Hoogleraar en afdelingshoofd Spoedeisende Hulp

Hoogleraar en afdelingshoofd Spoedeisende Hulp

Geplaatst Deadline Locatie
26 okt 9 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een afdelingshoofd Spoedeisende Hulp en tevens hoogleraar voor de kernleerstoel van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Uw verantwoordelijkheden, in grote lijnen, zijn:
 • Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding aan deze afdeling op basis van de strategische koers van het Erasmus MC, en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt.
 • U bouwt verder aan een visie op de Spoedeisende Hulp. U zoekt naar de mogelijkheden tot voortdurende optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen.
 • Met uw managementkwaliteiten draagt u zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden op de afdeling en geeft u leiding aan de units binnen de afdeling. U stimuleert daarbij op een verbindende wijze de samenhang tussen aandachtsgebieden en de samenwerking intern en in de regio (ROAZ). Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de acute zorg is essentieel.
 • U weet de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit maximaal te benutten, en deze in te weven in de afdeling met aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC en weet u in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals Smart Health Tech Center, AI en big data.
 • U weet het academische zorgaanbod binnen de Spoedeisende Hulp en de eraan verbonden gebieden uitstekend te profileren. Ook kunt u voorwaarden scheppen om de deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en om initiatieven te stimuleren die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
 • Met uw kennis en ervaring draagt u zorg voor de ontwikkeling van de onderzoekslijnen van de afdeling en de bijdragen aan onderwijs vanuit de afdeling

Specificaties

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Functie-eisen

 • U beschikt over uitstekende kennis en kunde van de acute zorg binnen het volledige spectrum van het domein Spoedeisende Geneeskunde.
 • U heeft een sterke visie op de (door)ontwikkeling van het acute zorglandschap, de ontwikkeling van de Spoedeisende Geneeskunde in de volle breedte en op onderwijs aan AIOS SEG.
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, en gericht op samenwerking, met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie.
 • U heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U bent in staat om te verbinden en samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te ondersteunen en versterken.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling.
 • U beschikt over wetenschappelijke verdiensten op (tenminste) een van de onderzoeksterreinen van de acute geneeskunde, en bent in staat om te innoveren gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit biedt.
 • U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en te implementeren in de afdeling.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de geleverde zorg en de inzetbaarheid van medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.
 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden.
Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.
 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris. Benoeming in de functie van afdelingshoofd geldt voor een periode van vijf jaar. Na evaluatie kan een tweede termijn van vijf jaar of langer volgen.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering die in november wordt uitgekeerd en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Werkgever

Erasmus MC

De missie van het Erasmus MC is: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC wil erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de kernwaarden van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Technologie wordt steeds belangrijker en is niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en ook voor die maatschappelijke uitdagingen die niet middels technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling Spoedeisende Hulp is naast de afdelingen Anesthesiologie, Intensive Care Volwassenen, OK en het traumacentrum Zuidwest-Nederland onderdeel van thema Spoed, Peri-Operatief en Intensief, een thema dat 24/7 zorg verleent aan patiënten met een zorgvraag.

De Spoedeisende Hulp van het Erasmus Medisch Centrum is in Nederland een van de grootste academische afdelingen in haar soort voor zowel kinderen (ongeveer 20%) als volwassenen met uiteenlopende acute, vaak tertiaire zorgvragen. Tijdigheid, kennis en kunde aan het bed zijn hierbij essentieel. De zorg op de Spoedeisende Hulp omvat de (pre-) hospitale triage, resuscitatie, beoordeling en behandeling van (ongedifferentieerde) urgente en acute medische problemen tot ontslag van de Spoedeisende Hulp of het overdragen van medische verantwoordelijkheid aan een andere arts of andere medisch professional. Deze zorg vindt plaats binnen een multidisciplinaire samenwerking waarbij vele poortspecialismen de juiste patiënt van de juiste zorg proberen te voorzien. Dit alles geschiedt onder de regie en coördinatie van de SEH-arts en de SEH-verpleegkundige. De primaire focus ligt op tertiaire acute zorg die steeds direct gekoppeld is aan de academische taken, onderzoek, onderwijs en opleiding. Naast een belangrijke rol in het regionale netwerk heeft de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege de ligging in de binnenstad een lokale functie.

De afdeling Acuut Kort Verblijf is sinds 2019 geopend. De aangrenzende High Care afdeling verzorgt met 10 bedden 2000 opnames per jaar. Met 20 fte aan gespecialiseerde verpleegkundigen biedt zij High Care zorg met als primaire doel: het bevorderen van passende zorg en doorstroom van patiënten die wachten op een klinische opname (zowel intern als extern) of ontslag en daardoor onnodig lang op de SEH verblijven.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar; Beleid- en staf; Management
 • Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • €7417—€10026 per maand
 • Universitair
 • 43.14.22.RvB-P1089751-1

Werkgever

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

's-Gravendijkwal 230, 3015 CE, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou