PhD Ouderengeneeskunde ACG-YOD-Included-Proactieve zorgplanning

PhD Ouderengeneeskunde ACG-YOD-Included-Proactieve zorgplanning

Geplaatst Deadline Locatie
8 dec 1 jan Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het onderzoek heeft als doel een gesprekstool te ontwerpen voor zorgverleners van patiënten met YOD, met handvatten voor patiënten en mantelzorgers, voor het voeren van gesprekken over proactieve zorg planning.

In de eerste fase zal er inzicht worden verkregen in de huidige praktijk. Er zal een systematisch literatuuronderzoek worden verricht om een optimaal overzicht te krijgen van thema’s die voor palliatieve zorg bij patiënten, naasten en zorgverleners relevant zijn bij de verschillende subtypen van YOD. Vervolgens zullen daaruit voortvloeiende kennishiaten aangevuld worden middels kwalitatieve interviews met patiënten, zorgverleners, en mantelzorgers. Daarnaast zal er een praktijkevaluatie plaatsvinden in een (inter)nationaal cohort onderzoek bij YOD waarin oa de aanwezigheid van een zorgplan en de inhoud ervan wordt gescoord, maar ook waar deze patiënten overlijden en de tevredenheid over de zorg.

In de tweede fase zal de gesprekstool ontwikkeld worden en aangepast worden in co-creatie met de gebruikers ervan middels actieonderzoek. Dit zal onderzocht worden in een aantal landelijke geheugenpoliklinieken. Daarna zal op basis van feedback en ervaringen een implementatie plan worden gemaakt.

Binnen dit project zoeken wij een enthousiaste PhD kandidaat die deze taken zal uitvoeren en contact zal houden met het expertise panel en de betrokken geheugenpoliklinieken. De resultaten van het literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek en de verzamelde data uit het actie onderzoek worden gepresenteerd op internationale congressen en bijeenkomsten, en beschreven in artikelen die gepubliceerd worden in internationale tijdschriften. Tevens is er de mogelijkheid om relevante cursussen te volgen, bijvoorbeeld bij de BCN research school. Tot slot wordt er een proefschrift samengesteld op basis van de artikelen, en wordt een symposium georganiseerd waarin de resultaten worden gepresenteerd aan gebruikers en geïnteresseerden. De werkzaamheden worden verricht onder supervisie van en in samenwerking met het begeleidingsteam.

Specificaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Functie-eisen

- Je hebt een afgeronde universitaire studie, bij voorkeur geneeskunde.
- Je bent enthousiast en gedreven, en hebt een grote interesse in het bovenbeschreven onderwerp.
- Je hebt een sterke interesse in patiëntgebonden, klinisch-relevant wetenschappelijk onderzoek.
- Je hebt een goed analytisch vermogen en bij voorkeur aantoonbare onderzoekservaring.
- Je bent zelfstandig en initiatiefrijk, en kunt goed overzicht houden en organiseren.
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke Nederlandse en Engelse vaardigheden.
- Je bent goed in samenwerking en u bent communicatief sterk.
- Je werkt graag in een multidisciplinair en dynamisch team.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime (36 uur per week) contract voor een periode van vier jaar die wordt afgerond met een PhD promotie. Na één jaar wordt het functioneren van de PhD student geëvalueerd om te beslissen of er voldoende progressie is om te verwachten dat de student zijn of haar proefschrift zal afronden binnen de opvolgende jaren. Het salaris bedraagt minimaal € 2.631,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 3.336,- bruto per maand (schaal PRO) in het laatste (vierde) jaar, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Afdeling

Neurochirurgie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en het enige universitair medisch centrum in Noord-Nederland. Binnen het UMCG-Alzheimer Centrum Groningen (ACG) vindt onderzoek plaats naar dementie en neurodegeneratieve aandoeningen, met een focus op jonge patiënten met dementie (Young Onset Dementia-YOD) waarbij de eerste symptomen zich voor het 65e levensjaar aandienen. De kenmerken, behoeften en zorgvraag van deze mensen en hun naasten verschillen enorm van die van oudere mensen met dementie.
In het door ZON-MW gefinancierde Onderzoeksprogramma Dementie is geld beschikbaar gesteld voor een landelijk consortium dat onderzoek doet naar YOD (YOD-INCLUDED). Eén van de projecten binnen YOD-INCLUDED is er op gericht proactieve zorg voor mensen met YOD te verbeteren. Proactieve zorgplanning wordt gedefinieerd als 'de mogelijkheid voor individuen om persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige behandeling en zorg te bepalen, deze te bespreken met naasten en zorgverleners en deze vast te leggen en zo nodig te herzien'.

Dit project vindt plaats binnen het UMCG-ACG, in nauwe samenwerking met andere Alzheimercentra die participeren in het YOD consortium en het expertisecentrum palliatieve zorg Noordoost. Het begeleidingsteam bestaat uit prof. dr. B.C. van Munster (internist-geriater UMCG), dr. P. de Graeff (internist-ouderengeneeskunde UMCG), dr M.E.A. van Eersel (internist-ouderengeneeskunde UMCG), prof. dr. A. Reyners (internist-oncoloog). De promovendus zal deel uitmaken van een multicenter onderzoeksgroep, waarbij er gewerkt wordt in dynamische en multidisciplinaire settingen, en men zowel nationaal als internationaal actief is. Je werkt als team met collega onderzoekers van het ACG en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO). In het UCO werken medische professionals en onderzoekers nauw samen aan de kennis en zorg voor ouderen en dragen zo bij aan passende ziekenhuis zorg.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; PhD
  • max. 36 uur per week
  • max. €2631 per maand
  • Universitair
  • 220859

Werkgever

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou