Junior onderzoeker

Junior onderzoeker

Geplaatst Deadline Locatie
13 mrt 31 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Junior onderzoeker democratische innovaties in Europa (participatief begroten)
Wil je graag onderzoekservaring opdoen in een universitaire en internationale omgeving? En ben je geïnteresseerd in democratische innovaties? Het departement Bestuurskunde en Sociologie (Erasmus Universiteit Rotterdam) is op zoek naar een junior onderzoeker
voor het EU-gefinancierde onderzoek DEMOTEC naar participatief begroten.

DEMOTEC is een internationaal, door de Europese Unie (Horizon 2020) gefinancierd onderzoek naar participatief begroten. Dit is een democratische innovatie waarin bewoners een mate van zeggenschap krijgen over de besteding van publiek geld voor hun eigen leefomgeving. De vraag is op welke manier participatief begroten kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen burgers en overheid. Het onderzoek bestaat uit een consortium van diverse universiteiten en steden in Europa, waaronder Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Polen, Cyprus en Nederland (Erasmus Universiteit Rotterdam). Het betreft een driejarig onderzoek dat in maart 2024 wordt afgerond.

In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de attitudes van burgers en journalisten in Europese landen ten aanzien van participatief begroten (middels vragenlijsten); ook worden experimenten uitgevoerd om te achterhalen hoe processen van participatief begroten het beste georganiseerd kunnen worden; daarnaast worden lokale overheden geadviseerd over het opzetten van real life processen van participatief begroten. De verantwoordelijkheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het consortium bestaat uit het analyseren van de data van andere partners en deze verwerken in een wetenschappelijk rapport en praktisch handboek.

Functieomschrijving

Wij zoeken een junior onderzoeker die meewerkt aan

 • het uitvoeren van de data-analyse en het schrijven van het rapport en handboek;
 • het afronden van de experimenten in Rotterdam en het verwerken van de data;
 • het maken van een discours analyse van participatief begroten bij de Gemeente Rotterdam;
 • het organiseren van bijeenkomsten om het rapport en handboek te presenteren;
 • de deelname aan halfjaarlijkse consortium-overleggen in één van de deelnemende landen.

De junior onderzoeker werkt samen met een ervaren onderzoeker (projectleider) en een hoogleraar. Als de werklast het toelaat, kan de junior onderzoeker gevraagd om mee te werken aan andere (onderzoeks)activiteiten binnen het departement Bestuurskunde en Sociologie. Dit betreft vooral onderzoekstrajecten vanuit GovLab010 (een samenwerking met de gemeente Rotterdam) en de Erasmus Governance Design Studio.

 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Je bent afgestudeerd in de Bestuurskunde, Sociologie, Politicologie of andere discipline die verwant is aan het beschreven onderzoek;
 • Je hebt aantoonbare kennis van burgerparticipatie;
 • Je hebt ervaring met kwalitatieve (en bij voorkeur ook kwantitatieve) onderzoeksmethoden;
 • Je bent bedreven in het analyseren van data, het schrijven van wetenschappelijke rapporten en het vertalen van de resultaten naar praktische aanbevelingen;
 • Je kunt goed zelfstandig en proactief te werk gaan en hierin zelf de afstemming zoeken met collega’s wanneer dat nodig is;
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is zo snel mogelijk (bij voorkeur half april, uiterlijk 1 mei), en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij Department Of Public Administration and Sociology (DPAS). De functie bedraagt 1 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2960, - en € 4670, - bruto per maand (schaal 10), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €2960—€4670 per maand
 • Universitair
 • ESSB/DPAS/07032023

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou