Hoogleraar Orthopedagogiek van Onderwijsleerproblemen

Hoogleraar Orthopedagogiek van Onderwijsleerproblemen

Geplaatst Deadline Locatie
19 jan 12 feb Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam zoekt een hoogleraar Basisvaardigheden en onderwijsleerproblemen. De hoogleraar gaat leiding geven aan een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar de ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs, met veel aandacht voor leerlingen met speciale zorgbehoeften. De nadruk ligt op het verwerven van fundamentele kennis over processen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen met speciale zorgbehoeften en op methoden om deze processen via instructie en de sociale vaardigheden van de leerkracht te beïnvloeden. Een deel van het onderzoek is gericht op de verwerving van schoolse basisvaardigheden in het primair (speciaal) onderwijs (lezen, spellen, rekenen); een ander deel op de motivationele, emotionele en sociale processen, die onlosmakelijk met leren verbonden zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de etiologie, diagnostiek en behandeling van leerstoornissen en sociaal-emotionele problemen. De leeropdracht van de hoogleraar zal zich toespitsen op het onderzoek naar en onderwijs over de verwerving van schoolse en sociaal-emotionele basisvaardigheden en problemen daarbij. De groep participeert in de bachelor en masteropleiding (Ortho)pedagogiek, de Universitaire PABO van Amsterdam (UPvA) en de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO).

Wat gaat u doen?

De hoogleraar geeft leiding aan het hierboven beschreven onderzoeksprogramma en participeert in onderwijs en onderzoek op het gebied van de verwerving van schoolse basisvaardigheden (lezen, spellen, rekenen), alsmede de ontwikkeling van sociaal-emotionele basisvaardigheden en van onderwijsleerproblemen op deze gebieden bij leerlingen met speciale zorgbehoeften.

Onderzoek. De hoogleraar verricht onderzoek naar de verwerving van schoolse basisvaardigheden, alsmede de ontwikkeling van sociaal-emotionele basisvaardigheden en onderwijsleerproblemen bij leerlingen met speciale zorgbehoeften. De hoogleraar spant zich in voor acquisitie van onderzoeksgelden en draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding van promovendi op het terrein van het onderzoeksprogramma. De hoogleraar is nauw betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

Onderwijs. De hoogleraar participeert in het onderwijs van de opleidingen van het College en de Graduate School of Child Development and Education, met name de bachelor en masteropleiding (Ortho)pedagogiek, de Universitaire PABO van Amsterdam (UPvA) en de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO). De hoogleraar verzorgt, ontwikkelt en coördineert daarbij (vooral) onderwijs op het terrein van de leerstoel.

Management. De hoogleraar geeft leiding aan een onderzoeksprogramma op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs en de onderwijsleerproblemen die zich bij de verwerving van cognitieve en sociaal-emotionele basisvaardigheden kunnen voordoen bij leerlingen met speciale zorgbehoeften. De hoogleraar is verantwoordelijk voor het management van zijn of haar onderzoeksgroep en neemt deel aan de managementtaken van de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen en de daarbij behorende instituten.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

De hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:
 • Gepromoveerd in de (ortho)pedagogiek, (ontwikkelings/onderwijs)psychologie, onderwijswetenschappen of een aanverwant wetenschapsgebied;
 • Brede en aantoonbare expertise op het leerstoeldomein;
 • Een visie op onderzoek naar de verwerving van basisvaardigheden en leerproblemen, en de hulp aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften;
 • Zeer goede onderzoekskwaliteiten, onder meer blijkend uit wetenschappelijke artikelen en andere publicaties;
 • Gebleken bekwaamheid in het verwerven van externe financiering voor onderzoek;
 • Geïnteresseerd in valorisatie van onderwijsonderzoek, blijkend uit concrete producten en publicaties;
 • Goede coachende vaardigheden blijkend uit succesvolle begeleiding van promovendi;
 • Goede didactische kwaliteiten en ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs; in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
 • Actieve participatie in professionele netwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een fulltime dienstverband voor 38 uur per week. Het UFO-profiel Hoogleraar is van toepassing.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €6.099 - €8.881 bruto per maand op basis van volledige werktijd (38 uur per week), volgens salarisschaal H2. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

Binnen de Universiteit van Amsterdam is de leerstoel 'Orthopedagogiek van onderwijsleerproblemen' gepositioneerd binnen het onderzoeksprogramma 'Education' van de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). De hoogleraar zal nauw samenwerken met het overkoepelende onderzoeksprogramma van de pedagogische wetenschappen, 'Child Development'.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier leest u meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €6099—€8881 per maand
 • Gepromoveerd
 • 11114

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou