Promovendus: “Werken aan passende zorg en pakketbeheer – een opgave voor zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland” (1,0 fte)

Promovendus: “Werken aan passende zorg en pakketbeheer – een opgave voor zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland” (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 nov 7 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij je master (gezondheids) economie, gezondheidswetenschappen of geneeskunde (bijna) afgerond en wil je promoveren? Bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste promovendus die onderzoek wil gaan doen naar de rollen en verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars en de synergie met het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het bewaken en bevorderen van passende zorg in de Nederlandse zorgpraktijk.

Functieomschrijving

Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) deze zomer het ‘Kader Passende zorg’ opgesteld. Dit kader beschrijft de maatschappelijke opgaven waarvoor partijen in de zorg zich gesteld zien om de Nederlandse gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Er is daarbij aandacht voor zowel passend gebruik als passende organisatie en bekostiging van zorg (ZIN, 2022).

Passende zorg is waarde gedreven, komt samen met en gezamenlijk rond een patiënt tot stand, is de juiste zorg op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. In het coalitieakkoord 2021-2025, en het daaruit voortvloeiende Integraal Zorgakkoord (IZA), staat dat passende zorg de norm is. Dat betekent dat van partijen in de zorg wordt verwacht dat zij hieraan bijdragen door “vanuit eigen perspectief en deelbelang de verbinding te maken met het grotere gedeelde belang, en andere partijen daarbij betrekt als dat nodig is, zowel op landelijk als op regionaal niveau”.  

Dit promotieonderzoek richt zich op de rollen en verantwoordelijkheden van twee belangrijke partijen in de Nederlandse gezondheidszorg, te weten Zorginstituut Nederland (ZIN) en de zorgverzekeraars. Het centrale doel is om de synergie en spanningen tussen deze twee partijen in het vaststellen en bevorderen van passende zorg te bestuderen. Enerzijds hangen de rollen en verantwoordelijkheden van ZIN en zorgverzekeraars nauw met elkaar samen. Zo hebben beide een verantwoordelijkheid in het beheer van het basispakket van de zorgverzekering. Anderzijds verschillen de belangen en praktische definities van (elementen in) passende zorg tussen zorgverzekeraars en ZIN, en is de bevordering en bewaking van passende zorg in de praktijk (mede) hierdoor een weerbarstig probleem.

Doel van dit promotieonderzoek is om, in samenwerking met Zorginstituut Nederland, en met behulp van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, antwoord te geven op de volgende hoofdvragen: (1) wat is de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in het vaststellen van het pakket en bevorderen van passende zorg? (2) op welke wijze interacteren de rollen van het Zorginstituut en de zorgverzekeraars in het vaststellen en bevorderen van passende zorg in de praktijk? en (3) hoe kan deze interactie worden versterkt om optimaal bij te dragen aan passende zorg?

Als promovendus ben je werkzaam binnen de afdeling Health Economics (HE) van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De begeleiders zijn prof. dr. Werner Brouwer, prof. dr. Marco Varkevisser en dr. Vivian Reckers-Droog van ESHPM en dr. Lonneke Timmers van ZIN.

Als promovendus bij ESHPM besteed je minimaal 75% van je tijd aan het onderzoek, waarbij er voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. In de overige tijd volg je onderwijs, bijvoorbeeld bij Erasmus Graduate School for Social Sciences and the Humanities (ongeveer 10% van je tijd), en geef je onderwijs binnen de bachelor- en masteropleidingen van ESHPM (ongeveer 15% van je tijd).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Vanwege de sterke inbedding van dit promotieonderzoek in de actuele Nederlandse beleidsdiscussie over passende zorg is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste. Deze functie vereist verder dat je:

 • Een masteropleiding met uitstekende resultaten hebt afgerond op het gebied van (gezondheids)economie, gezondheidswetenschappen, farmacie of geneeskunde;
 • Affiniteit hebt met de organisatie en financiering van gezondheidszorg;
 • Ervaring hebt met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • Goede communicatieve vaardigheden hebt;
 • Over uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands beschikt en daarnaast in staat bent om in het Engels op academisch niveau te communiceren en schrijven;
 • Flexibel, resultaatgericht, stressbestendig en gestructureerd bent;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Wij bieden een voltijdsdienstverband (1,0 fte) aan binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De promovendus zal werkzaam zijn bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Wij bieden een positie van in eerste instantie 1,5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 2,5 jaar op basis van prestaties. De beoogde startdatum van de promovendus is 1 januari 2023.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.541 bruto per maand in het eerste jaar waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.247 bruto per maand in het vierde jaar. In aanvulling hierop heeft de EUR aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Medewerkers kunnen daarnaast gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om diens volledige potentieel te benutten. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. De EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een sterke maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook “Creating positive societal impact”. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Erasmiaanse waarden fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.  Voor meer informatie over de EUR zie www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is toonaangevend binnen Nederland met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en managementonderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM biedt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs.

Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast op de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg is uniek.

ESHPM is gehuisvest in het Bayle (J)-gebouw op campus Woudestein van de EUR in Rotterdam. Bij ESHPM studeren meer dan 1500 studenten en werken 160 medewerkers. Internationalisering staat bij ESHPM hoog in het vaandel. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers uit het buitenland is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en hebben ons programma verrijkt.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid; Economie
 • 38—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • ESHPM/HE/09112022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou