Senior HR-adviseur Geesteswetenschappen (0,8 - 1,0 fte)

Senior HR-adviseur Geesteswetenschappen (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
11 jan 30 jan Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ons hr-team is op zoek naar een Senior HR-Adviseur, die met zijn/haar gekwalificeerde vakkundigheid en sociale competenties ons ambitieuze team komt verrijken.

Functieomschrijving

 • Je werkt samen met hr-collega’s van andere faculteiten/diensten aan totstandkoming en uitvoering van hr-beleid.
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) bestuurders en (wetenschappelijk) leidinggevenden over hr-beleid, de strategische inzet en/of de toepassing van hr-instrumenten en wet- en regelgeving.
 • Je bent betrokken bij individuele casuïstiek en andere personele vraagstukken.
 • Je ondersteunt bij thema’s als strategische personeelsplanning, talentmanagement/duurzame inzetbaarheid en je neemt deel aan hr (-gerelateerde) projecten binnen de faculteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere hr-beleidsthema’s binnen de faculteit.
 • Je maakt een vlotte vertaalslag van universitair hr-beleid naar faculteitsniveau.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Jij bent een adviseur met ruime ervaring in- en passie voor het hr-vak. Je voelt je thuis in de academische wereld en je kunt je goed verplaatsen in wetenschappers en degenen die hen ondersteunen. Je werkt vanuit verbinding en je durft ook de kritische spiegel van je ‘klanten’ te zijn. Je draagt eraan bij dat ieder perspectief gezien en gehoord wordt en je komt ook zelf met vernieuwende perspectieven en ideeën. De combinatie van interessante hr-opgaven en het samenwerken in een open en gedreven, maar soms ook complexe en politieke omgeving maken deze rol voor jou extra interessant.

Je hebt een professionele visie op alle facetten van het hr-vak en je bent een gelijkwaardige en krachtige sparringpartner voor je klanten.  Je ondersteunt je klanten niet alleen met advies, maar ook met concrete acties en resultaten. Naast de dagelijkse hr-adviespraktijk binnen de faculteit vervul je een rol bij belangrijke strategische opgaven zoals: diversiteit en inclusie, erkennen en waarderen en binden en boeien. Je bent enthousiast en gedreven en kunt dit in de dagelijkse praktijk ook goed combineren met een gezonde dosis humor en relativering.

Expertise en ervaring:
 • Afgeronde relevante hbo- of academische opleiding;
 • Aantoonbare hr-ervaring;
 • Affiniteit met de academische wereld;
 • Op de hoogte van actuele hr-ontwikkelingen en ervaring met het verbeteren van hr-processen;
Verdere persoonlijkheidskenmerken:
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je brengt overzicht en structuur.
 • Je creëert snel draagvlak.
 • Je bent communicatief sterk (ook in het Engels).
 • Je denkt in mogelijkheden.
 • Je bent integer en transparant.
 • Je bent daadkrachtig en in staat te relativeren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,8 - 1,0 fte) voor de duur van een jaar met – bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.  Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - € 3.974,- en maximaal € 5.439,- (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 7.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Onze hr-afdeling bestaat uit een professioneel, enthousiast en hecht team, waarin met een grote mate van zelfstandigheid nauw wordt samengewerkt. De afdeling staat, in verbinding met een aantal strategische opgaven van de gehele faculteit (zie hieronder), voor een interessante opgave op een aantal beleidsterreinen. Daarnaast kunnen ook onderwerpen als de professionalisering van SPP, sociale veiligheid, bevorderingsbeleid en werkdruk worden genoemd.

Enkele belangrijke strategische opgaven:
 • Erkennen & Waarderen |  Erkennen en waarderen is een initiatief van verschillende instellingen in Nederland en heeft als doel om carrièrepaden in de academische wereld te diversifiëren, meer nadruk te leggen op kwaliteit dan op kwantiteit bij de beoordeling van de academische prestaties, te erkennen dat veel van ons werk in teamverband plaatsvindt en om leiderschap en open wetenschap te stimuleren. De praktische uitwerking hiervan voor zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel zal in 2023 verder ter hand worden genomen.
 • Diversiteit & Inclusie | Bij Geesteswetenschappen willen wij dat iedereen zich thuis voelt en vinden we dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om zich te ontplooien, ongeacht gender, seksualiteit, sekse, religie, ras/etniciteit, geaardheid, culturele achtergrond, nationaliteit, neurotype of lichamelijke beperking. We streven naar een veilige omgeving waarin we verschillen waarderen en benutten, creativiteit, innovatie en talentontwikkeling maximaal mogelijk maken. We vinden dat diversiteit onder medewerkers en studenten van toegevoegde waarde is voor onze faculteit: het verrijkt het debat in ons onderwijs, het verbetert ons onderzoek, het versterkt onze teams, en het leidt tot meer begrip van en voor de verscheidenheid in onze samenleving.
 • Binden & Boeien | Als universiteit werken we samen aan een betere wereld. We willen een substantiële bijdrage leveren aan de samenleving, nu en in de toekomst. Dat is een bijzondere missie die vraagt om professionals binnen zowel ondersteuning als wetenschappelijk personeel die zich met hoofd en hart verbinden aan onze organisatie. De krapte op de arbeidsmarkt en onze missie als organisatie vragen van ons dat we zorgdragen voor een werkklimaat waarin mensen met plezier werken, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich echt verbonden voelen met onze organisatie.

Tot slot:
De kernwaarden van de faculteit zijn professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbinding en veiligheid. De kernwaarden gelden voor iedereen. We houden deze waarden in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen hoog.

Specificaties

 • HRM
 • Taal en cultuur
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • HBO
 • 1203420

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Trans 10, 3512 JK, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou