Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
27 mrt 14 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Herken jij jezelf als de verbindende leider van de Faculteit der Geesteswetenschappen die zich onderscheidt als vooruitstrevend en ruimdenkend en weet wat de toegevoegde waarde is van de Geesteswetenschappen voor onze maatschappij?
Solliciteer dan bij...

Functieomschrijving

Als decaan combineer je twee taken. In de eerste plaats ben je met het collegiaal bestuur eindverantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW). In de tweede plaats maak je deel uit van het Bestuurlijk Overleg VU met College van Bestuur en andere decanen. Jullie werken nauw samen met het College van Bestuur en de directeuren om de strategie en visie van de VU te ontwikkelen en uit te voeren.

Leiderschap en de hieraan gekoppelde wijze van samenwerken heeft de VU uitgewerkt in vier principes waar alle medewerkers van de VU op aanspreekbaar zijn
 • Luister en geef ruimte voor groei
 • Toon moed in duidelijke keuzes
 • Wees transparant en duidelijk
 • Draag bij aan het grotere geheel
Jouw taken

Samen met je medebestuursleden geef je leiding aan de faculteit en positioneer je de FGW zelfbewust. Je verbindt en zet in op belangrijke aandachtsgebieden zoals, het erkennen en waarderen, maar ook het herkennen van (diverse) talenten en de ontwikkeling van onze (diverse) staf, interdisciplinair werken. Je stimuleert de onderlinge betrokkenheid in een inspirerend en sociaal veilig klimaat binnen de faculteit, zowel voor medewerkers (van junior- tot seniorstaf) als studenten. Je bent zichtbaar en investeert in een open en goede relatie met de facultaire gemeenschap en haar medezeggenschapsorganen. Je stuurt op heldere en gedragen beslissingen. Samen met de afdelingshoofden zet je met het bestuur de strategische koers van de faculteit uit waarbij je de gezonde werkbelasting van de staf niet uit het oog verliest;
Je investeert in een krachtige vertegenwoordiging van de faculteit in de samenwerking met externe relaties en werkt namens de faculteit nauw samen met andere decanen, directeuren en het CvB als strategisch partner. Maar ook in het land investeer je in een samenhangende ontwikkeling van de diverse disciplines verenigd in FGW in afstemming en samenwerking met collega-decanen.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • je hebt aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten. Je hebt een heldere visie op onderwijs en bent overtuigd van het belang van de Geesteswetenschappen binnen de academische context en de maatschappij en kunt dit sterk overbrengen.
 • je werkstijl wordt gekenmerkt door luisteren naar wat er leeft en het leggen van verbinding
 • je hebt aantoonbare ervaring in complexe trajecten, die soms gepaard gingen met moeilijke consequenties en lastige besluiten. Dit heb je doortastend en stressbestendig aangepakt. Jouw transparantie in beslissingen en heldere communicatie waren hierbij bepalend
 • je herkent jezelf in de leiderschapsprincipes van de VU. Je bent integer en je hebt zelfreflectie. Als teambuilder ga je met enthousiasme aan het werk
 • je hebt aantoonbare ervaring in het leiding geven aan ambities. Je bewaakt hierbij de gezonde werkbalans van de medewerkers
 • je bent hoogleraar met een gerespecteerde wetenschappelijke status en een (inter)nationaal netwerk
 • je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in verbale en schriftelijke presentatie.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 8.087 (schaal 18) en maximaal €10.721 (schaal 18) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Decaan 1. Voor deze functie zijn specifieke arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken meer dan 5.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Over de faculteit
De Faculteit der Geesteswetenschappen verbindt verschillende vakgebieden en omvat drie wetenschappelijke afdelingen 1) Taal, Literatuur en Communicatie, 2) Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en 3) Filosofie. Daarnaast zijn VU-NT2 en verschillende ondersteunende afdelingen onderdeel van de faculteit. Het onderwijs en onderzoek omvatten het brede terrein van Geesteswetenschappen laten zich karakteriseren als internationaal en multidisciplinair. Het onderwijs is Nederlands en Engelstalig en beslaat het brede scala van geesteswetenschappelijke spectrum, van klassiek talen en geschiedenis tot communicatie- en informatiewetenschappen en filosofie en alles daartussen. Onze studenten waarderen de toegankelijkheid tot de docenten en zij vertegenwoordigen een grote mate van diversiteit en met elkaar ervaren wij wat de meerwaarde van deze veelkleurigheid is: daar zijn wij trots op. De faculteit heeft een sterk onderzoeksprofiel en is succesvol in het binnenhalen van externe middelen.
De faculteit vormt een sterke component in het strategisch samenwerken door het verbinden van wetenschappelijke disciplines en het bijdragen aan de brede academische vorming van studenten. De faculteit zoekt continu de verbinding met haar omgeving door samenwerkingen in zowel onderzoek als onderwijs aan te gaan. Zo is FGW penvoerder van het bachelor excellentieprogramma Politics, Philosophy and Economics (PPE) dat samen met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en School of Business and Economics vorm geeft, werkt de faculteit samen met Universiteit Twente bij het starten van de nieuwe opleiding Creative Technology en met Universiteit van Amsterdam bij het aanbieden van onderwijs binnen ACASA. Verder is de faculteit vertegenwoordigd in verschillende nationale en Internationale onderwijs- en onderzoeksnetwerken.
Werken bij Geesteswetenschappen is bijdragen aan de kwaliteit van toonaangevend onderwijs en onderzoek, in een inspirerend en persoonlijk werk- en studieklimaat. De faculteit telt ongeveer 2000 studenten en er werken ruim 400 medewerkers.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Specificaties

 • Management
 • max. 38 uur per week
 • €8087—€10721 per maand
 • Gepromoveerd
 • 15025

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou