Onderzoeker Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Onderzoeker Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Geplaatst Deadline Locatie
5 dec 5 jan Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij een getalenteerde wetenschapper met kennis van naoorlogse politieke geschiedenis? Dan ben jij nodig als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Jouw onderzoek richt zich op het functioneren van de parlementaire democratie na de Tweede Wereldoorlog, geplaatst in de nationale en internationale context.

Als onderzoeker maak je deel uit van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) dat is verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Je onderzoek bij het CPG richt zich op het functioneren van de parlementaire democratie na de Tweede Wereldoorlog, geplaatst in de nationale en internationale context. Aan de hand van toegespitste onderzoeksvragen bestudeer en analyseer jij, binnen een team van onderzoekers, een omvangrijk bronnencorpus, waaronder parlementaire verslagen en stukken, notulen van de ministerraad, archiefbescheiden en media-verslaggeving. Je maakt deel uit van dit onderzoeksteam en je presenteert je onderzoeksresultaten op diverse manieren: in monografieën, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en door voordrachten op wetenschappelijke congressen en voor een breder publiek via de media en website.

Tevens lever je een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e geldstroomfinanciering, voor zowel eigen als andermans onderzoek en heb je, met het oog op je verdere professionele ontwikkeling, de ambitie om op dit vlak ook een initiërende rol te spelen en om deel te nemen aan commissies en/of projectteams. Op dit moment start het CPG een onderzoek naar de parlementaire politiek in de jaren tachtig dus zal een belangrijk deel van je werkzaamheden de komende jaren bestaan uit het verrichten van onderzoek naar deze periode en het publiceren daarover onder andere in het nieuwe deel van de serie parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je bent (bijna) gepromoveerd op het terrein van de (politieke) geschiedenis, of een aanverwante discipline zoals bestuurskunde, politicologie of staatsrecht, en hebt affiniteit met het functioneren van de parlementaire-democratie en overheid na 1945.
 • Je bent goed op de hoogte van recente historiografische en methodologische ontwikkelingen binnen het vakgebied, en hebt specialistische kennis van een of meerdere (beleids)terreinen, zoals het parlementair bestel, hervormingen van de verzorgingsstaat, migratie & integratie, milieu, openbare financiën, economie, de rol van de EU, of defensie en buitenlandpolitiek.
 • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van wetenschappelijke teksten, blijkend uit publicaties op het vakgebied in relevante tijdschriften en bundels.
 • Je bezit het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken.
 • Je bezit de volgende competenties: analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presentatievaardigheid, resultaatgerichtheid, teamgerichtheid, creativiteit en initiatiefrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1,5 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij een positieve evaluatie.

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 - 1,0 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 3.974 en maximaal € 5.439 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 11).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1,5 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij een positieve evaluatie.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is een onderzoeksinstituut op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland. Het CPG wordt gezamenlijk gefinancierd door de Radboud Universiteit (RU), gevestigd te Nijmegen, en de Stichting Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Den Haag. Het CPG verricht wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse democratie in het algemeen en naar de positie van en de beraadslagingen in het parlement in het bijzonder. Dit alles geplaatst in de bredere context van nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen. De resultaten worden onder meer gepubliceerd in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Het CPG participeert in het onderzoeksinstituut RICH van de Faculteit der Letteren en is daarnaast lid van het European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net) en de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis (OPG). Daarnaast verzorgt het CPG ook onderwijs.

Het Centrum is ondergebracht bij de Faculteit der Letteren van de RU. De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. De faculteit verzorgt voor ca. 2.400 studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen: het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid, het departement Moderne Talen en Culturen en het departement Taal en Communicatie. Het onderzoek wordt verricht binnen een van de facultaire onderzoeksinstituten. Wij willen een inclusieve en cultureel diverse organisatie zijn en daarom streven wij naar een cultureel divers personeelsbestand.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1201355

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou