Programmaleider WR-thema 'Food Security and Valuing Water'

Programmaleider WR-thema 'Food Security and Valuing Water'

Geplaatst Deadline Locatie
19 jan 29 jan Wageningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur is op zoek naar een enthousiaste, ervaren kandidaat met inhoudelijke visie op het thema 'Food Security and Valuing Water', die een WR-brede strategie voor dit thema in afstemming met de andere programmaleiders verder vormgeeft, voortbouwend op de lopende onderzoeksprogramma's (het programma voor de jaren 2023-2024 is reeds opgesteld en goedgekeurd). In de gezamenlijke programma's komt de kennisontwikkelstrategie van WR tot uitdrukking.

Van de Programmaleider wordt verwacht dat deze een prominente rol speelt in met name de interne maar ook de externe profilering van thema 'Food Security and Valuing Water' in nauwe afstemming met senior onderzoekers/managers in de instituten en in de leerstoelgroepen/Graduate Schools. Zij zijn op hun domein vanuit de kennisbasis de primaire vertegenwoordiger van WUR.
Belangrijke taken van de Programmaleider zijn:
 • Leidinggeven aan de inhoudelijke vormgeving en uitvoering van een WR-brede investeringsstrategie op het betreffende KB-thema, met daarin ook aandacht voor valorisatie (ter ondersteuning van het business development binnen WUR);
 • Aansturen, monitoren en evalueren van de projecten in het programma en zorgen voor de adequate / optimale investering van de toegewezen middelen;
 • Bevorderen van de vernieuwing van de kennisbasis van Wageningen Research in multidisciplinair verband, ook gebruik makend van de kracht van Wageningen University en externe partners;
 • Het vormen en uitbouwen van een stevig netwerk binnen de organisatie, waarin de juiste inhoudelijke expertise, business- en marktkennis en specifieke kracht van de verschillende Sciences Groups (WR én WU) en de verschillende instrumenten (WOT, BO, Topsectoren en contract research) verbonden worden. Het verder vergroten van de betrokkenheid van WU bij het programma (bijvoorbeeld in de vorm van inzet van MSc- en PhD-studenten bij de projecten) heeft de komende periode bijzondere aandacht. Dit netwerk vormt de basis voor een sterk programma met het beste dat Wageningen te bieden heeft;
 • Brede interne verspreiding van de resultaten van het programma opdat deze beschikbaar zijn voor een zo breed mogelijke relevante doelgroep van onze onderzoekers (WR én WU);
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een relevant netwerk met overheid, bedrijven en belangenorganisaties. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de Nederlandse Ministeries, Topsectoren, EU en de Wereldbank.
De KB-Programmaleiders opereren voor WR (en daarmee WUR) als geheel, hebben een WUR breed mandaat en zijn daarom niet ondergebracht bij een van de Sciences Groups, maar hebben hun 'thuisbasis' binnen de afdeling Corporate Strategy & Accounts (CSA). Vanuit deze afdeling is de benodigde ondersteuning georganiseerd.

Programmaleiders hebben een eigen mandaat en van daaruit frequent overleg en afstemming met Algemeen Directeuren, Business Unit Managers en Directeuren Graduate Schools, zodat gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke koers. De Programmaleiders leggen hun programma's ter beoordeling voor aan de Concernraad. Gezien het brede strategisch belang van de programma's voor de organisatie voert de Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de programmaleiders.

Specificaties

Wageningen University & Research

Functie-eisen

 • Om zowel intern als extern een gezaghebbende rol te kunnen spelen, moet de Programmaleider het thema 'Food Security and Valuing Water' goed kunnen overzien en in staat zijn sturing te geven aan de ontwikkeling en uitvoering ervan.
 • Domein- en marktkennis, programmamanagementvaardigheden en bestuurlijke ervaring zijn hiervoor noodzakelijk.
 • Kandidaten moeten in staat zijn invloed uit te oefenen en resultaat te boeken op basis van inhoudelijk gezag, overtuigingskracht, enthousiasme, daadkracht en commitment.
 • Interpersoonlijke en communicatieve kwaliteiten zijn daarom cruciaal, evenals organisatiesensitiviteit, tact, samenbindend leiderschap en doorzettingskracht.
 • Het is ook belangrijk dat kandidaten een goede externe oriëntatie hebben en een goede antenne voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Als het gaat om arbeidsvoorwaarden zit je goed bij Wageningen University & Research. Highlights uit onze CAO zijn bijvoorbeeld:
 • werktijden die in overleg kunnen worden vastgesteld, zodat een optimale balans tussen werk en privé mogelijk is;
 • de mogelijkheid om door meer te werken, maximaal 40 uur per week, extra compensatie uren op te bouwen;
 • sabbatical leave, studieverlof en deels betaald ouderschapverlof;
 • er is veel aandacht voor vitaliteit en je kan, tegen een aantrekkelijk tarief, gebruik maken van de op de campus aanwezige sportfaciliteiten;
 • een structurele eindejaarsuitkering van 4%;
 • uitstekende pensioenregeling via ABP
Bij deze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden hoort natuurlijk ook een passend salaris. Wij bieden afhankelijk van je ervaring, een marktconform salaris van minimaal € 5.250 tot maximaal € 7.728 bij een volledige werkweek van 36 uur conform CAO Wageningen Research (schaal 14). We werven tegelijkertijd intern als extern. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor.

De programmaleider wordt benoemd voor een periode tot 1 januari 2025 (resterende looptijd programma) door de Raad van Bestuur. In het laatste jaar van de benoemingsperiode zal in overleg gekeken worden naar volgende loopbaanstappen. Het gaat om een dienstverband van 0,8fte.

Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving, wij bieden uitstekende opleidingsmogelijkheden. Je krijgt bij ons een veelzijdige baan in een internationale omgeving met een plezierige en open werksfeer.

Werkgever

Wageningen University & Research

De missie van Wageningen University & Research is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 7.200 medewerkers (6.400 fte) en 13.200 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Deze punten geven onze medewerkers aan als goede redenen om te komen werken bij WUR: : lees de 6 redenen om te komen werken bij WUR

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk wel.

Onderzoekprogrammering bij Wageningen Research
Het Strategisch Plan van Wageningen University & Research "Finding answers together" beslaat de periode 2019 tot en met 2024. In deze periode wordt de ontwikkeling van nieuwe kennis bij Wageningen Research georganiseerd in vijf programma's, gevoed door de strategische Kennisbasis-middelen (KB) van het ministerie van LNV. Deze programma's staan voor de inhoudelijke ambities van Wageningen Research en zijn afgestemd op de agenda's van het ministerie van LNV en andere ministeries, de topsectoren, de Sustainable Development Goals en de Europese agenda.

De programma's betreffen de volgende thema's:
A. Circular and Climate-Neutral Society (CCNS)
B. Food Security and Valuing Water (FSVW)
C. Nature Inclusive Transitions (NIT)
D. Safe and Healthy Food Systems (SHFS)
E. Data-Driven and High-Tech (DDHT)

Per thema wordt jaarlijks een onderzoeksprogramma vastgesteld over de Sciences Groups heen. Een programma bestaat dus uit projecten die in de verschillende instituten van Wageningen Research worden uitgevoerd.

De 5 programma's hebben tezamen een omvang van ca. € 33 mln. Elk programma wordt geleid door een Programmaleider die verantwoordelijk is voor de visie- en strategievorming, inhoudelijke programmering, interne en externe positionering en profilering en de aansturing van de uitvoering van de programma's. Vanwege het vertrek van de programmaleider 'Food Security and Valuing Water' is er hier een vacature ontstaan.

Specificaties

 • Management
 • Landbouw
 • max. 32 uur per week
 • Universitair
 • P1145095-1

Werkgever

Wageningen University & Research

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Droevendaalsesteeg, 6708 PB, Wageningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou