Regisseur Onderwijslogistiek

Regisseur Onderwijslogistiek

Geplaatst Deadline Locatie
22 dec 29 jan Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als regisseur onderwijslogistiek ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de onderwijslogistieke processen als onderdeel van de lijnorganisatie en het formeel afhechten van gemaakte keuzes rondom de gezamenlijke UvA- processen. Je bent aanspreekpunt voor de werking van het ketenproces onderwijslogistiek, en daarbinnen de onderscheiden clusters (acht in totaal). Bovendien verricht je inhoudelijke consultaties bij verschillende betrokken adviesorganen en gremia en voorzie je in een effectieve informatievoorziening naar de Onderwijslogistieke Board. Ook ben je verantwoordelijk voor het bijstellen van het meerjarenplan, inclusief roadmap, en het opstellen van het jaarplan en -rapportage. Je stuurt cluster regisseurs aan en geeft vorm aan de cluster-overstijgende samenwerking. Het initiëren van vernieuwingsactiviteiten en projecten ter bevordering van de onderwijslogistieke keten valt tevens onder jouw verantwoordelijkheid. Ten slotte draag je zorg voor het borgen van de samenhang in de onderwijslogistieke doorontwikkeling en vernieuwing binnen de clusters.

Profiel

De ideale regisseur onderwijslogistiek:
 • Kan met verschillende stakeholders en betrokkenen om tafel zitten, kan goed luisteren, goed overtuigen, is besluitvaardig en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Krijgt er energie van om deze nieuwe functie nader vorm te geven en samen met de andere betrokkenen uit het domein onderwijslogistiek de samenwerking verder te professionaliseren.
 • Heeft een pioniersgeest, een uitstekend gevoel voor de dynamiek binnen een universiteit en weet zijn/haar weg te vinden als vernieuwer in een academische omgeving.
 • Is gericht op verbetering en het verwerken van feedback op processen, systemen en samenwerking.
 • Heeft ervaring, bij voorkeur in het hoger onderwijs, met het realiseren van besluitvorming in afstemming met diverse stakeholders en overlegtafels.
 • Weet uitstekend te schakelen tussen draagvlak en daadkracht.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring in complexe (organisatie) verandertrajecten.
 • Je bent in staat om functioneel leiding te geven en het agile werken te versterken.
 • Je hebt ervaring in het hoger onderwijs. Ervaring op het terrein van onderwijslogistiek is een pre.
 • Je kan je goed verplaatsen in de wereld van docenten en onderwijslogistieke ondersteuners.
 • Je hebt ervaring in het samenwerken met en samenbrengen van verschillende partijen en belangen om tot verbinding en consensus te komen.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en sterke adviesvaardigheden om beleids- en visievorming tot stand te brengen.
 • Je bent proactief, veranderingsgezind, gestructureerd en stressbestendig.
 • Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift.
Inlichtingen

Voor informatie over de functie kunt u terecht bij Maarten Emons, directeur Informatiemanagement (06-1859 0495). Voor overige informatie kunt u terecht bij Ettie Jaspers, hoofd P&O Advies, 020-525 3518 / e.jaspers@uva.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten in principe voor de duur van twee jaar. Het salaris afhankelijk van werkervaring ingedeeld in schaal 14 of 15, en bedraagt minimaal € 5784 tot € 8087 bruto per maand op basis van een volledige werkweek van 38 uur. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8.3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Bestuur en Bestuursstaf UvA

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met ruim 40.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

De Bestuursstaf van de UvA ondersteunt het College van Bestuur. We adviseren het College op strategisch en tactisch niveau en besluitvormingsprocessen. Aan het hoofd van de Bestuursstaf staat de Secretaris van de Universiteit.

In de Bestuursstaf zijn diverse beleidsterreinen, het stroomlijnen van bestuurlijke besluitvorming en UvA-brede activiteiten bij elkaar gebracht. Dit maakt dat collega's met verschillende expertises nauw met elkaar samenwerken. Die integrale aanpak is kenmerkend voor de samenwerking binnen de Bestuursstaf en daar zijn we trots op. Vanzelfsprekend wordt er ook nauw samengewerkt met faculteiten, diensten en externe partijen. Op dit moment wordt een traject binnen de Bestuursstaf afgerond om de organisatie door te ontwikkelen met als belangrijkste doelen verheldering van de organisatie en versterking van de onderlinge samenwerking.

De functie van Regisseur Onderwijslogistiek is ondergebracht bij de afdeling Informatiemanagement. Deze afdeling bestaat uit een klein team van beleidsmedewerkers die de UvA helpen om de kansen van digitalisering beter te benutten. Het is de neutrale thuisbasis voor de Regisseur Onderwijslogistiek.

Het aanstellen van een Regisseur Onderwijslogistiek, voor de periode van twee jaar, is onderdeel van een implementatietraject voor samenwerking en regie in de onderwijslogistiek in de periode tot december 2024. Na deze twee jaar wordt een eventuele voorzetting van deze positie evenals opzet ervan en de plaatsing binnen de Bestuursstaf opnieuw bezien.

Werkzaamheden

Via het programma Onderwijslogistiek (POL) heeft de UvA de afgelopen drie jaar gewerkt aan verbeteringen in systemen en processen, met als doel de onderwijslogistieke voorzieningen voor studenten met name sterk te verbeteren. Om de resultaten uit dit programma door te ontwikkelen en beheren is ook een passende regiestructuur (governance) uitgewerkt. De leidende gedachte hierachter is dat alle onderwijslogistieke processen en systemen als een keten aan elkaar verbonden zijn en ook het beste als keten kunnen worden aangestuurd. De keten is beschreven in acht verschillende clusters van processen en systemen in de onderwijslogistiek. Deze clusters werken nauw samen en binnen de clusters is een duidelijke taak- en verantwoordelijkhedenscheiding aangebracht, ook ten aanzien van cluster-overstijgende thema's en samenwerking. Voor elke cluster wordt een regisseur aangesteld. De cluster regisseurs zijn het aanspreekpunt voor de organisatie ten aanzien van hun cluster.

De regisseur onderwijslogistiek heeft een sterk verbindende en coördinerende rol en fungeert als het aanspreekpunt ten aanzien van het onderwijslogistieke domein van de UvA. De regisseur ziet er op toe dat structureel jaarlijks aan de hand van een jaarplan en PDCA-cyclus wordt vastgesteld welke koers het domein onderwijslogistiek volgt, en welke planning en (ontwikkel) activiteiten daaruit voortvloeien. Daarnaast stuurt de regisseur onderwijslogistiek de clusters en clusterregisseurs inhoudelijk aan en stuurt bij indien nodig.

De regisseur overziet de gehele onderwijslogistieke keten van de UvA en kan vanuit een regie-bril interveniëren in suboptimale processen. Interventies kunnen bestaan uit het initiëren van een vernieuwingsproject of procesaanpassing en het organiseren van besluitvorming ten aanzien van onderwijslogistieke vraagstukken.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • max. 38 uur per week
 • €5784—€8087 per maand
 • Universitair
 • 11049

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Spui 21, 1012WX, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou