PhD Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

PhD Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Geplaatst Deadline Locatie
22 dec 5 feb Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben je geïnteresseerd in de effecten van het omgevingsrecht in de praktijk van gebiedsontwikkeling? En wil je graag wetenschappelijk onderzoek doen binnen een multidisciplinaire onderzoeksgroep? Dan is deze promotieplaats iets voor jou.

Functieomschrijving

Gebiedsontwikkeling in Nederland is een lastige puzzel. Belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, het terugdringen van het woningtekort, het waarborgen van een gezonde en veilige leefomgeving, verduurzaming en de bescherming van natuurwaarden hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en komen al snel samen in een concrete gebiedsontwikkeling. Daarbij moet worden voldaan aan de veelal ambitieuze doelstellingen neergelegd in beleid en wet- en regelgeving, zowel op Europees als op nationaal niveau. De beschikbare (milieu)ruimte in Nederland is schaars en vaak is al sprake van een overbelaste situatie. Nieuwe activiteiten kunnen dan niet altijd meer worden toegestaan. Om de beoogde kwaliteit te bereiken en om ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, moeten bestaande activiteiten (zoals vervuilende, industriële activiteiten) soms worden ingeperkt of verplaatst.

Bestaande belangen zijn in het omgevingsrecht vaak goed beschermd, maar het omgevingsrecht kent ook instrumenten om rechtmatig toegekende rechten aan te tasten en als het ware een ‘herverdeling’ van (milieu)ruimte te bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan de aanscherping van vergunningen of algemene regels, ‘wegbestemmen’ en onteigening. Het omgevingsrecht is daarbij in beweging en de toekomstige Omgevingswet biedt ook nieuwe mogelijkheden zoals het opnemen van gebodsbepalingen in omgevingsplannen.

In dit promotieonderzoek staat de vraag centraal wat de effecten zijn van het omgevingsrechtsrechtelijke instrumentarium voor de aantasting van bestaande rechten in de praktijk van gebiedsontwikkeling en welke verbeteringen zo nodig in de omgevingswetgeving kunnen worden aangebracht. Daarbij spelen vragen als welke keuzes worden gemaakt door welke overheid, wat is de rol van private partijen en wat is de rol van vergoeding van geleden schade hierbij. Het gaat uitdrukkelijk om juridisch-empirisch onderzoek, waarbij verschillende praktijkcasus zullen worden onderzocht.

Het promotieonderzoek vindt plaats binnen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gefinancierd onderzoek naar het omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling. Op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft is een sterke onderzoeksgroep aanwezig die zich richt op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van gebiedsontwikkeling. Je wordt als promovendus onderdeel van deze onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep is multidisciplinair samengesteld; ze bestaat o.a. uit juristen, bouwkundigen en planologen. 

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met interesse in juridisch-empirisch onderzoek, die nieuwsgierig is en graag wil bijdragen aan kennis over de wisselwerking tussen het omgevingsrecht en de duurzaamheids- en gebiedsontwikkelings opgaven in de praktijk.

 • Je hebt (bijna) een master afgerond in de rechtsgeleerdheid, juridische-bestuurswetenschappen, juridische bestuurskunde, bestuurskunde of planologie.
 • Je hebt affiniteit met omgevingsrechtelijke vraagstukken op het terrein van gebiedsontwikkeling.
 • Je hebt wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, blijkend uit bijvoorbeeld een wetenschappelijke publicatie of een masterscriptie.
 • Je bent geïnteresseerd in het gebruik van kwalitatieve methoden in het onderzoek.
 • Je werkt graag in een multidisciplinair team en doet graag onderzoek in de praktijk. Je laat met het oog hierop een pro-actieve houding zien en organisatorische vaardigheden.
 • Je bent in staat om zelfstandig onderzoek te verrichten.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 4 jaar, maar in de vorm van 2 contracten. In eerste instantie wordt een contract van 1,5 jaar aangeboden, met een officiële go/no go beoordeling binnen 15 maanden. Bij een positieve go/no go beoordeling, volgt een tijdelijk contract voor de resterende 2,5 jaar.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2.541,- oplopend tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar bij een voltijds dienstverband, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Als promovendus word je ingeschreven bij de TU Delft Graduate School. De TU Delft Graduate School biedt een inspirerende omgeving met een uitstekend team van begeleiders, wetenschappelijk personeel en een mentor. Het Doctoral Education Programme is gericht op het ontwikkelen van je onderzoeksvaardigheden.

De TU Delft biedt een individueel keuzepakket arbeidsvoorwaarden, een uitstekende pensioenregeling via het ABP, een flexibele werkweek en aandacht voor gezond en energiek werken met het Health Coach Program.

Promoveren aan de TU Delft vereist een bepaald niveau van Engelse taalvaardigheid, zodat de kandidaat deel kan nemen aan het Engelstalige Doctoral Education Programme en wetenschappelijke artikelen kan schrijven. Zie voor meer informatie de Graduate Schools Admission Requirements.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten. Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Klik hier om naar de website van faculteit Bouwkunde te gaan.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • 36—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • TUD03294

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou