Universitair Docent Mental Disorders (0,8 - 1,0 fte)

Universitair Docent Mental Disorders (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
22 feb 12 mei Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor de positie van universitair docent ter versterking van ons interdisciplinair onderzoeksteam met de focus op het thema Mental Disorders.

Functieomschrijving

Interdisciplinair onderzoeksteam Mental Disorders
De zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen staat onder enorme druk, wat zorgt voor onnodig lijden en beperkingen in (sociale) participatie. Dit is met name relevant voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, die vaker terugvallen en daardoor vaker gebruik maken van de al beperkte zorg. Tilburg University wil investeren in onderzoek naar preventie en interventie met een life-course perspectief. Daarom investeert onze faculteit in het onderzoeksthema Mental Disorders.

 

Voor de verdere versterking hiervan zoeken we een Universitair Docent, die zal worden ingebed in het departement Tranzo. Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, heeft als missie om wetenschap en praktijk te verbinden. Door in co-creatie samen met structurele samenwerkingspartners (o.a. GGZ instellingen, Trimbos-instituut, hogescholen) te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling wordt beoogd het evidence-based werken te bevorderen.

 

Binnen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University streven we ernaar om de vakkennis, ervaring en gerelateerde onderzoeksnetwerken van de onderzoeksgroepen te verbinden in nauwe samenwerking met het Herbert Simon Research Institute van TSB om interdisciplinaire kennis te verkrijgen die het begrip van het welzijn van individuen, teams, organisaties en de samenleving en hun vermogen om zich aan te passen aan een dynamische leef- en werkomgeving zal vergroten. Ons interdisciplinair onderzoek richt zich op actuele thema’s die behoefte hebben aan zowel fundamenteel als toegepast interdisciplinair onderzoek en combineert kennis en inzichten uit een selectieve groep van disciplines: cognitieve en neuropsychologie, ontwikkelings- en forensische psychologie, medische en klinische psychologie, sociale psychologie, gezondheidswetenschappen, human resources management, organisatie & management, sociologie, methodologie en statistiek en data science.

 

Functie-omschrijving
Als universitair docent ontwikkelt u uw eigen onderzoeksideeën en -activiteiten, passend binnen het thema Mental Disorders. Samen met de teamleden die aan hetzelfde onderzoeksthema werken, bepalen jullie het gezamenlijke onderzoeksprogramma en ontwikkelen jullie een netwerk binnen en buiten de faculteit en universiteit (team science).

 

Het verzorgen van onderwijstaken, -ontwikkeling en -coördinatie maakt deel uit van het takenpakket. Denk hierbij aan taken als het verzorgen van onderwijs binnen bestaande mastertracks (Health, Wellbeing and Society), thesisbegeleiding en het bevorderen, verkennen en ontwikkelen van nieuw onderwijsaanbod. Momenteel wordt een mastertrack Social Work ontwikkeld. U bent deel van het onderwijsteam binnen Tranzo. Uw onderwijstaken voert u uit in overleg met de departementsvoorzitter.

 

Takenpakket
De functie omvat 50% onderzoek en 50% onderwijs.
Tot de kerntaken behoren:

 • Zelfstandig ontplooien van onderzoeksactiviteiten als teamlid van het multidisciplinair facultaire onderzoeksteam op het terrein van Mental Disorders, waarbij het onderzoek wetenschappelijk vooraanstaand en innovatief te noemen is, met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Publiceren van de onderzoeksresultaten in kwalitatief hoogstaande (wetenschappelijke) tijdschriften en vakbladen, nationaal en internationaal.
 • Supervisie van onderzoeksassistenten, promovendi, en (junior of postdoc) onderzoekers, en initiëren en het leveren van een bijdrage aan het verwerven van onderzoeksfinanciering.
 • Bijdragen aan het onderwijs, met bijvoorbeeld inzet als cursuscoördinator, docent van hoor- en werkcolleges, als (mede-)ontwikkelaar van cursussen en nieuw onderwijsaanbod, en als masterthesis begeleider.
 • Participeren in de managementtaken van het departement en in commissies van de faculteit.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Gepromoveerd in de sociale wetenschappen en/of gezondheidswetenschappen. De kwaliteit van de kandidaat blijkt onder meer uit een kwalitatief hoogstaand proefschrift en uit publicaties in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.
 • Affiniteit met interdisciplinair én maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek.
 • Aantoonbare wetenschappelijke integriteit en ervaring met open science.
 • Ervaring en affiniteit met academisch onderwijs verzorgen. Het hebben van een BKO, of het voornemen dit op korte termijn te behalen, strekt tot aanbeveling.
 • Collegiaal, werkt graag in teamverband en levert een bijdrage aan een open en inclusieve werksfeer.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing Engelse taal (CEFR: C2 level).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden met uitzicht onbepaalde tijd.

Het is een vacature, met eerst een tijdelijke aanstelling voor 18 maanden bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University, die bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband.

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een dienstverband volgens het UFO-profiel (universiteit functie ordenen) Universitair Docent, met een inschaling tussen de €3.974 en €6.181 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling (schaal 11-12).

Afdeling

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-being en People, Work & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

 

Tranzo
Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling wordt beoogd het evidence-based werken te bevorderen. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (als zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de burger of patiënt (de vraagzijde).

Voor verschillende expertise-gebieden zijn academische werkplaatsen (AWs) opgericht. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden met praktijkorganisaties, waarbij onderzoeksthema’s als kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg centraal staan. De UD sluit binnen Tranzo aan bij een of meer AWs. Het meest passend voor het thema Mental Disorders zijn de AWs Geestdrift en Technological and Social Innovation for Mental Health (IMH). Onderzoeksthema’s die binnen de AW Geestdrift aan bod komen: het verbeteren van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen, zoals nagaan hoe het eigen inzicht in de behoeften van cliënten kan worden vergroot; de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies; het beleid binnen de geestelijke gezondheidszorg; herstel en rehabilitatie, ouderenpsychiatrie, somatische en symptoom-stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en autisme, forensische geestelijke gezondheidszorg, antisociaal gedrag en stigmatisering. Bij de AW IMH staan drie onderzoeksthema’s centraal: 1) transities in de mentale gezondheidszorg, 2) gezonde omgeving en 3) gepersonaliseerde mentale gezondheid.
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • Universitair
 • 21367

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou