Promovendus voor het internationaal vergelijkend onderzoeksproject SYNCLUSIVE

Promovendus voor het internationaal vergelijkend onderzoeksproject SYNCLUSIVE

Geplaatst Deadline Locatie
16 mrt 2 apr Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is op zoek naar een Promovendus voor het internationaal vergelijkend onderzoeksproject SYNCLUSIVE (1,0 fte - 40 uur per week) voor het Departement Human Resources Studies, locatie Tilburg.
Duur arbeidsovereenkomst: 1 jaar + verlenging met 3 jaar.

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan het project Synclusive waarbij je een internationaal vergelijkend onderzoek gaat doen naar duurzame inzetbaarheid van praktisch opgeleide werknemers? En wil je samenwerken met onderzoekers uit andere landen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Binnen de samenwerking tussen het departement Human Resource Studies en de academische werkplaats ‘Arbeid en Gezondheid’ van het departement Tranzo zoeken wij een promovendus voor het project ‘SYNCLUSIVE’. Het project wordt uitgevoerd vanuit het departement Human Resource Studies onderdeel van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. In dit project worden in vier landen regionale field labs opgezet om praktisch opgeleide werknemers meer kansen te bieden door te groeien naar een hogere of andere functie. Doordat deze werknemers doorgroeien verwachten we dat mensen die nu langs de kant staan kunnen instromen in de vrijgekomen functies. Het Nederlandse field lab wordt in samenwerkring met de regio Amersfoort opgezet. Daarnaast werk je samen met field labs die worden opgezet in Finland, Bulgarije en Portugal. Ook zijn er onderzoekers uit Engeland, Ierland en Italië betrokken die vooral kijken naar de betekenis van de resultaten voor Europees beleid.

De eerste taak is je middels literatuur- en deskresearch te verdiepen in de onderwerpen rond human capital vraagstukken van praktisch opgeleide werknemers en werkgevers. Vervolgens is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van de functie, waarbij je je focust op het werknemerperspectief en het perspectief van HR- en re-integratieprofessionals. Resultaten worden gepresenteerd op congressen in een wetenschappelijke artikelen wat uiteindelijk zal leiden tot het schrijven van een proefschrift. Daarnaast en in voorbereiding op een academische carrière, is onderwijs geven (gemiddeld een ½ dag per week) onderdeel van het takenpakket.

Achtergrond
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kwart van de werknemers met een praktische opleiding behoefte heeft aan opleiding voor toekomstig werk. Ook geeft een derde van deze werknemers aan meer te kunnen dan zij in hun werk inzetten. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer en beter opgeleid personeel. Ondanks deze behoefte en mogelijkheden zijn er voor deze werknemers weinig mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden voor deze groep werknemers en werkgevers investeren weinig in de ontwikkeling van deze werknemers. Door deze achterblijvende ontwikkeling van praktisch opgeleide werknemers die dat willen en kunnen en daarmee hun doorstroming op de arbeidsmarkt ontstaan er ook geen mogelijkheden voor anderen om in te stromen in deze banen. Kortom we zien aan de basis van de arbeidsmarkt een gebrek aan opwaartse arbeidsmobiliteit waardoor een onderbenutting ontstaat van het arbeidspotentieel. Het voorliggende project richt zich op het realiseren van deze opwaartse arbeidsmobiliteit door inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren te vergroten op individueel-, werkgever-en beleidsniveau. Dit wordt uitgevoerd in een zogenaamd field lab dat in samenwerking met de arbeidsmarktregio Amersfoort wordt opgezet. De resultaten van dit field lab worden gecombineerd met de resultaten van drie andere field labs die in respectievelijk Finland, Bulgarije en Portugal worden uitgevoerd.  Dit is het vraagstuk waarmee je je gaat bezighouden als promovendus

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Je hebt affiniteit met zowel de doelgroep (praktische opgeleide werknemers) als de werkgevers en betrokkenheid bij het zoeken naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Je werkt proactief in een team van professionals en onderzoekers. Je kunt overweg met zowel kwantitatief als kwalitatieve gegevens. Daarnaast ben je/heb je:

  • Afgestudeerd in een van de sociale wetenschappen, medische wetenschappen of andere relevante discipline en je beheerst de Nederlandse taal vloeiend. 
  • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen is pre. 
  • Tilburg University is een internationale universiteit, stevig verankerd in de regio en daarom tweetalig. Van onze medewerkers verwachten we dat zij voldoen aan het taalniveau passend bij de functie. Voor Wetenschappelijk personeel is goede beheersing van het Engels vereist: CEFR-niveau C1. 
  • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
  • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Het betreft een functie als Promovendus voor 1.0 fte (40 uur per week) van de volledige werktijd. De voorkeur gaat uit naar een indiensttreding z.s.m. en bij voorkeur per 1 april 2023. Je wordt eerst aangesteld voor 12 maanden en bij goed functioneren en voortzetting van de financiering wordt het contract verlengd met 3 jaar bij een aanstelling van 1.0 fte. 

Het salaris bedraagt minimaal €2.541 en maximaal €3.247 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Promovendus en promovendussalarisschaal van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Over Tilburg University | Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto ‘Understanding society’ ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

Afdeling

Human Resource Studies

Het Department of Human Resource Studies is a well-established department with a strong reputation in academia. The department is well-known for its expertise in taking a balanced approach to strategic HRM (focusing on well-being, development and performance), strengths-based and lifespan approaches to HRM, and inclusive HRM. For more information about the HR Studies department and its staff members, please visit the following website: https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/socialsciences/organization/departments/human-resource-studies

Specificaties

  • PhD; HRM
  • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Gezondheid
  • max. 40 uur per week
  • Universitair
  • 21322

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou