Promovendus - Gezonde leefstijl en omgeving ten behoeve van verbetering kwaliteit van leven bij dementie, Universiteit Maastricht

Promovendus - Gezonde leefstijl en omgeving ten behoeve van verbetering kwaliteit van leven bij dementie, Universiteit Maastricht

Geplaatst Deadline Locatie
6 mrt 30 mrt Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wat werkt voor wie, wanneer? Het SPREAD+ project is op zoek naar een ambitieuze en gemotiveerde promovendus die zich wil verdiepen in de invloed van leefstijl en omgeving op de kwaliteit van leven bij dementie. Dit is een full-time aanstelling voor vier jaar.

Functieomschrijving

De missie van het consortium SPREAD+ (Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care) is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals. Het doel is een behoeftegestuurde aanpak te hanteren waarbij zowel bestaande als nieuwe psychosociale en technologische innovaties tijdig, effectief en duurzaam worden ingezet in alle fases van het dementieproces.

In de afgelopen decennia zijn er verschillende psychosociale en technologische interventies ontwikkeld voor dementie. Hoewel dit werk tot belangrijke innovaties heeft geleid, is het nog onduidelijk welke interventie voor wie, op welk moment en in welke context geschikt is om een goed leven met dementie optimaal te ondersteunen. Bovendien vinden deze interventies onvoldoende hun weg naar de praktijk.

SPREAD+ heeft daarom de volgende doelstellingen:

 • Aan de hand van een behoefteanalyse kansrijke gepersonaliseerde interventies voor de juiste persoon, op het juiste moment in de juiste context te matchen, voor te bereiden, (verder) te ontwikkelen, op een geharmoniseerde manier te evalueren en te implementeren.
 • Het toepassen van geavanceerde expertise, nieuwe methodologieën en tools om:
      -  De inzet van technologische oplossingen te optimaliseren om                        personalisatie te verbeteren
      -  Inclusiviteit vanuit het perspectief van intersectionaliteit te bereiken
      -  Samenwerkend leren en implementatie te faciliteren
 • Het opzetten van een duurzame infrastructuur om bovenstaande doelen te realiseren en de resultaten op lange termijn te integreren, mede op basis van de betrokkenheid van mensen met dementie, hun primaire mantelzorgers en zorgprofessionals.

Het consortium staat onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg van de Universiteit Maastricht (Prof. dr. Marjolein de Vugt), Radboudumc Alzheimer Centrum/ UKON (Prof. dr. Debby Gerritsen), Universitair Netwerk Ouderenzorg UMC Groningen (Prof. dr. Sytse Zuidema) en Hogeschool Windesheim (dr. ir. Simone de Bruin). Daarnaast maken Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimercentrum Amsterdam, Expertisecentrum Pharos, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en het Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het consortium.

SPREAD+ is het tweede consortium van de Nationale Dementie Strategie. Het ministerie van VWS heeft binnen deze strategie opdracht gegeven om onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaken van dementie, betere diagnostiek, dementie op jonge leeftijd, preventie van dementie en innovatieve behandelingen tegen dementie.

Het SPREAD+ project wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland en Health~Holland. 2 Als PhD student binnen het SPREAD+ project maak je deel uit van een uniek netwerk van junior en senior-onderzoekers, waarbij je innovatieve en intersectorale opleidingskansen krijgt aangeboden (samen met de andere vijf SPREAD+ promovendi).

PhD-project: Werkzaamheden

Dit PhD-project heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals (triade) te vergroten door het verbeteren van leefstijl- en omgevingsfactoren. Er zal vanuit een behoeftegestuurde aanpak inzicht worden verkregen wat er vanuit de verschillende oogpunten van de triade nodig is om een gezonde levensstijl en het gezond bezig zijn met de omgeving te stimuleren. Uitgangspunt is dat een gezonde levensstijl en een gezonde omgeving voor de hele triade zal bijdragen aan de kwaliteit van leven van de persoon met dementie en duurzame informele en professionele zorg.

Tot de werkzaamheden van dit PhD-project behoren:

 1. In kaart brengen van de behoeften en uitdagingen bij zowel mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals met betrekking tot het adopteren van een gezonde levensstijl en een gezonde omgang met de omgeving.
 2. Inzicht krijgen in mogelijk bestaande impactvolle psychosociale en technologische interventies gericht op een gezonde leefstijl en/of gezond milieu.
 3. Inzicht krijgen in leefstijlpatronen en omgevingsfactoren van mensen met dementie en hun mantelzorgers en hun relatie met kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
 4. (Door)ontwikkelen en evalueren van een behoeftegestuurde psychosociale en technologische interventie gericht op een gezonde leefstijl en/of gezond milieu.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Als vooropleiding voor deze functie is een Master vereist in een relevante discipline (bijvoorbeeld in psychologie, gezondheids- of gedragswetenschappen en/of technisch design). We vragen interesse om over disciplines heen te leren en te denken.

We vragen een aantoonbare ervaring in kwantitatieve (zoals statistiek) en kwalitatieve (zoals interviews) onderzoeksmethoden en interesse in dementie, leefstijl en gedragsverandering.

Daarnaast zijn zowel communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht bij zorgprofessionals vanwege het opzetten en uitvoeren van de studie binnen de zorgcontext.

We zoeken iemand die de Nederlandse taal spreekt, of bereid is deze op korte tijd op professioneel niveau te leren spreken.

Een beschrijving van het project is op aanvraag beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling vindt plaats als samenwerking tussen het Alzheimer Centrum Limburg (Universiteit Maastricht), en Hogeschool Windesheim, lectoraat Goed Leven met Dementie.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd.

Het maandsalaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 3.247,- per maand in het 4e jaar, conform het CAO-NU promovendi salaris. In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8% vakantie-uitkering en een 8.3% eindejaarsuitkering van toepassing. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 3

Indiensttreding is per 1 maart 2023.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Voor meer informatie zie: http://www.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • AT2023.15

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou