Senior onderzoeker 'Zorgpad post-COVID'

Senior onderzoeker 'Zorgpad post-COVID'

Geplaatst Deadline Locatie
1 mei 31 mei Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op zoek naar een enthousiaste senior onderzoeker met goede contactuele en organisatorische eigenschappen. Wil jij in teamverband werken aan de beste wetenschappelijke grondslag van post-COVID zorg binnen een multidisciplinair paramedisch zorgpad? En vind je het leuk om de opgedane kennis te verspreiden via o.a. lezingen en presentaties? Samen maken we het verschil!

Na COVID-19 kunnen patiënten uiteenlopende klachten hebben die vaak door verschillende zorgverleners behandeld worden. Coördinatie tussen deze zorgverleners verloopt vaak moeizaam, maar in een recente pilot in de regio Nijmegen kunnen patiënten nu doorverwezen worden naar een nieuw zorgpad genaamd 'post-COVID', waarbij een casemanager de coördinatie op zich neemt. Het doel van het onderzoeksproject is om dit zorgpad te evalueren en te optimaliseren op basis van klinische uitkomstmaten, patiënttevredenheid, zorgverlenerervaringen en zorgconsumptie. Verzamelde gegevens worden geanalyseerd en interviews met patiënten en zorgverleners worden uitgevoerd. Daaropvolgend vindt participerend actieonderzoek plaats waarin het zorgpad wordt geoptimaliseerd en aangepast aan patiëntbehoeften. De optimalisatie zal kort cyclisch plaatsvinden via 'Plan-Do-Check-Act' fases in focusgroepen.

Als senior onderzoeker verricht je kwalitatief en kwantitatief toegepast onderzoek met een diversiteit aan stakeholders (zie organisatieblok). Het is jouw taak om het zorgpad wetenschappelijk te evalueren en te verbeteren. Alhoewel de brede kaders hiervoor zijn opgesteld, valt het onder jouw verantwoordelijkheid om op organisatorisch en inhoudelijk vlak het project tot de juiste uitvoering te brengen. Hierbij stuur je een onderzoeksassistent aan.

Je rapporteert direct aan de projectleider (dr. Marcia Spoelder-Merkens) en de betrokken hoogleraar regionale netwerkvorming (prof. dr. Henk Schers). De uiteindelijk concrete opbrengst is een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig zorgpad welke als blauwdruk kan dienen voor andere regio’s in Nederland en buiten Nederland.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Organiseren van focusgroepen met patiënten en zorgverleners en dit in goede banen leiden.
 • Begeleiden van de onderzoeksassistent in het uitvoeren en analyseren van de vragenlijsten en interviews bij patiënten, zorgverleners en casemanagers.
 • De kwantitatieve data statistisch analyseren en waar mogelijk vergelijken met andere data cohorten zoals de ParaCov studie en het RIMV Long-covid cohort.
 • Concretiseren en operationaliseren van optimalisatie stappen in het zorgpad.
 • Zorgvuldig gebruik van tools zoals het RE-AIM kader in participatief actie onderzoek zodat zowel een proces- als effect evaluatie van het zorgpad op een gevalideerde manier plaats vindt.
 • Proactief contact zoeken en onderhouden met andere (inter)nationale initiatieven rondom post-COVID onderzoek en zorg, tevens met organisaties als C-support, Postcovidnl.
 • Proactief zijn in het delen van onze kennis met andere regio’s in Nederland, en inzicht verkrijgen in hoe we het zorgpad als blauwdruk kunnen laten functioneren voor de rest van Nederland.
 • Het verder digitaliseren en toepassen van eHealth tools van het zorgpad op meerdere vlakken.
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen en rapportages in zowel het Nederlands als het Engels.
 • Het presenteren/lezingen verzorgen van het beoogde en uitgevoerde onderzoek om kennis over het zorgpad te delen. Dit betreft zowel intern (eigen vakgroep/afdeling, voor betrokken patiënten) als extern (symposia, congres, patiëntorganisaties, zorg-professionals, maatschappij en beleidsmakers).

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Je bent een proactieve en sterk gemotiveerde onderzoeker met interesse in de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van zorgpaden.

Onze ideale kandidaat beschikt over:
 • Een afgeronde opleiding in de gezondheidswetenschappen, epidemiologie, geneeskunde of ander aanverwant veld.
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van bij voorkeur kwalitatief onderzoek, ervaring met kwantitatief onderzoek is een pre.
 • Interesse in/affiniteit met digitalisering.
 • Interesse in methodologisch onderzoek en evidence synthese.
 • Een flexibele instelling en zelfstandigheid.
 • Goede organisatorische vaardigheden en goede contactuele eigenschappen.
 • Goed kunnen werken in teamverband en met een diversiteit aan stakeholders.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

De functie wordt gefinancierd door een ZonMw subsidie CARE for post-COVID: Paramedische CAsemanagers in de lead: Evaluatie en optimalisatie van een REgionaal innovatief zorgpad post-COVID. De uren en werklocatie zijn in overleg flexibel in te delen.

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op:
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.230 en € 5.088 (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Per 1 november 2023 stijgen de lonen met 4%.
 • Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen.
 • Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
 • Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Werkgever

Radboudumc

Het onderzoek Zorgpad Post-COVID wordt verricht binnen de onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde. Deze onderzoeksgroep (18 senior onderzoekers en 28 promovendi) bestaat uit vier onderzoekslijnen:
 1. Chronische aandoeningen en multimorbiditeit
 2. GGZ en aanhoudende lichamelijke klachten
 3. Netwerkvorming en innovatie transmurale zorg
 4. Palliatieve zorg

Deze functie valt onder de 3e onderzoekslijn. In onze projecten werken wij veel samen met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten het Radboudumc, maar ook met andere spelers in het eerstelijns en transmurale veld, zoals zorggroepen en zorgverzekeraars. Een groot deel van de werknemers in onze onderzoeksgroep combineren hun werk als praktiserend huisarts met een parttime aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker. De nieuwe onderzoeksresultaten vinden hun weg naar de dagelijkse eerstelijnszorg via onze netwerken en landelijke en internationale richtlijnen. De onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde kenmerkt zich door maatschappelijk betrokken onderzoekers, grote ambitie, humor, en een ontspannen en informele sfeer. Wij hechten vooral aan chemie, veel minder aan hiërarchie.

Bekijk ook eens onze vacature Onderzoeksmedewerker 'Zorgpad post-COVID'.

Het zorgpad is ontwikkeld in samenwerking met Radboudumc (Longziekten, Medische Psychologie, Eerstelijnsgeneeskunde, IQ Healthcare, Health Innovation Labs), NEO Huisartsenzorg, CWZ (Longziekten, Sportgeneeskunde), C-Support, Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen, COPD Netwerk Fysiotherapie Nijmegen e.o. en andere paramedische professionals. Het zorgpad kan gezien worden als een bottom-up en in co-creatie ontwikkelde zorginnovatie, gericht op de ‘juiste zorg op de juiste plek’ en tegemoetkomend aan de individuele behoeften van de patiënt.

De onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde is gepositioneerd binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, één van de grootste onderzoeksafdelingen van het Radboudumc. De missie van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is het ontwikkelen van de medisch-generalistische zorg van de toekomst. Dit doet de afdeling door voorop te lopen in het vormgeven van geïntegreerde zorg in onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg. Samen met anderen werkt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde aan mensgerichte, houdbare en duurzame oplossingen voor belangrijke vraagstukken voor de zorg van morgen en aan blijvende inzetbaarheid van onze (zorg)professionals.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Natuurwetenschappen; Gezondheid
 • 16—24 uur per week
 • €3230—€5088 per maand
 • Universitair
 • 184303-P1218139-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou