PhD student: Leren verbeteren van ondersteuning personen met onbegrepen gedrag.

PhD student: Leren verbeteren van ondersteuning personen met onbegrepen gedrag.

Geplaatst Deadline Locatie
2 mrt 31 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Zou je graag willen promoveren op het gebied van bestuur en organisatie in de gezondheidszorg op een plek waar actuele zorgvraagstukken samenkomen?

Functieomschrijving

Bij de afdeling Healthcare Governance van Erasmus School of Health Policy & Management zijn we op zoek naar een nieuwsgierige en enthousiaste PhD-student die met ons onderzoek wil gaan doen naar taaie maatschappelijke zorgvraagstukken. Specifiek is het project gericht op de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag: hoe kan deze ondersteuning worden verbeterd en welke rol kunnen reflexieve vormen van leren en sturing hierin spelen?

In de media is veel aandacht voor 'verward gedrag'. Denk bijvoorbeeld aan de schietpartij bij de zorgboerderij in Alblasserdam, de moord op Els Borst en de schreeuwer op de Dam. Achter de noemer verward gedrag, ook wel onbegrepen gedrag genoemd, gaat echter een gevarieerde groep schuil. Het gaat om mensen met hulpvragen als gevolg van een licht verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie, die betrekking kunnen hebben op het ontbreken van een stabiele woonsituatie, dagelijkse structuur, goede relaties en deelname aan de maatschappij via werk of onderwijs. Mensen met onbegrepen gedrag belanden door een combinatie van problemen op verschillende leefgebieden in de zorg en ondersteuning vaak tussen wal en schip. Dit kan leiden tot het verliezen van grip op het leven en (ervaren) overlast en onveiligheid. Het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met onbegrepen gedrag kan gezien worden als taai vraagstuk. Het gaat om veelzijdige problematiek, waar veel instanties bij betrokken zijn die op verschillende manieren mensen met onbegrepen gedrag benaderen.

Meer informatie over ons onderzoek naar onbegrepen gedrag is te vinden op: https://www.eur.nl/en/eshpm/research/research-groups/health-care-governance/projects/disoriented-behavior

Functie-omschrijving
De ondersteuning voor personen met onbegrepen gedrag vraagt om een persoonsgerichte hulpverlening waarbij verkokering in taken en verantwoordelijkheden van betrokken organisaties zo min mogelijk merkbaar zijn voor de betrokkenen zelf. In het subsidieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw wordt invulling gegeven aan deze integrale, persoonsgerichte samenwerking door het opzetten van regionale domein-overstijgende netwerken. Dat is vaak pionierswerk waarbij behoefte is aan ondersteuning, verbinding en inzicht in de overstijgende lessen en effecten.

Om deze netwerken te ondersteunen is een samenwerkingsproject opgezet tussen Erasmus School of Health Policy and Management, Phrenos, het Verwey-Jonker Instituut, MIND en CCE. Het doel van dit project is het opzetten van een landelijk dekkend lerend systeem waarbij netwerken op casus, regionaal, bovenregionaal én landelijk niveau worden begeleid bij hun leer- en verbeterprocessen. Als onderzoeker volg je de komende jaren de leer- en verbeterprocessen van de professional in de wijk tot de beleidsmaker bij het Rijk. Dat doe je onder andere door middel van observaties en interviews.

Als PhD maak je onderdeel uit van een team onderzoekers en heb je geregeld contact met beleidsmakers, bestuurders, ervaringsdeskundigen en professionals om inzichten uit het onderzoek te delen en lessen te trekken voor praktijk en beleid. Op basis van de verkregen inzichten, literatuur en theorie schrijf je een proefschrift.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een masteropleiding in de gezondheidswetenschappen, sociologie, bestuurs- en organisatiewetenschappen of een andere vergelijkbare masteropleiding en hebt een affiniteit met complexe zorgvraagstukken
 • Je hebt een goede beheersing van kwalitatieve, etnografische, onderzoeksmethoden (en bij voorkeur ervaring met kwantitatief onderzoek) en uitstekende analytische vaardigheden
 • Je beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en bent in staat om in het Engels op academische niveau te communiceren en schrijven
 • Je kan jezelf flexibel opstellen en hebt sensitiviteit voor relationele processen waardoor je in staat bent om op verschillende niveaus met een grote diversiteit aan mensen gesprek te gaan
 • Daarnaast ben je een teamspeler die graag een bijdrage levert aan het gezamenlijk exploreren van een onderzoeksthema
Als promovendus bij de sectie HCG van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek, maar heb je ook een rol als werkgroep-docent in het aanbieden van onderwijs. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zoals het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak van ongeveer 15% per academisch jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). De functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar. De beoogde startdatum is 1 mei 2023 maar is bespreekbaar. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.541,- waarna het stapsgewijs oploopt tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar.

Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren ongeveer 1600 studenten en werken 200 medewerkers.

Afdeling

De sectie HCG bestaat uit zo'n 50 medewerkers met een diverse achtergrond in de sociale wetenschap­pen, zoals bestuurskunde, organisatiewetenschap, antropologie en wetenschap- & techniekonderzoek. De sectie richt zich op vraagstukken ten aanzien van besturing van en binnnen de gezondheidszorg, waarbij governance als een meerlagige, heterogene en dynamische praktijk wordt geanalyseerd. De sectie heeft een sterke basis in de zorg, mede door haar partnerschappen met sleutelactoren in de zorg, zoals de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), het Nationaal Zorginstituut (ZIN) en de Vereniging van Zorgbestuurders (NVZD). Daarnaast heeft de sectie een sterk internationaal profiel. Medewerkers van de sectie geven les in alle programma's van ESHPM.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • 3511

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou