Senior onderzoeker water- en bodemkwaliteit | RIVM

Senior onderzoeker water- en bodemkwaliteit | RIVM

Geplaatst Deadline Locatie
20 mrt 5 apr Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De kwaliteit van onze bodem en water gaat jou aan het hart en je wilt je graag inzetten
voor het nationale milieubeleid. Vanuit jouw onderzoeksachtergrond in de landbouw- of
milieuwetenschappen kun jij de verbinding maken tussen water, bodem, lucht, het
gedrag van stoffen in het milieu en het menselijk handelen. Is dit waar jij blij van wordt?
Lees gauw verder.

Functieomschrijving

Bij het RIVM werken ruim 2300 collega’s elke dag samen aan de zorg voor morgen. Je werkt als senior onderzoeker in het Centrum Milieukwaliteit van het RIVM. Wij adviseren overheden over een leefbare, schone en veilige omgeving. Dit doen we door inzicht in de milieukwaliteit te bieden en de factoren te beschrijven die deze kwaliteit bepalen. Dit doen we op onderwerpen die vaak midden in de maatschappelijke belangstelling staan. Ons en jouw werk doet er toe!

Je komt primair te werken bij de afdeling die zich richt op de water- en bodemkwaliteit en de invloed van menselijk gebruik hierop. Ons werk draagt bij aan het realiseren van de doelen van de Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, Nota Gewasbeschermingsmiddelen en Nota Drinkwater. Onze resultaten zijn cruciaal voor beleidsmakers bij overheden én stakeholders zoals agrariërs en milieugroepen.

Dit ga jij doen

Als senior onderzoeker water- en bodemkwaliteit zet je je voornamelijk in voor het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). In dit monitoringsproject dat al meer dan 30 jaar loopt, brengen we in beeld wat de effecten van de agrarische bedrijfsvoering zijn op de waterkwaliteit. Dit doen we met 11 collega's uit de afdeling, die vrijwel fulltime toegewijd zijn aan dit project. Samen met jouw RIVM-collega’s en collega’s van andere kennisinstituten, creëer je de kennis en adviezen voor beleidsmakers op de ministeries en provincies, én voor agrariërs.  

Dit ga je concreet doen:

 • Je geeft invulling aan beleidsadvisering voor onder andere mestbeleid en de ontwikkeling of evaluatie van de landelijke en provinciale programma’s landelijk gebied;
 • Je geeft leiding aan deelprojecten van het LMM, op termijn ligt er de mogelijkheid door te groeien naar de rol als overall projectleider van het LMM;
 • Je zet vernieuwend en verdiepend wetenschappelijk onderzoek op, gericht op de relatie tussen agrarische bedrijfsvoering, water- en bodemkwaliteit en maatschappelijke opgaven;
 • Je werkt mee aan onderzoeks- en monitoringsprojecten op het gebied van integrale milieuproblematiek zoals het functioneren van ecosystemen in natuurgebieden;
 • Je schrijft wetenschappelijk onderbouwde adviezen en rapporten voor opdrachtgevers die ook relevant zijn voor professionals of burgers en je publiceert je werk in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Daarnaast presenteer je je werk op congressen, symposia en aan de beleidsmakers. 

Uniek aan deze baan

Mede op basis van het resultaat van jouw werk wordt bijvoorbeeld het debat over de Nitraatrichtlijn in de Tweede Kamer gevoerd en wordt het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) uitgewerkt. Dit betekent dat jouw werk impact heeft op de inrichting van Nederland. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wij werken aan langlopende monitoringsprojecten. Dat vraagt een zekere mate van uithoudingsvermogen. We blijven koersvast én spelen in op ontwikkelingen.

De zorg voor morgen begint vandaag

Specificaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Functie-eisen

Je bent een gedegen onderzoeker en wilt alle maatschappelijke belangen in beeld brengen. Je werkt graag aan complexe projecten op het snijvlak van onderzoek en beleid. Je hebt overtuigingskracht en je hebt ruime ervaring met het opstellen en planmatig uitvoeren van onderzoeksplannen. Je bent pro-actief en kunt goed in een team samenwerken met zowel interne als externe collega’s. Je bent je er bewust van dat je aan een maatschappelijk gevoelig dossier werkt, jouw beleidsgevoeligheid is een belangrijke vereiste. Vanwege het karakter van jouw werkzaamheden, verwachten we dat je goed bent in analyseren en oordeelsvorming, en ook in samenwerken en resultaatgerichtheid.

Verder vragen wij:

 • Een afgeronde relevante academische master of promotie op het gebied van milieuwetenschappen, bodemkunde, hydrologie, bodemecologie of vergelijkbaar;
 • Je hebt kennis van de agrarische sector, landbouw- en milieubeleid en het gedrag van stoffen in het milieu;
 • Je hebt kennis van grote datasets en statistische analyses. Wij werken met R;
 • Je hebt ruime ervaring in het leiden van onderzoeks- of adviseringsprojecten met beleidsmatige gevoeligheid;
 • Je bent goed in het onderhouden van contacten met interne en externe partners;
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederland en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: vooruitlopend op een contract voor onbepaalde tijd.

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Maandsalaris: Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur: Voor de duur van 12 maanden (vooruitlopend op een contract voor
 • onbepaalde tijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Landbouw; Natuurwetenschappen; Techniek
 • 32—36 uur per week
 • €4092—€6045 per maand
 • Universitair
 • AT VWS 20230320

Werkgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou