Senior Contractmanager

Senior Contractmanager

Geplaatst Deadline Locatie
18 nov 25 nov Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

 • Bewaken rechtmatigheid van de overeenkomsten.
 • Bewaken rechtsgeldig gebruik van producten binnen de overeenkomsten.
 • Bewaken geldigheidstermijnen van geplaatste bestellingen en afroepen.
 • Besparing realiseren door de TCO te bewaken van de geleverde producten.
 • Besparing realiseren op onderhoudskosten van gebruikte producten/diensten.
 • Tijdig inkoopcontracten en/of onderhoudscontracten beëindigen of verlengen.
 • Aanleveren van informatie aan opdrachtgever in het kader van onderhandelingen met leveranciers.
 • Adviseren bij aanbestedingen over strategie, beleid, procedures en methoden op het gebied van contractmanagement, leveranciersmanagement, prestatiemanagement en risicomanagement.
 • Duidelijke processen realiseren voor het bestellen/aanpassen van nieuwe producten/diensten.
 • Vastleggen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden m.b.t. de verschillende diensten en leveringen in de organisatie.
 • Inrichten van een inzagesysteem aanwezige producten in de organisatie.
 • Doorrekenen van nieuwe aangepaste contractuele afspraken met leveranciers van reeds aanwezige producten.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

 • Het hebben van een positieve betrokkenheid bij de organisatie.
 • Visie hebben op licentie/ contractmanagement management in een shared service omgeving.
 • Signaleren van (voorziene) problemen en deze oplossen.
 • Onvoorziene problemen kunnen analyseren en bespreekbaar maken bij opdrachtgever.
 • In staat zijn een gekozen aanpak te veranderen als er weerstand ontstaat bij opdrachtgever, leverancier of gehele organisatie.
 • Zoeken/aangrijpen van kansen en mogelijkheden.
 • Mening bij kunnen stellen als een opdrachtgever/leverancier betere argumenten heeft in bijvoorbeeld een conflictsituatie.
 • In staat zijn contractmanagement te “verkopen” binnen de organisatie.
 • Gericht zijn op de belangen/wensen van de opdrachtgevers.
 • Proactieve houding.

Opleiding

 • HBO
 • Nevi 1 en Nevi 2 en/of Aanbestedingsrecht

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

 • Het dienstverband is 1 jaar met uitzicht op vast.
 • Een functieomvang van 32-40 uur per week.
 • Een salaris dat is gebaseerd op schaal 11 uit de CAO Nederlandse Universiteiten met een minimum van € 3.974,- en een maximum van € 5.439,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (38 uur), plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.
 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
 • Korting bij zorgverzekeraars.
 • Flexibele werkweek.
 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.
 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Universiteitsdienst - Directie ICT

De directie ICT bestaat uit een aantal afdelingen. Project management Services richt zich op projecten met een (grote) ICT component. De informatiebehoefte vanuit de verschillende werk-, onderwijs-, onderzoeks-, en valorisatieprocessen wordt door de afdeling Informatiemanagement vertaald naar een gebalanceerde informatievoorziening. Het team van Security & Privacy houdt zich bezig met informatieveiligheid en een juiste implementatie en uitvoering van de AVG-wetgeving bij de TU Delft. Het team van Architectuur beschrijft en bewaakt de samenhangende structuur van de informatievoorziening.

Het Shared Service Center ICT richt zich op de dienstverlening rondom de continuïteit en optimalisatie van de bestaande informatievoorziening. R&D/Innovatie focust op de ontwikkeling van nieuwe technologieën ten behoeve van kansrijke hulpmiddelen voor onderwijs en onderzoek.

Specificaties

 • IT
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • HBO
 • TUD03067

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou