Hoofd Vervolgopleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts (SGBO)

Hoofd Vervolgopleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts (SGBO)

Geplaatst Deadline Locatie
24 feb 19 mrt Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Vanwege pensionering van het hoofd van de SGBO, de Nijmeegse vervolgopleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts, zoeken wij een opvolger. Wil jij leidinggeven aan de docenten en andere medewerkers die de opleiding vorm geven? Dan maken we graag kennis met je.

Als hoofd SGBO ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en continue vernieuwing van het onderwijs. Dit vraagt om een strategische visie, ook op langere termijn. Je draagt verantwoordelijkheid voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden. Van belang hierbij is dat de opleidingskosten worden gedragen door de werkgevers in de sector. Dit vraagt om een zakelijke instelling en netwerkvaardigheden.

Je onderhoudt contact met aios en praktijkopleiders en met de organisaties waar zij werken zoals arbodiensten en UWV. Ook is er geregeld contact met actoren die toezien op de kwaliteit van de opleiding: NVAB, NVVG/GAV, COC en RGS.

Als hoofd SGBO ben je lid van het managementteam van de unit en word je aangestuurd door het hoofd van de unit Eerstelijnsvervolgopleidingen.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Een strategische visie ontwikkelen en deze vertalen in beleid.
 • Leidinggeven aan het coördinatieteam en aan de medewerkers van de SGBO.
 • Verantwoordelijk voor het plannen en verdelen van de werkzaamheden en het bewaken van de voortgang en de kwaliteit.
 • Zorgdragen voor de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, rekening houdend met het Kaderbesluit en verdere relevante regelgeving, en met de wensen, voorkeuren en belangen van aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.
 • Zorgdragen voor de evaluatie van het onderwijs en voor docent­professionalisering.
 • Verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en de visitatie van de opleiding.
 • Netwerkcontacten met belangrijke stakeholders zoals aios, praktijkopleiders, arbodiensten, UWV, NVAB, NVVG/GAV en RGS onderhouden.
 • Informeren en verantwoording afleggen aan het Hoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen.
 • Bijdragen aan het landelijk beleid betreffende het opleiden in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.
 • Geregeld overleggen met de aios-raad, onderwijscommissie en examencommissie en hun adviezen mee wegen bij de ontwikkeling van het opleidingsbeleid.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Als hoofd SGBO zorg je voor een veilig en uitdagend leer- en opleidingsklimaat. Je toont verbindend leiderschap en weet een gestaag groeiend team aan te sturen en te inspireren. Je daagt je medewerkers uit en luistert naar hun suggesties en kritiek, zodat jullie gezamenlijk tot de beste resultaten kunnen komen.

Daarnaast heb/ben je:
 • De opleiding tot bedrijfsarts of verzekeringsarts gevolgd.
 • Tenminste 5 jaar geregistreerd als bedrijfsarts of verzekeringsarts in het specialistenregister van de RGS.
 • Een afgeronde PhD of aantoonbare interesse in wetenschappelijk onderzoek.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als praktiserend bedrijfsarts of verzekeringsarts, aangevuld met minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende op tactisch/strategisch niveau.
 • Werkervaring als docent en in het coördineren van onderwijs.
 • Affiniteit met het opleiden van medische professionals.
 • Een breed professioneel netwerk en je bent vaardig in relatiebeheer.
Verdere belangrijke kwaliteiten: zelfstandig, initiatiefrijk, enthousiast, integer, planmatig, betrokken, teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op:
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 6.813 en € 8.764 (schaal 15) op basis van een fulltime dienstverband. Eventueel aangevuld met een toelage.
 • Per 1 november 2023 stijgen de lonen met 4%.
 • Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen.
 • Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
 • Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.
Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Werkgever

Radboudumc

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde vormt de verbindende partner in regionale en nationale transmurale zorg. Wij streven naar goede, toegankelijke en samenhangende zorg en preventie, zoveel mogelijk in de eigen omgeving: empowerment waar mogelijk, zorg waar nodig. Daarin streven we continu naar initiatief en innovatie. Wereldwijd is de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc één van de meest toonaangevende afdelingen op haar vakgebied.

Wij verrichten, in nauwe samenwerking met ons werkveld, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en geven onderwijs in de academische opleidingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (BMG). Daarnaast leiden wij huisartsen, bedrijfs-en verzekeringsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verslavingsartsen op.

Dit zeer brede spectrum van onderzoek, onderwijs en opleiding biedt medewerkers een uitgelezen mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit continu streven naar verbinding, ook binnen de afdeling zelf, levert naast waardevolle kennis breed opgeleide en bevlogen professionals op. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde richt zich vanuit haar kerntaken onderzoek, onderwijs en opleiding specifiek op persoonsgerichte zorg en communicatie, transmurale en interprofessionele samenwerking, preventie, diversiteit, participatie en kwetsbare groepen.

Voor zowel medewerkers en leidinggevenden staan thema's als vitaliteit, werkplezier, talentontwikkeling, ontmoeting en zichtbaarheid centraal bij het werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Werken bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde betekent werken in een toonaangevende, ambitieuze en prettige omgeving. Samenwerken, talentontwikkeling, excelleren en de menselijke maat zijn bij ons uitgangspunten.

Bij de SGBO, de Nijmeegse vervolgopleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts, werken circa 40 docenten en andere medewerkers. Samen leiden zij ruim 225 artsen op tot geïnspireerde, competente en integere bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, die een sleutelrol vervullen in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde van morgen. De opleiding vertoont een gestage groei.

De SGBO maakt deel uit van de unit Eerstelijnsvervolgopleidingen (EVO) van de afdeling ELG. Hierin is ook de opleiding tot huisarts (VOHA), specialist ouderengeneeskunde (VOSON) en verslavingsarts (NOVA) onder gebracht.

Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega's vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Specificaties

 • Onderwijs; Beleid- en staf; Management
 • Gezondheid
 • max. 36 uur per week
 • €6813—€8764 per maand
 • Universitair
 • 179883-P1171151-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou