, of in staat zijn om luistertaal te gebruiken als er Nederlands gesproken wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar (0,8 fte). Bij goed functioneren zal de aanstelling verlengd worden met de resterende twee jaar. Het salaris bedraagt minimaal € 3.703,- en maximaal € 5.439,- (schaal 10/11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 
Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7.000 studenten en 1.100 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Specificaties

 • Postdoc
 • Taal en cultuur
 • max. 32 uur per week
 • €3703—€5439 per maand
 • Universitair
 • 1198595

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Janskerkhof 13, 3512 BL, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou