Bestuurder / algemeen directeur Netspar

Bestuurder / algemeen directeur Netspar

Geplaatst Deadline Locatie
11 nov 28 nov Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Stichting Netspar is per 1 februari 2023 op zoek naar een bestuurder van de Stichting Netspar/ algemeen directeur Netspar Center. Het betreft een deeltijdfunctie van in principe 0,5 fte (afwijkingen mogelijk in overleg met kandidaat).

Functieomschrijving

De bestuurder/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de Netspar-activiteiten en vertegenwoordigt de Stichting Netspar. De bestuurder/algemeen directeur voert een met de partners afgestemd en door de Raad van Toezicht goedgekeurd meerjarig Werkprogramma uit, dat wordt geconcretiseerd in een jaarlijks werkplan plus begroting die eveneens door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd.
 
Binnen de directie heeft de algemeen directeur op dit moment de volgende zaken in portefeuille: strategie, fondswerving, partnercontacten en stakeholdermanagement. De onderzoeksdirecteur (0,6 fte) is thans verantwoordelijk voor onderzoek, publicaties en evenementen. De wetenschappelijk directeur (0,5 fte) is verantwoordelijk voor wetenschapsfinanciering, de kennisagenda en het academisch netwerk. De directeur bedrijfsvoering (1,0 fte) heeft planning & control, communicatie en HR in de portefeuille en ondersteunt bij acquisitie en relatiemanagement.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

In het profiel van een nieuwe bestuurder/algemeen directeur zijn, naast een grote affiniteit met en kennis over vraagstukken van pensioen en vergrijzing, gelet op de ambitie van Netspar de volgende zaken van belang:

 

 

⦁    Positie van Netspar als honest broker
In staat om te zorgen dat het geheel van activiteiten van Netspar bijdraagt aan het behoud van de gezaghebbende, onafhankelijke positie van Netspar naar de sector en de beleidsmakers (‘honest broker’). Het vermogen om te analyseren, te concluderen en partijen te verbinden, als ook de meerwaarde van wetenschap voor de pensioenpraktijk te expliciteren is daarbij essentieel. 

⦁    Onderhouden en uitbreiden partnernetwerk 
In staat om alle bestaande partners actief in het netwerk te blijven betrekken, zowel op het niveau van de vakspecialisten als op bestuursniveau. Daarnaast is het essentieel om meer nieuwe (ook kleinere spelers) in de pensioensector aan Netspar te binden; enerzijds om het draagvlak bij de bestaande partners te behouden en anderzijds voor een financieel stabielere basis. Bij het behoud van bestaande, maar ook bij het werven van nieuwe partners is het relevant dat de bestuurder een gesprekspartner op RvB/DG/CvB-niveau kan zijn en goed kan communiceren. Om meer en andere sectorpartijen aan Netspar te binden en ook voldoende financiering voor wetenschap te realiseren is kennis en capaciteit op het gebied van acquisitie van belang.

⦁    Bestendigen en vernieuwen onderzoeksnetwerk
In staat om het huidige sterke onderzoekersnetwerk te handhaven en voortdurend te vernieuwen en verjongen, ook vanuit niet-economische wetenschappelijke disciplines en met aandacht voor diversiteit.
 

 

Verder is het van belang dat de bestuurder/algemeen directeur voldoet aan de volgende eisen:
⦁    gezaghebbend naar sector, beleid en wetenschap;
⦁    bij voorkeur hoogleraar in relevant vakgebied, universitair hoofddocent komt ook in aanmerking;
⦁    inspirerend en toegankelijk boegbeeld; 
⦁    sterk netwerk in de sector en onderzoek;
⦁    goede managementkwaliteiten: innovatief, inclusief, initiatiefrijk, besluitvaardig, teamspeler, verbindend, resultaatgericht;
⦁    in staat onafhankelijk te opereren in een bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

De bestuurder van de Stichting Netspar wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar; daarna is herbenoeming mogelijk. De bestuurder is bij overeenkomst tegelijkertijd ook algemeen directeur van Netspar Center, onderdeel van Tilburg University, dat voor de uitvoering van Netspar activiteiten zorgt. De aanstelling als algemeen directeur van Netspar Center kan in de vorm van een indiensttreding bij Tilburg University of op basis van detachering vanuit huidige positie. 

Afdeling

Netspar

Netspar is een onafhankelijk kennisnetwerk en denktank. Al sinds 2005 wijden we ons aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Dat doet Netspar via kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkontwikkeling. Netspar zorgt dat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en deelt dat in o.a. publicaties, via evenementen en webinars en door het aanbieden van onderwijs. Als onafhankelijke kennispartner draagt Netspar bij aan een goed geïnformeerd pensioendebat waarbij de wetenschap feiten en inzichten aandraagt. Het unieke van Netspar is het verbinden van partijen met heel verschillende belangen en ook het verbinden van wetenschappers en praktijk. Verbinden gebeurt op inhoud, op basis van onderzoek en via het netwerk. 

 

Netspar is een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Negen Nederlandse universiteiten maken deel uit van dit ambitieuze onderzoeksnetwerk. Een netwerk dat niet alleen een sterke reputatie heeft in Nederland, maar ook in Europa en daarbuiten. 

 

Netspar voert vanaf april 2023 het werkprogramma Pensioen met Toekomst uit (2023-2027) uit. Jaarlijks is er circa EUR 1 mln. beschikbaar voor uit te zetten nieuw onderzoek. Onderzoek dat wordt uitgevoerd door wetenschappers in dienst van diverse universiteiten. Een kleine, efficiënte staf coördineert de activiteiten. 

Specificaties

  • Management; Beleid- en staf
  • max. 20 uur per week
  • 21155

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou