Management/office-assistent Ondernemingsraad/Studentenraad (OR/SR)

Management/office-assistent Ondernemingsraad/Studentenraad (OR/SR)

Geplaatst Deadline Locatie
25 jan 8 feb Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als management/office-assistent OR/SR ondersteun je de ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad/studentenraad. Tot de taken behoren o.a. het voorbereiden en organiseren van de diverse vergaderingen zoals het uitwerken van de concept agenda, het completeren van de vergaderstukken, het notuleren van vergaderingen en de uitwerking hiervan. Tevens bewaak je mede de voortgang van de uit de diverse vergaderingen en overlegsituaties vastgestelde actiepunten. Je behandelt de inkomende en uitgaande post, verzorgt zelfstandig diverse correspondentie, houdt het archief bij en zorgt voor de verwerking van de OR/SR-informatie op o.a. inter-/intranet. Je fungeert als aanspreekpunt voor OR- en SR-leden, handelt interne en externe telefoongesprekken zelfstandig af of draagt zorg voor een adequate doorverwijzing. Tot de meer incidentele taken behoren de organisatie van de scholingsactiviteiten voor de beide raden en het verlenen van assistentie aan het Stembureau bij de tweejaarlijks terugkomende verkiezingen voor OR en SR.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Een relevante secretariële opleiding op mbo-niveau. Secretariële werkervaring, bij voorkeur in een soortgelijke functie. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en weet zelfstandig invulling te geven aan de functie. Je hebt een dienstverlenende flexibele werkhouding en weet uiteraard op een correcte wijze met vertrouwelijke informatie om te gaan. Je bent  bereid om regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten elders in het land bij te wonen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 1 jaar, met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld. Inschaling vindt plaats in salarisschaal 7 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 3.336 per maand bij een volledig dienstverband. Afhankelijk van opleiding en werkervaring is plaatsing in een aanloopschaal mogelijk.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Bureau van de universiteit

Het Bureau van de universiteit richt zich op de organisatie en inrichting van bestuurlijke processen binnen de OU en draagt zorg voor beleidsmatige, ambtelijke en secretariële ondersteuning van de Raad van toezicht, het College van bestuur en andere gremia, zoals het overleg van College van bestuur met het management van de OU. Daarnaast adviseert het Bureau van de universiteit het College van bestuur en andere interne stakeholders over relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het hoger onderwijs. Het Bureau van de universiteit neemt deel aan instellingsbrede programma’s en projecten. Andere taakgebieden zijn woordvoering en corporate communicatie en de ambtelijke en secretariële ondersteuning van de centrale medezeggenschapsorganen en van het Lokaal overleg.
Werken bij het Bureau van de universiteit betekent werken in een professionele omgeving met een open werksfeer, binnen een team dat in totaal uit 13 personen bestaat.
 

Specificaties

  • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
  • max. 30.2 uur per week
  • MBO
  • AC/BU/23014

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou