Senior huisartsonderzoeker zorg mensen met een Verstandelijke Beperking

Senior huisartsonderzoeker zorg mensen met een Verstandelijke Beperking

Geplaatst Deadline Locatie
10 mrt 23 mrt Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Je gaat werken bij de sectie huisartsgeneeskundig onderzoek binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG als senior onderzoeker voor 8 uur per week. Je werkt samen met senior en junior onderzoekers vanuit de psychiatrie en CVBP binnen de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid (VB&GG)

Wat ga je doen als onderzoeker?
Samen met inspirerende en betrokken collega-onderzoekers uit verschillende disciplines werk je in het programmateam van de academische werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid aan onderzoek gericht op het verbeteren van de zorg van mensen met een verstandelijke beperking in de eerste lijn, in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg. Dit doe je door het:
- initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- betrekken van zorgprofessionals, cliënten en vertegenwoordigers bij het onderzoek;
- werven van onderzoeksgelden en fondsen bij (inter)nationale en regionale subsidieverstrekkers;
- begeleiden van junior onderzoekers bij (promotie)onderzoek;
- onderwijs geven aan studenten geneeskunde;
- verspreiden van kennis door publicaties in passende (inter)nationale tijdschriften;
- scholing van professionals en publicaties voor cliënten en vertegenwoordigers;
- bijdragen aan het duurzaam borgen van de vergaarde expertise en kennis;
- meebouwen aan de verdere ontwikkeling van de Academische Werkplaats.

Specificaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Functie-eisen

Jij bent een gepromoveerde huisarts met praktijk- en onderzoekservaring. Je hebt de bereidheid om kennis te verwerven over de problematiek rond (de organisatie van) de geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking in en rond de huisartspraktijk. Jij ziet samenwerking met de cliënt en diens systeem en zorgpartners van nulde tot en met derde lijn als een voorwaarde voor het behalen van resultaten.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een aantrekkelijke functie in een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Je krijgt een arbeidsovereenkomst (8 uur per week) voor de duur van in eerste instantie een jaar. Het salaris bedraagt maximaal € 5.919,- bruto per maand (schaal 11), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, scholings- en ontwikkelmogelijkheden, pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid om met belastingvoordeel verschillende producten en diensten aan te schaffen, zoals een fiets of een sportschoolabonnement. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Afdeling

Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde

Je werkt op de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Het werk vindt plaats binnen de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid.

Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde
De afdeling draagt bij aan wetenschappelijk onderbouwde, toekomstbestendige, passende en persoonsgerichte eerstelijnszorg via onderwijs, onderzoek, opleiding en een academische huisartsenpraktijk. Toekomstbestendig, persoonsgericht en passend zijn daarbij sleutelwoorden. In toenemende mate bieden huisarts en specialisten ouderengeneeskunde zorg aan thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen met vaak complexe problematiek vragen om specifieke kennis. Goede samenwerking tussen verschillende professionals draagt bij aan het streven naar passende zorg op de juiste plaats.

Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid
Bij mensen met een verstandelijke beperking komen psychische aandoeningen vaak voor. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er een tekort aan kennis is om deze groep mensen met vaak complexe problematiek doeltreffende, samenhangende zorg te kunnen bieden. Dat is de reden dat een aantal praktijkinstellingen en wetenschappelijk onderzoekers een samenwerking rond dit onderwerp zijn aangegaan in de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid: het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) /GGZ Drenthe, de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG, en de zorgaanbieders ’s Heerenloo, Vanboeijen en de Trans. Hier staat het ontwikkelen en verspreiden van kennis om diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking met problematiek op het vlak van geestelijke gezondheid te verbeteren centraal. Naastbetrokkenen en mensen met een verstandelijke beperking worden betrokken bij de werkplaats en hun perspectief is daarmee een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van kennis rondom problemen met de geestelijke gezondheid en het aandragen van vragen bij diagnostiek en behandeling. De instellingen werken steeds vaker op consultbasis voor de eerste lijn. Deze samenwerkingsinitiatieven moeten verder ontwikkeld en geëvalueerd worden.

Specificaties

  • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Gezondheid
  • max. 8 uur per week
  • max. €4325 per maand
  • Universitair
  • 230212

Werkgever

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou