Post doc Psychologische risicofactoren in hart- en vaatziekten

Post doc Psychologische risicofactoren in hart- en vaatziekten

Geplaatst Deadline Locatie
12 mei 2 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor het departement Medische & Klinische Psychologie zijn wij op zoek naar een:
Postdoc Psychologische risicofactoren in hart- en vaatziekten (1 fte, 1.5 jaar)

De afdeling Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University is op zoek naar een gemotiveerde postdoc voor het project: “In-depth analysis of psychological risk in patients with heart disease”.

Functieomschrijving

Beschrijving van het project
Patiënten met hart- en vaatziekten ervaren veel psychologische klachten. Het onderzoeksveld van de cardiopsychologie wil meer te weten komen over de psychologische risicofactoren en de biologische en gedragsmechanismen via welke psychologische factoren een invloed hebben op de incidentie en progressie van hartziekte. Middels interventie onderzoek worden behandelingen onderzocht die voor zowel het psychologisch functioneren als de hartziekte positief zouden kunnen werken. Sinds 2013 loopt er een groot cardiopsychologisch onderzoek in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (THORESCI), waarbij een uitgebreide psychologische profilering wordt gedaan, en de verandering in psychologisch en medisch functioneren over twee jaar na het infarct wordt opgevolgd. Medisch uitkomsten worden geïnventariseerd na 5 en 10 jaar. Het huidige postdoc project maakt gebruik van deze bestaande dataset gebaseerd op bijna 2000 patiënten, om de theorie ontwikkeling op het gebied van de cardiopsychologie te verdiepen. Ook is het de bedoeling om nieuw onderzoek op te starten.  

Focus 1 Theorie ontwikkeling
Middels geavanceerde statistische methoden willen we meer zicht krijgen op de psychologische en gedragsmatige risicoprofielen binnen een persoon en hoe deze relateren aan kwaliteit van leven en ziekte progressie. Hierbij gaat het om het ontrafelen van kernklachten, het identificeren van risicoprofielen, en het beter begrijpen van de interrelatie van mentale en somatische klachten. Hiervoor zal de THORESCI database op een aantal vlakken verrijkt moeten worden. De postdoc coördineert en organiseert de aanvullende dataverzameling, en werkt aan een aantal wetenschappelijke publicaties op de bestaande THORESCI database.

Focus 2 Nieuw onderzoek
Er wordt op dit moment gewerkt aan een interventie als vervolg op THORESCI. De postdoc gaat mee werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een m-health feasibility pilot waarin metingen (emotie, fysiologie, stress, beweging) in het dagelijks leven van hartpatiënten worden gedaan, en waarbij we de haalbaarheid van een aantal aspecten van het onderzoek, zoals het gebruik van de app, biocueing en de combinatie met de klinische praktijk zullen onderzoeken.  

Taken
Je hoofdtaak is het uitvoeren van onderzoek dat bijdraagt aan de doelen van het overkoepelende, interdisciplinaire project. Naast het schrijven van een aantal wetenschappelijke artikelen, ben je verantwoordelijk voor het opzetten van nieuw onderzoek, en draag je bij aan het ontwikkelen van een m-health pilot binnen de hartrevalidatie. We verwachten verder actieve deelname aan de vergaderingen van de onderzoeksgroep, en een actieve betrokkenheid als collega binnen het departement. Wij hechten als afdeling veel waarde aan open science en team science, en vragen van de kandidaat een zelfde houding. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd in de Psychologie, Geneeskunde of Gezondheidswetenschappen of een aanverwant veld.
 • Je kunt werken met statistische data analyseprogramma’s zoals SPSS en R, bent bekend met geavanceerde analysemethoden, en kunt dit aantonen met uw publicaties. 
 • Je bent consciëntieus, analytisch, proactief, ambitieus en kunt goed onder tijdsdruk functioneren.
 • Je bent sociaal, communicatief en kunt goed met anderen samenwerken.
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel het Engels als het Nederlands. 

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket en streeft naar een goede balans tussen werk en privé. De CAO van de Nederlandse Universiteiten is van toepassing. Er is een vakantietoeslag (8% in mei) en een eindejaarsuitkering (8,3% in december).

Het betreft een tijdelijke aanstelling volgens het UFO-profiel (Universitair functieordenen) onderzoeker 3 (schaal 11) met een inschaling tussen € 3.974 en € 5.439 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. De totale aanstellingsduur is 1,5 jaar bij een omvang van 1,0 fte. 

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij; Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21589

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou