PhD Neuropsychologie ACG-Young Onset Dementie: risicogedrag en rijgeschiktheid

PhD Neuropsychologie ACG-Young Onset Dementie: risicogedrag en rijgeschiktheid

Geplaatst Deadline Locatie
7 dec 1 jan Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het onderzoeksproject vindt plaats in 2 fasen. In de eerste fase worden er nieuwe, sensitieve tests voor aspecten van sociale cognitie ontwikkeld, en zullen, in nauwe samenwerking met een ervaren programmeur, scenario’s voor de rijsimulator worden ontwikkeld die risicogedrag in verschillende verkeerssituaties kunnen meten. Er zal een pilotonderzoek plaatsvinden om te evalueren in hoeverre de maten sensitief zijn, bij patiënten met verschillende subtypen van YOD, en twee controle groepen: niet-YOD patiënten met hersenschade en stoornissen in sociale cognitie en gezonde leeftijdsgenoten. In de tweede fase zullen de nieuwe taken geoptimaliseerd worden op basis van de ervaringen uit het pilotonderzoek, en zal daarna een groot onderzoek starten naar de predictieve waarde van de sociale cognitiematen voor risicogedrag in verkeerssituaties, gevolgd door het ontwikkelen van een normdata set en het implementeren van de bevindingen, onder andere in nieuwe richtlijnen voor rijgeschiktheid bij YOD. Binnen dit project zoeken wij een enthousiaste PhD kandidaat die deze taken gaat uitvoeren, waaronder het invoeren, verwerken en analyseren van de data. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op internationale congressen en bijeenkomsten, en beschreven in artikelen die gepubliceerd worden in internationale tijdschriften. Tevens is er de mogelijkheid om relevante cursussen te volgen, bijvoorbeeld bij de BCN research school. Tot slot wordt er een proefschrift samengesteld op basis van de artikelen, en wordt een symposium georganiseerd waarin de resultaten worden gepresenteerd aan gebruikers en geïnteresseerden. De werkzaamheden worden verricht onder supervisie van en in samenwerking met het begeleidingsteam.

Specificaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Functie-eisen

- Je hebt een (research) masteropleiding op het gebied van (Klinische) Neuropsychologie (bijna) afgerond of anderszins een achtergrond in klinische neuropsychologie.
- Je bent enthousiast en gedreven, en hebt een grote interesse in klinische neuropsychologie.
- Je hebt een sterke interesse in patiëntgebonden, klinisch-relevant wetenschappelijk onderzoek.
- Je beschikt over een goed analytisch vermogen en goede statistische/methodologische vaardigheden.
- Je bent zelfstandig en initiatiefrijk, en kunt goed overzicht houden en organiseren.
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke Nederlandse en Engelse vaardigheden.
- Je bent goed in samenwerking en u bent communicatief sterk.
- Je werkt graag in een multidisciplinair en dynamisch team.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime (36 uur per week) contract voor een periode van vier jaar die wordt afgerond met een PhD promotie. Na een jaar wordt het functioneren van de PhD student geëvalueerd om te beslissen of er voldoende progressie is om te verwachten dat de student zijn of haar proefschrift zal afronden binnen de opvolgende jaren. Het salaris bedraagt minimaal € 2.631,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 3.336,- bruto per maand (schaal PRO) in het laatste (vierde) jaar, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Afdeling

Neurologie

Het Universitair Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en het enige universitair medisch centrum in Noord-Nederland. Binnen het UMCG-Alzheimer Centrum Groningen (ACG) vindt onderzoek plaats naar dementie en neurodegeneratieve aandoeningen, met een focus op jonge mensen met dementie (Young Onset Dementia-YOD) waarbij de eerste symptomen zich voor het 65e levensjaar aandienen. De kenmerken, behoeften en zorgvraag van deze mensen en hun naasten verschillen enorm van die van oudere mensen met dementie. Zo staan er bij een deel van de subtypen van YOD niet zozeer geheugenstoornissen, maar gedragsveranderingen en stoornissen in sociale cognitie op de voorgrond. Die kunnen er toe leiden dat deze patiënten risico’s niet meer goed kunnen inschatten en keuzes maken die anderen in gevaar kunnen brengen, met name in het verkeer.

In het door ZON-MW gefinancierde Onderzoeksprogramma Dementie is geld beschikbaar gesteld voor een landelijk consortium dat onderzoek doet naar YOD (YOD-INCLUDED). Een van de projecten binnen YOD-INCLUDED is er op gericht diagnostiek van stoornissen in sociale cognitie en risicovol gedrag bij mensen met YOD te verbeteren, zodat consequenties voor rijgeschiktheid duidelijk worden en richtlijnen kunnen worden aangepast. De verwachting is dat resultaten ook een bredere toepassing zullen kennen voor andere patiëntengroepen met stoornissen in sociale cognitie. Voor dit project zoeken we een promovendus die meewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tests voor sociale cognitie en rijsimulator scenario’s waarin risicogedrag in het verkeer kan worden gemeten. Dit project vindt plaats binnen het UMCG-ACG, in nauwe samenwerking met andere Alzheimercentra die participeren in het YOD consortium. Het begeleidingsteam bestaat uit: prof. Dr. J.M. Spikman (klinisch neuropsycholoog UMCG), prof. dr. B.C. van Munster (internist-geriater UMCG) en dr. R.B. Huitema (klinisch neuropsycholoog UMCG). De promovendus zal deel uitmaken van een grote, multicenter onderzoeksgroep, waarbij er gewerkt wordt in dynamische en multidisciplinaire settingen, en men zowel nationaal als internationaal actief is. De promovendus komt in een werkomgeving met meerdere enthousiaste promovendi die onderzoek doen binnen de klinische neuropsychologie. Voor dit project zoeken we een promovendus die gedurende 4 jaar wordt aangenomen voor 5 dagen per week.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; PhD
  • Gezondheid
  • max. 36 uur per week
  • max. €2631 per maand
  • Universitair
  • 220858

Werkgever

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou