Faculteitsbestuurder PH-Middelen/Bestuurssecretaris Ruimtelijke Wetenschappen

Faculteitsbestuurder PH-Middelen/Bestuurssecretaris Ruimtelijke Wetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
14 nov 27 nov Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Als portefeuillehouder middelen bent u verantwoordelijk voor personeel, financiën, huisvesting, beheer van de gebouwen en alle andere zaken op het gebied van de bedrijfsvoering. Samen met de decaan en de vice-decaan, met de portefeuilles onderwijs en onderzoek, bent u eindverant

Functieomschrijving

Als portefeuillehouder middelen bent u verantwoordelijk voor personeel, financiën, huisvesting, beheer van de gebouwen en alle andere zaken op het gebied van de bedrijfsvoering. Samen met de decaan en de vice-decaan, met de portefeuilles onderwijs en onderzoek, bent u eindverantwoordelijk voor de facultaire beleidsontwikkeling en –uitvoering. U draagt, in overleg met de andere leden van het faculteitsbestuur, zorg voor een doelmatige organisatie van de faculteit en geeft direct leiding aan de ondersteuning of fungeert als opdrachtgever namens het faculteitsbestuur. Daarnaast heeft u een rol – samen met collega’s van andere faculteiten – bij de totstandkoming en uitvoering van het instellingsbeleid voor bedrijfsvoering.

U fungeert ook als faculteitssecretaris en zorgt samen met mede leidinggevenden voor een goede werkomgeving op de faculteit.

De functie vereist in het bijzonder dat u:

- oog hebt voor ontwikkelingen en deze analyseert op mogelijke gevolgen voor de faculteit
- het onderzoeks- en onderwijsbeleid vertaalt naar het beslag op alle soorten van middelen, in het bijzonder de personele en financiële middelen en de huisvesting
- dit beleid eveneens vertaalt naar de vereiste vormen en omvang van ondersteuning aan de wetenschappelijke staf en naar een doelmatige inrichting van de facultaire organisatie.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

U bent een enthousiaste, gedreven professional:

- met een academisch werk- en denkniveau en een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen
- met managementervaring bij een (grote) publieke instelling in het (hoger)onderwijs en affiniteit met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
- met ervaring met de financiële ‘controlcyclus’, bestuurlijke processen en administratieve procedures; u bent helder en duidelijk over de procedures en toont souplesse waar nodig
- met ervaring op het gebied van talent- en organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, arbeidsvoorwaarden en andere HR-onderwerpen
- met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en u bent daardoor in staat om met gezag te werken in een omgeving waarin professionele autonomie een grote rol speelt; u kunt goed relaties leggen en onderhouden
- met een coachende stijl van leidinggeven en het vermogen tot delegeren waar dat mogelijk is
- met goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift, in de Nederlandse en de Engelse taal
- die betrouwbaar is in afspraken en uitspraken
- die het prettig vindt om snel te schakelen tussen de vele bestuurlijke zaken, die goed past in de cultuur van de faculteit en die ook het organisatiebelang van de Rijksuniversiteit als instelling dient.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 5.784,- tot maximaal € 7.362,- (schaal 14) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een aanstelling van 0,8-1,0 fte voor de periode van één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid; de benoeming tot bestuurder geschiedt in principe voor vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging met vijf jaar.

Een assessment kan deel van de selectieprocedure uitmaken

Op de website van de RUG vindt u het strategisch plan en het bestuursverslag van de RUG.

Datum van indiensttreding: 1 april 2023.

Afdeling

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is een dynamische en internationaal georiënteerde faculteit (ongeveer 110 fte) met een open karakter en korte lijnen tussen staf en studenten. Er zijn vier basiseenheden: Culturele Geografie, Demografie, Economische Geografie en Planologie, samen verzorgen zij het onderwijs en onderzoek. Het onderwijs en onderzoek op de faculteit gaan over maatschappelijk belangrijke thema’s zoals de duurzame toekomst van steden en regio’s en de relatie tussen mensen en hun omgeving. Het motto is ‘Making Places Better Together’. De missie van onze faculteit is om onderzoek te leveren dat toonaangevend en voor beleid en maatschappij relevant is. Met twee bachelor- en acht masteropleidingen biedt de faculteit brede studiemogelijkheden binnen het vakgebied aan ongeveer 1100 studenten.

De faculteit wordt geleid door het Faculteitsbestuur, waarvan de decaan voorzitter is. Naast de decaan maken de vice decaan (PH-onderwijs) en de PH-middelen onderdeel uit van het Faculteitsbestuur. Ook een studentlid neemt deel aan het bestuur. Het betreft een collegiaal bestuur, waarvan de decaan eindverantwoordelijk is.

In verband met het aanvaarden van een andere betrekking door de huidige functionaris zoekt de faculteit een faculteitsbestuurder voor de Portefeuille Middelen.

Specificaties

  • Beleid- en staf
  • Techniek
  • max. 38 uur per week
  • max. €7362 per maand
  • Universitair
  • 222782

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou