Manager Strategy Office

Manager Strategy Office

Geplaatst Deadline Locatie
21 nov 11 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn we volop bezig met de implementatie van onze strategie. Hiermee werken we aan onze ambitie om positieve maatschappelijk impact te maken met ons onderzoek en onderwijs. We zijn op zoek naar een gedreven manager voor het Strategy Office (SO) met strategisch inzicht en ervaring in verbindend leiderschap in een complexe (universitaire) context.

Functieomschrijving

In deze rol ben je integraal verantwoordelijk voor de strategiecyclus en werk je samen met het Strategy Office team aan het initiëren, monitoren en ondersteunen van de strategische projecten en programma’s. Onderdeel hiervan is het rapporteren over en de sturing op de voortgang van de strategie. Daarnaast werk je aan een gedragen uitvoeringsstrategie voor de adviezen die volgen uit het tussentijdse evaluatierapport over de strategie-implementatie. Ook adviseer je in deze rol, met ondersteuning van jouw collega’s, het College van Bestuur over alignment van de organisatie met de instellingsstrategie en waar nodig het vertalen naar concrete plannen en beleid.

Over het Strategy Office en de rol van manager
Voor de Manager van het Strategy Office is een belangrijke taak weggelegd ten aanzien van de tussentijdse evaluatie die medio 2022 heeft plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar de strategie en de aanpak om de strategie te realiseren. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de strategische focus op het creëren van maatschappelijke impact breed wordt gedeeld en aansluit bij ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit. Het advies is om de focus op impact in een volgende strategische periode aan te scherpen en te verrijken. Daarnaast is geadviseerd om meer focus en ordening aan te brengen in de huidige strategische activiteiten en om meer gezamenlijke sturing vanuit het College van Bestuur en decanen mogelijk te maken. De komende twee jaar worden deze adviezen, die zowel inhoudelijk als organisatorisch en bestuurlijk van aard zijn, omgezet in acties en (deels nieuwe) werkwijzen. Hierbij speelt de Manager Strategy Office een belangrijke rol.

Het Strategy Office begeleidt de Erasmus Universiteit in de transitie naar een impactgerichte universiteit en het realiseren van haar missie: positieve maatschappelijke impact creëren. Het Strategy Office is integraal verantwoordelijk voor de implementatie van de strategie en het faciliteren van het strategisch proces en de monitoring en rapportage op de strategische voortgang. Het SO doet dit in nauwe samenwerking met faculteiten, inhoudelijke (beleids)afdelingen, diensten en verschillende projecten en programma’s. Het team bestaat uit programmamanagers, een bestuurssecretaris, communicatie- en engagementadviseur, en een secretaresse.

Vanwege de tussentijdse evaluatie en met het vertrek van de leidinggevende in mei 2022, wordt deze rol nu tijdelijk intern ingevuld. Nu de uitkomsten van de evaluatie, en de eerste inhoudelijke en organisatorische vervolgstappen in beeld zijn, is het tijd ook de positie van Manager Strategy Office structureel in te vullen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

In deze rol:

 • Stuur je de collega’s van het Strategy Office en programmamanagers uit andere afdelingen die als programmamanager in de afdeling vallen aan, ondersteun je hen, en kijk je naar de doorontwikkeling van het team.
 • Bevorder je de sturing en voortgang van strategische programma’s en projecten (o.a. op het gebied financial control, programmacommunicatie, community management en interne verbinding).
 • Draag je zorg voor de verbinding tussen de organisatie en strategie in samenwerking met faculteiten en beleidsafdelingen. Waar nodig vertaal je dit door naar plannen en beleid voor kernprocessen in onderzoek en onderwijs en breng je hiervoor de verantwoordelijken in positie. Je organiseert de inhoudelijke afstemming met directeuren/ afdelingshoofden van beleidsafdelingen over keuzes en afwegingen in de uitvoering van de strategie.


Kwaliteiten & competenties

 • Je hebt ervaring met het werken in een complexe (universitaire) context, op zowel inhoudelijk, procesmatig, politiek en bestuurlijk vlak.
 • Je beschikt over een opleiding op WO-niveau en je hebt ongeveer 7 jaar relevante werkervaring.
 • Je bent organisatiesensitief, analytisch, flexibel en in staat om te verbinden.
 • Je bent ervaren in het aansturen van teams en hebt uitstekende interpersoonlijke- en communicatievaardigheden.
 • Je vindt het leuk om jouw team en anderen te ondersteunen, inspireren en motiveren.
 • Je herkent kansen of belemmeringen snel en handelt hiernaar.
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische en project- of programmamanagementvaardigheden, waaronder kennis en begrip van financiële sturing en rapportages.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De beoogde startdatum van deze functie is per zo spoedig mogelijk of uiterlijk 1 mei 2023. De werkzaamheden worden afwisselend verricht in Rotterdam, op andere locaties of thuis.

Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen
€ 5.784,- en € 7.362,- bruto per maand (schaal 14), conform de cao-NU.

Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

De Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken, het Chief Information Officer Office, Corporate Planning & Control, Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken en Strategy Office. Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur). 

Specificaties

 • Management
 • 38—40 uur per week
 • €5784—€7362 per maand
 • Universitair
 • ABD/SO/21112022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou