Lector Smart Animal Behavior & Welfare Management

Lector Smart Animal Behavior & Welfare Management

Geplaatst Deadline Locatie
20 mrt 16 apr Leeuwarden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Inleiding

In het lectoraat Smart Animal Behavior & Welfare Management worden drie diercategorieën als onderzoekslijnen onderscheiden, omdat die hun eigen opgave en netwerk kennen. Cohesie tussen de onderzoekslijnen ontstaat door een op data gefocuste benadering die wordt vertaald naar feiten en waarden.

Het lectoraat leert (dier)professionals omgevingsbewust te zijn, maatschappelijke opvattingen over de omgang met dieren te doorgronden en te respecteren en via praktijkgericht smart data-driven onderzoek naar diergedrag, dierecologie en diergezondheid voor controversiële kwesties bij het houden en beheren van dieren in gezamenlijkheid werkbare oplossingen te construeren.

Meer achtergrondinformatie is beschikbaar in de startnotitie.

De functie omvat:

 • het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma dat richting geeft aan onderzoek met betrekking tot dierwelzijn;
 • het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leidend tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering;
 • het leiding geven aan een te vormen kenniskring, het professionaliseren van beginnende docentonderzoekers en het begeleiden van docentonderzoekers, promovendi/postdocs;
 • het verrichten van praktijkgericht onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;
 • het leveren van een bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en actief bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteit, de innovatie (curriculumvernieuwing) en de uitvoering van het onderwijs (bijvoorbeeld door het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders);
 • het acquireren van onderzoeksopdrachten;
 • het actief verspreiden van de uitkomsten en inzichten uit het lectoraatsonderzoek naar de beroepspraktijk en maatschappij;
 • het onderhouden en uitbreiden van een relevant intern en extern netwerk in onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk;
 • het samenwerken over de grenzen van het eigen lectoraat met andere lectoren binnen en buiten Van Hall Larenstein;
 • het mee werken aan processen en systemen t.b.v. de borging en verhoging van onderzoek- en onderwijskwaliteit;
 • een spilfunctie binnen de driehoek onderzoek, onderwijs en (beroeps)praktijk.

Specificaties

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

Functie-eisen

De lector die wij zoeken:

 • is sterk in het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma voor dierwelzijn in drie diercategorieën (ervaring met het gehouden dier is een pre) en heeft relevante ervaring op data-driven management methoden en/of toegepaste statistiek;
 • heeft ervaring in het op een inspirerende wijze leiding geven aan een onderzoeksgroep en heeft ervaring met het betrekken van studenten bij onderzoek;
 • is gepromoveerd en heeft affiniteit en bij voorkeur ook ervaring met praktijkgericht onderzoek;
 • is in staat om als boegbeeld op te treden binnen en buiten de organisatie;
 • heeft kennis en visie met betrekking tot de actuele vraagstukken inzake dierwelzijn en heeft ervaring in de vertaalslag van (statische) methodologie naar de praktijk;
 • brengt een netwerk mee en heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • weet verbindingen te leggen met mensen en disciplines, naar buiten te treden en contact te leggen met de samenleving om de benodigde impact te creëren;
 • zoekt actief de samenwerking op met andere lectoraten en met opleidingen binnen Van Hall Larenstein;
 • vindt het prettig om zichtbaar te zijn in het onderwijs, zowel voor studenten als docenten;
 • kan studenten motiveren zich kennis toe te eigenen; en heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
 • draagt actief bij aan de professionalisering van docenten en docentonderzoekers door het ontwikkelen van de juiste onderzoekscompetenties;
 • is aantoonbaar in staat om met zijn kenniskring externe middelen te verwerven;
 • is resultaatgericht, omgevingsbewust en collegiaal.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: eventuele optie tot verlenging kan t.z.t. verkend worden;.

Wat bieden wij jou:

 • Een organisatie in ontwikkeling waar samenwerking, resultaatgerichtheid, duurzaamheid en betrokkenheid voorop staan;
 • Flexibiliteit om een goede werk-privé balans mogelijk te maken;
 • Een tijdelijk dienstverband voor de periode van 6 jaar (0,8 fte); eventuele optie tot verlenging kan t.z.t. verkend worden;
 • Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring behorende bij salarisschaal 15 cao-hbo (Hay-functieprofiel Lector 2) en bedraagt minimaal € 6.149,91 en maximaal € 7.940,29 bruto per maand bij een volledige werkweek;
 • 8% vakantie-uitkering in de maand mei en 8,3% eindejaarsuitkering in de maand december;
 • Een pensioen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Werkgever

Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) is een internationale groene kennisinstelling met ruim 4500 studenten, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door praktijkgericht onderzoek binnen diverse lectoraten vanuit onze locaties in Leeuwarden en Velp. Wij zijn de duurzaamste hogeschool van Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid maken we graag concreet. We leiden innovatieve en praktische professionals op die een zinnige bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel in eigen land als over de grenzen heen. Ook figuurlijk kijken we over grenzen en denken we graag buiten de kaders.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Management
 • Natuurwetenschappen; Landbouw
 • max. 32 uur per week
 • €6149—€7940 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT HL 20230320

Werkgever

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Agora 1, 8934 CJ, Leeuwarden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou