Instituutsmanager Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde

Instituutsmanager Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde

Geplaatst Deadline Locatie
7 nov 30 nov Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Voor het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde (KdVI) van de Universiteit Amsterdam (UvA), zoeken wij een organisatorisch sterke instituutsmanager, met een proactieve en dienstverlenende instelling. Het gaat om een afwisselende, brede en verantwoordelijke functie.

Het KdVI is onlangs door een externe visitatiecommissie zeer positief beoordeeld. Het onderzoek is van hoge kwaliteit, het instituut is de afgelopen jaren in omvang gegroeid, en is prominent aanwezig in de (inter)nationale wiskundewereld en in (interdisciplinaire) netwerken met andere organisaties en bedrijven. Onderaan deze vacaturetekst vind je meer informatie over ons.

De instituutsmanager is leidinggevende van het bedrijfsbureau van het instituut, dat directeur en andere wetenschappers adviseert en ondersteunt op het terrein van de bedrijfsvoering in de brede zin van het woord: organisatie, personeel, financiën, projectbeheer, communicatie, ICT, faciliteiten en huisvesting.

Het bedrijfsbureau zit in een transitie. Er is op dit moment een interim-instituutsmanager, die zich richt op herijking en waar nodig aanpassing van structuur, taakverdeling, cultuur en processen. De nieuwe instituutsmanager krijgt tot taak deze veranderingen verder te implementeren.

Er wordt daarom veel gevraagd: overzicht over en ervaring met het brede terrein van de bedrijfsvoering, ervaring met management in tijden van (cultuur)verandering, stressbestendigheid en de ambitie om het bedrijfsbureau opnieuw op te bouwen.

Wat ga je doen

Je verantwoordelijkheden betreffen de bedrijfsvoering van het instituut, andere projecten, het LNMB, MasterMath en het KdVI-deficiëntieprogramma.
 • Je adviseert en ondersteunt de directeur van het instituut bij beleidsmatige en organisatorische vragen op het gebied van bedrijfsvoering en de efficiënte inzet van mensen en middelen. Je legt de relatie tussen bedrijfsvoering en (de ambities op) de terreinen onderzoek, onderwijs en valorisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor alle bedrijfsvoeringsdisciplines: personeel, financiën, projectbeheer, communicatie, ICT, faciliteiten en huisvesting.
 • Je draagt zorg voor de jaarlijkse cyclus van instituutsbegroting tot en met jaarrekening.
 • Je bent lid van het MT van het instituut, waarin ook de directeur, de programmaleiders en opleidingsdirecteuren zitting hebben.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van het bedrijfsbureau die zich op tactisch en uitvoerend niveau bezighouden met de bedrijfsvoering: assistent-bedrijfsvoerder en managementassistenten.
 • Je adviseert en ondersteunt de directeur en andere onderzoekers binnen het instituut bij het acquireren van (grote) extern gefinancierde (2e en 3e geldstroom) onderzoeksprogramma's/projecten. Onder andere zal de komende periode gewerkt worden een het ontwikkelen van een vervolg op het 10-jarige NETWORKS-programma dat in 2024 afloopt. Je bent in nauwe samenwerking met de hoofdonderzoeker(s) verantwoordelijk voor projectontwikkeling, projectmanagement en relatiebeheer van deze programma's/projecten, en voor de samenhang met andere projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering voor de landelijke samenwerkingsverbanden op het terrein van de wiskunde waar het KdVI penvoerder/beheerder van is, en het management van het wiskundedeficiëntie-programma.
 • Je legt en onderhoudt functionele contacten met de universitaire en facultaire ondersteunende staf op de genoemde bedrijfsvoeringdomeinen. Je participeert onder andere in het facultaire BVO (BedrijfsVoerdersOverleg).

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

 • een afgeronde academische opleiding minimaal op master-niveau;
 • aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering in de brede zin van het woord;
 • aantoonbare ervaring met het management van (wetenschappelijke) onderzoeksprojecten;
 • leidinggevende ervaring in een complexe organisatie, bij voorkeur in een academische context;
 • uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.
Je bent daadkrachtig, optimistisch, oplossingsgericht, stressbestendig en inspirerend. Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je verbindt in je aanpak en weet samenwerking en draagvlak te creëren. Je bent in staat om goed aan te voelen wat vanuit het perspectief van bedrijfsvoering nodig is voor onderzoek en onderwijs en gaat hierover de dialoog aan.

Arbeidsvoorwaarden

Een tijdelijk dienstverband van een jaar voor 32 uur per week. Indien we jouw functioneren positief beoordelen, volgt aansluitend een vast dienstverband.

Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €3.974 tot maximaal €5.439 bruto per maand (schaal 11) op basis van een volledige werkweek van 38 uur. Dit is exclusief 8 % vakantie- en 8,3 % eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing. Het UFO-profiel Coördinator bedrijfsvoering 2 is van toepassing.

Afhankelijk van externe ontwikkelingen en goed functioneren kan er op termijn gekeken worden naar uitbreiding van verantwoordelijkheden, waardoor er een doorgroeimogelijkheid ontstaat naar een functie inschaal 12 (maximum maandsalaris = €6.181).

Werkgever

Faculteit der Natuurw., Wiskunde & Informatica

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

Medewerkers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) worden gedreven door een gedeelde passie om uit te vinden hoe de wereld in elkaar zit. Onze acht onderzoeksinstituten beslaan de hele breedte van de bètawetenschappen: van astronomie en natuurkunde, tot levens- en aardwetenschappen, moleculaire wetenschappen, wiskunde en de informatiewetenschappen. Of we nu bezig zijn de oorsprong en bouwblokken van het leven te ontrafelen of aan de basis staan van de technologie voor de toekomst, we vinden elkaar in een onbegrensde nieuwsgierigheid. Met zo'n 1.600 medewerkers zetten we ons dagelijks in om onze kennis en nieuwsgierigheid over te brengen aan de ruim 7.000 studenten in de bachelor- en masteropleidingen die we aanbieden op onze Amsterdam Science Park-campus. Zo leiden we de volgende generatie van wetenschappers op en inspireren we hen aan de start van hun eigen ontdekkingstocht.

Het Korteweg-de Vries Institute for Mathematics is het onderzoeksinstituut voor Wiskunde aan de FNWI (Universiteit van Amsterdam) en heeft ruim 90 medewerkers.

Het KdVI is onlangs door een externe visitatiecommissie zeer positief beoordeeld. Het onderzoek is van hoge kwaliteit, het instituut is de afgelopen jaren in omvang gegroeid, en is prominent aanwezig in de (inter)nationale wiskundewereld en in (interdisciplinaire) netwerken met andere organisaties en bedrijven.

Het KdVI levert ook de kennis, het management en de menskracht voor het bachelor-programma Wiskunde en de master-programma's 'Mathematics' en 'Stochastics and Financial Mathematics'. Daarnaast verzorgen medewerkers van het instituut serviceonderwijs op het terrein van wiskunde binnen andere opleidingen. Ook heeft het instituut een zgn. "deficiëntieprogramma", dat onderwijs en examinering biedt aan aankomende studenten die (nog) niet voldoen aan de vooropleidingseisen met betrekking tot wiskunde die door de (bachelor)opleiding van hun keuze worden gesteld.

Het instituut heeft de ambitie om de komende jaren haar (inter)nationale positie verder te versterken. Ontwikkelingen liggen onder andere op het terrein van de quantuminformatica, en de financiële wiskunde. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van een vervolg op het 10-jarige, interdisciplinaire NWO Zwaartekracht-programma NETWORKS, dat in 2024 afloopt, en waar het instituut penvoerder van is.

Het KdVI werkt in programma's en projecten nauw samen met andere wetenschappelijke instituten en disciplines, met maatschappelijke organisaties en het (financiële) bedrijfsleven.

Het instituut speelt ook een centrale rol in het landelijke wiskundenetwerk LNMB en in de secretariële ondersteuning van het landelijke wiskunde-masterprogramma MasterMath.

Wil je meer weten over werken bij de UvA? Lees hier meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

 • Management
 • Natuurwetenschappen
 • max. 24 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Universitair
 • 10202

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Science Park 904, 1098XH, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou